Dekalog- czy jesteś pewien że znasz? (Bałwochwalstwo cz.1)

Dziś miliony ludzi uważa , że zna Dekalog Boży i z miejsca może wyrecytować go w całości.

ale czy na PEWNO


Sprawdźmy to !

 

Dekalog wg Katechizmu Kościoła Katolickiego;
Wydawnictwo Pallottinum – Poznań 1994

 1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego twego,
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Tak, zapewne znasz taki Dekalog. Ale czy jest on Biblijny?

Czy jest to na pewno ten sam który Bóg podarował Mojżeszowi na górze?

5d1b9c76-3736-4c78-8bf1-2ca423cd4ae5_260x

Odpowiedź kryje się oczywiście w Biblii .


Ks. Wyjścia 20

(1) A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł:

(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.

(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

(6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

(7) Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.

(8) Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić.

(9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę,

(10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach.

(11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

(12) Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

(13) Nie zabijaj.

(14) Nie cudzołóż.

(15) Nie kradnij.

(16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

(17) Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.


Zauważyłeś już różnice ?

(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.
(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

 

Zestawienie różnicy

dekalogu kościelnego a Bożego :

dekalog.png

Czy wiesz że to jest 2 przekazanie Boże?

Czemu wersja z kościoła katolickiego, a Biblii się różni ?


Wiedziałeś o tym ? Za pewnie nie !

A dlaczego? Bo w 1965 roku na Soborze Watykańskim II został zmieniony

DEKALOG BOŻY  przez Kościół 

Żeby przeciętny wierzący   nie wiedział o tym ,że ostatnie przekazanie 10 rozdzielone zostało na 2 ” ani żadnej rzeczy”, a 2 Prawdziwe Prawo Boga zostało zniesione wprowadzając kult bałwochwalczy który tak bardzo Bóg potępia !

Zauważ że tylko ostatnie przekazanie zaczyna się od słowa ” ani „?

co jest przerywnikiem i jako jedyne zaczyna się od tego sformułowania

nie zaczyna się zdania od słowa ” Ani ” własnie dlatego że zostało ROZDZIELONE.


Zadaj sobie pytanie dlaczego zostało ZMIENIONE prawo Boże przez Kościół ….

czyżby kościół wiedział lepiej od BOGA co można a czego nie można?

 I dlaczego nigdy o tym nie słyszałeś ….


Nie wierzysz?

Sprawdź sam !

Weź do ręki Biblię i sprawdź  a tu inne przykłady z Biblii że Bóg potępia modlenie się do figur, bożków i innych wymysłów ludzkich i demonicznych.

Bez tytułuIzajasza 42:8
„Ja, Pan, a takie jest imię moje, nie oddam mojej czci nikomu (…)”


Księga Powt. Prawa 4:16

(15) Strzeżcie usilnie dusz waszych gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Horebie spośród ognia,

(16) Abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety,

(17) Czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem,

(18) Czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek ryby, która jest w wodzie pod ziemią,

(19) I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebiański, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu, i nie służył im, skoro Pan, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem.”


1 Sam.15:23

„Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom.

Bóg doskonale pokazuje absurd bałwochwalstwa oraz jak bardzo go nienawidzi !

Izajasza 44

(8) Nie trwóżcie się i nie lękajcie się! Czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? I wy jesteście moimi świadkami. Czy jest bóg oprócz mnie? Nie, nie ma innej opoki, nie znam żadnej.

(9) Wytwórcy bałwanów są w ogóle niczym, a ich ulubione wytwory są bez wartości, ich czciciele są ślepi, a oczywista ich niewiedza naraża ich na hańbę.

(10) Któż wytwarza bóstwo i odlewa bałwana, który na nic się nie zda?

(11) Oto wszyscy jego towarzysze narażają się na wstyd, a rzemieślnicy wszak to tylko ludzie; niech się zbiorą wszyscy i staną, a przelękną się i wszyscy się zawstydzą.

(12) Kowal wytwarza je pracując przy żarze węgla, nadaje mu kształt uderzeniami młota i robi go za pomocą swojego ramienia; gdy jest głodny, traci siłę, gdy nie pije wody, omdlewa.

(13) Snycerz rozciąga sznur, kreśli zarysy czerwonym ołówkiem, wycina go dłutem, wymierza go cyrklem i wykonuje go na podobieństwo człowieka, jako piękną postać ludzką, która ma być ustawiona w domu.

(14) Narąbie sobie cedrów lub bierze cyprys albo dąb i czeka, aż wyrośnie najsilniejsze pośród drzew leśnych, sadzi jodłę, która rośnie dzięki deszczom.

(15) Te służą człowiekowi na opał, bierze je, aby się ogrzać, roznieca także ogień, aby napiec chleba. Nadto robi sobie boga i oddaje mu pokłon, czyni z niego bałwana i pada przed nim na kolana.

(16) Połowę jego spala w ogniu, przy drugiej jego połowie spożywa mięso, piecze pieczeń i je do syta, nadto ogrzewa się przy tym i mówi: Ej, rozgrzałem się, poczułem ciepło!

(17) A z reszty czyni sobie boga, swojego bałwana, przed którym klęka i któremu oddaje pokłon, i do którego się modli, mówiąc: Ratuj mnie, gdyż jesteś moim bogiem!

(18) Nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy, tak że nie widzą, a serca zatwardziałe, tak że nie rozumieją.

(19) A nikt tego nie rozważa i nikt nie ma tyle poznania i rozumu, aby rzec: Jedną jego połowę spaliłem w ogniu i na jego węglach napiekłem chleba, upiekłem też mięso i najadłem się, a z reszty zrobię ohydę i będę klękał przed drewnianym klocem?

1


2


3


4


5


12


Filmik który wyjaśnia czym jest bałwochwalstwo które zostało usunięte z Dekalogu :


Znacznie więcej wersetów

i wyjaśnień w 2 części !


Bałwochwalstwo część 2 


powrót do strony głównej:
https://liksar.wordpress.com/

8 komentarzy

 1. Tzw 2 przykazanie nie jest przykazaniem tylko wyjaśnieniem do pierwszego przykazania. żeby nie uważać innych osób czy przedmiotów za bożki i nie tworzyć sobie obrazów takich bożków. Takie wyjaśnienia posiadają też inne przykazania co można sprawdzić w Księdze Wyjścia.
  Numeracja nie jest podana, więc nie tak łatwo zorientować się gdzie kończy się jedno przykazanie a zaczyna drugie. Podany tekst z Księgi Wyjścia podzielony został na 17 „przykazań” a z Księgi Powtórzonego Prawa aż na 19, więc ile w końcu jest przykazań? A tego to dokładnie nie wiadomo. Przyjmuje się, że 10, ale brak tu wstępu, który przez niektóre religie jest uważany za odrębne przykazanie, a mimo to zawsze wychodzi 10. Tak więc zawsze jest możliwa inna interpretacja. Odnośnie „podziału” ostatniego przykazania niewątpliwie czym innym jest pożądanie mienia i pożądanie żony, wiec zostało od oddzielone. W tamtych czasach żona uważana była jakby za część męża zgodnie z biblijnym zapisem i „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem.”

  Polubienie

  • Powtórzonego Prawa 4

   (16) Abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety,

   Powtórzonego Prawa 16

   (22) Nie postawisz też sobie pomnika, którego Pan, Bóg twój nienawidzi.

   Powtórzonego Prawa 29

   (16) Widzieliście obrzydliwe ich bałwany i bożki z drzewa i kamienia, ze srebra i złota, jakie są u nich.
   (17) Niechże nie będzie wśród was mężczyzny ani kobiety, ani rodziny, ani plemienia, których serce odwróciłoby się dziś od Pana, Boga naszego, aby pójść i służyć bogom tych narodów. Niechaj nie będzie wśród was korzenia, wydającego truciznę i piołun,

   2 ks. królewska 17

   (9) Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu, Bogu swoim, pobudowali sobie świątynki na wzgórzach we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej aż do grodu warownego;
   (10) I nastawiali sobie słupów i posągów Aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem;
   (11) I spalali tam we wszystkich świątynkach na wyżynach kadzidła jak ludy, które Pan uprowadził przed nimi do niewoli; popełniali złe czyny, pobudzając Pana do gniewu.
   12) Czcili też bałwany, o których powiedział im Pan: Nie czyńcie tego.
   (32) Oddawali też cześć Panu i ustanawiali spośród siebie kapłanów dla świątynek na wyżynach, i ci sprawowali dla nich obrzędy w świątynkach na wyżynach.
   (33) Czcili więc Boga, ale służyli także swoim bogom według zwyczaju tych ludów, z których zostali uprowadzeni do niewoli,
   (34) I aż po dziś dzień postępują według dawnych zwyczajów. Nie czczą więc Pana i nie postępują według jego ustaw i jego praw, według zakonu i według przykazania, jakie Pan nakazał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael.

   Izajasza 2

   (8) Ich ziemia jest pełna bożków, kłaniają się dziełu swoich rąk, temu, co uczyniły ich palce.
   (9) I tak poniżył się człowiek, i spodlał rodzaj ludzki: Ty im nie przebaczysz.
   (18) Oni ukryją wszystkie [bożki] rękami uczynione.

   Izajasza 42

   (14) Już długo milczałem, nie odzywałem się, powstrzymywałem się; lecz teraz jak rodząca będę krzyczeć, będę zawodzić i skomleć.

   Izajasza 46

   (6) Wysypują złoto z worka, a srebro ważą na szalach, wynajmują złotnika, aby z tego zrobił bożka, przed którym się pochylają i któremu pokłon oddają.

   (7) Biorą go na ramiona, noszą go i stawiają na swoim miejscu, gdzie stoi i skąd się nie rusza, a gdy się woła do niego, nie odpowiada, nikogo nie może wyrwać z jego niedoli.

   Jeremiasza 10

   (2) Tak mówi Pan: Nie uczcie się zwyczajów narodów, nie lękajcie się znaków nieba, chociaż narody się ich lękają!

   (3) Gdyż zwyczaje narodów są fałszywe. Drzewo jest ścięte w lesie i obrabiane siekierą rąk rzemieślnika .

   (4) Ludzie okładają je srebrem i złotem, przybijają młotem i gwoździami, aby się nie poruszało.

   (5) Ich bożki są jak strachy na wróble w polu ogórkowym, nie mogą mówić, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą popełniać zła, lecz nie mogą też nic dobrego uczynić.

   (6) Tobie nikt nie dorówna, Panie! Jesteś wielki i wielkie jest w mocy twoje imię.

   (7) Któż by się nie bał ciebie, Królu narodów? Tak, tobie się to należy, gdyż wśród wszystkich mędrców narodów i wśród wszystkich ich królów nie ma takiego jak Ty.

   (8) Wszyscy co do jednego są głupi i nierozumni; niedorzecznością jest cześć oddawana drewnu.

   Więcej w 2 części artykułu 😉

   Mowa jest o Wszystkich posągach. Masz oddawać TYLKO cześć Bogu poprzez modlitwę tak jak nakazuje Chrystus o tym również w 2 części . Pozdrawiam.

   Polubione przez 1 osoba

  • Adamie…. a czy jak się pielgrzymuje do świętych obrazów, cudownych figurek – to ludzie idą do wyobrażenia, czy konkretnie podążają do danego obrazu, bo ten np „zapłakał”? Ludzie mają wówczas nadzieję, że to obraz ich uzdrowi. Gdyby tak nie było to poszliby do swojego kościoła na taką pielgrzymkę, a nie w konkretne miejsce „cudu” – no bo skoro to tylko wyobrażenie tej samej osoby, to tak samo powinno działać wszędzie, czyż nie?? 😉

   Polubione przez 1 osoba

 2. Jest jeszcze jedno bardzo ważne przykazanie w Biblii , a jego negacja doprowadziła do „wspaniałego” świata jaki dziś mamy . Tak naprawdę to jest pierwsze przykazanie …. Co ono mówi ?

  Powt.Pr. 6,4 – „Słuchaj Izraelu „….. Ale Izrael nie posłuchał…
  Oczywiście można to traktować humorystycznie, ale czy aby na pewno…?

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s