Co mówi Biblia o pasterzach ludu ?

Każda religia jaka powstała na świecie po odrzuceniu różnic w doktrynach etc .

wygląda tak samo :

28

Kim jest kapłan ( pasterz ludu ) ?


Kapłanosoba, która spełnia w imieniu wspólnoty religijnej funkcje kultowe i rytualne. Funkcje te nadają jej rolę przynajmniej częściowego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Kapłan musi poddawać się określonym wymogom religijnym i zazwyczaj posiada też pewne przywileje. Kapłanom często powierza się funkcje duchowej opieki nad wspólnotami.


Czyli osoba która powinna wychowywać

i nauczać swoich wiernych ( parafianów )

Kim jest parafianin ?


parafianin

Człowiek bez ogłady, wykształcenia, zacofany, ograniczony


Jeśli Twój kapłan Cie tak nazywa… to Cie obraża !

Tak droga owieczko . Dzisiaj każdy katolik nazywany jest przez swoich księży parafianinem..czyli człowiekiem zacofanym, ograniczonym i nie znający ani Biblii ani Woli Ojca..a dlaczego nie zna Biblii ?

Bo Biblia wyraźnie mówi

o tym kim są owi pasterze ! 

A więc zobaczmy co mówi !


Izajasza 42

(18) Słuchajcie, wy głusi!

A wy, ślepi, przejrzyjcie, aby widzieć!


Mateusza 23

(1) Wtedy Isus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy:

(2) Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.


 uczeni w piśmie czyli.. kapłani . odpowiednicy dzisiejszych księży 


(3) Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie; mówią bowiem, ale nie czynią.

(4) Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie,


czyż nie część podatków idzie na ich utrzymanie? Czy historia świata nie pokazuje nam, że istniało coś takiego jak dziesięcina, czyli oddawanie 10% tego co mamy na nich ?


 ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć.


 oni nic nie wytwarzają , żerują tylko na ludziach 


(5) A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli.


czy nie widzimy jak ciągle księża robią różne niby charytatywne rzeczy na widok publiczny , A Chrystus mówi przecież by uczynki pełnić w ukryciu:


Mateusza 6

(1) Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie.

(2) Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją.


Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne

i wydłużają frędzle szat swoich.

images

(6) Lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach


 

każdy doskonale wie że księża/biskupi zawsze zajmują „honorowe” miejsca na ucztach i imprezach oraz pierwsze miejsca w świątyniach

images (1)

(7) I pozdrowienia na rynkach, i tytułowanie ich przez ludzi: Rabbi.


 gdy widzisz w pracy, na ulicy księża to nie pozdrawiasz go i nie mówisz

” niech będzie pochwalony ” ?

 Oraz nie traktujesz księdza jako Rabbi czyli nauczyciela ?


(8) Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo jeden tylko jest – Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi.


 ksiądz czy inny kapłan , czy przewodniczący zbioru nie jest Twoim nauczycielem..

tylko Chrystusa masz słuchać ! 

(9) Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie.


miliony katolików codziennie nazywa papieża... ojcem !

 Mamy jednego Ojca. Jest nim Bóg ! 


(10) Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus.


podobnie jak z nauczycielem.. Chrystus ma być Twoim przewodnikiem a nie żaden ksiądz czy przewodnik zbioru.Nie możemy nazywać kogoś nauczycielem bowiem jesteśmy braćmi i siostrami.


(11) Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym,

(12) A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał będzie wywyższony.

(13) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą.


 Chrystus mówi wyraźnie że są to obłudnicy którzy przekręcają Słowo Boże i wmawiają nieświadomie swoje pseudo doktryny o Bogu .

Którzy sami nie będą mogli wejść do jego królestwa ponieważ są kłamcami 


(14) (Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw; dlatego otrzymacie surowszy wyrok).


kto modli się codziennie długimi koronkami, różańcami etc? 


(15) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem Gehenny dwakroć gorszym niż wy sami.

(23) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać.


 pedofilia, przepych, bogactwa, drogie samochody,wymieniać dalej? 


(24) Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda


 czepiają się każdego Twego grzechu.. a sami popełniają znacznie gorsze


(25) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości.

(26) Ślepy faryzeuszu! Oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest wewnątrz niego, stało się czyste.


jeśli chcesz być dobrym człowiekiem zacznij od zmiany siebie samego i swego postępowania ( środku kielicha) a później zadbaj o zewnętrzny widok ( zewnętrzna strona kielicha )

30.jpg


(27) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości.


 to że ktoś mówi wzniosłe słowa  i wygląda na dobrego

człowieka nie znaczy że nim jest, ” po owocach”

drzewo

ich poznacie a nie po kazaniach i noszeniu sułtan 


(28) Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia.


 czy można dosadniej to ująć ?


(29) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych,

 mało to na cmentarzach wzniosłych mogił ?

(30) I mówicie: Gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelewaniu krwi proroków.

(31) A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków.

(32) Wy też dopełnijcie miary ojców waszych.

(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny?


Zdziwiony słowami Chrystusa?

To nie wszystko.


Mateusza 21

(33) Innego podobieństwa wysłuchajcie: Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę i zbudował wieżę, i wydzierżawił ją wieśniakom, i odjechał.

Bóg stworzył świat i ludem Bożym mieli opiekować się kapłani


(34) A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce.


czasy końca kiedy dobrzy zostaną wyłączeni od złych

(35) Ale wieśniacy pojmali sługi jego; jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali.

(36) Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczynili to samo.

Bóg nie raz posyłał proroków aby ostrzec że źle ludzie czynią , lecz wieśniacy ( kapłani) którzy zajmowali się owocami

( ludem Bożym) mordowali proroków 

(37) A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc: Uszanują syna mego.

mowa oczywiście o Chrystusie 

(38) Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą: To jest dziedzic; nuże, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego.


wiemy jak skończył Chrystus i jak faryzeusze go pojmali i zabili 


(39) I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili.

(40) Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom?


gdy wróci Bóg Ojciec ponownie by się rozliczyć


(41) Mówią mu: Wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce.


nieświadomie odpowiadają że sprawiedliwie by było aby ukarać tych wieśniaków

( czyli ich samych)

(42) Rzecze im Isus: Czy nie czytaliście nigdy w Pismach: Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym; Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych?

(43) Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce.


Bóg gdy wróci sprawiedliwie ich osądzi o kapłaństwo odda sprawiedliwym sługom Bożym


(44) I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go.

(45) A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi.

Przypominam że faryzeusz to osoba uczona w piśmie.. a kto uczy się teologi , poznawania pism etc. ? ,a czy arcykapłan to nie jest biskup ?


Faryzeusze- Zyskali sobie reputację ekspertów w dziedzinie interpretacji Pisma. Faryzeuszy czasem określa się mianem „Uczeni w Piśmie”. W dzisiejszych czasach mianem faryzeusza określa się człowieka fałszywego i obłudnego.

Izajasza 56

(10) Wszyscy jego strażnicy są ślepi, wszyscy są nierozumni, wszyscy oni, to nieme psy, które nie umieją szczekać, tylko ziewają, leżą, lubią spać.

(11) Psy to żarłoczne, nienasycone. A są nimi pasterze, którzy na niczym się nie znają. Wszyscy chodzą swoją własną drogą, każdy myśli o własnej korzyści, wszyscy bez wyjątku.

Bóg mówi wyraźnie o pasterzach ! Porównując ich do psów które zamiast pilnować stada wolą tylko jeść i patrzeć swojego ogona .


Chrystus ostrzega przed nimi :

Mateusza 7

(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!

ww-wolf_in_sheeps_clothing.jpg

(16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?

(17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.

(18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.

(19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień

(20) Tak więc po owocach poznacie ich.


(pedofilia, przepych, współpraca z nazistami podczas II WŚ , krucjaty, palenie na stosach , pobieranie kasy za każdą uroczystość typu pogrzeb, wesele etc.. dalej ? )


(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.


czyli osoba która jest dobrym człowiekiem

i przestrzega przekazań a nie dużo mówi i poucza innych


(22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?


kto podaje się za sługów Bożych? kto wygania demony ? 


(23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Stary Testament również :

Ezechiela 34

(1) I doszło mnie słowo Pana tej treści:

(2) Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz im: Pasterze! Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli! Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody?

(3) Mleko wy zjadacie, w wełnę wy się ubieracie, tuczne zarzynacie, lecz owiec nie pasiecie.

(4) Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo.

(5) Tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było pasterza i były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego. Rozproszyły się

(6) I błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach; po całym kraju rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył lub ich szukał.

(7) Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana!

(8) Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie było pasterza, a moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli pasterze, a moich owiec nie paśli,

(9) Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana!

(10) Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec, i usunę ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy; nie będą już ich żerem.

(11) Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał.

(12) Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym.

(13) Wyprowadzę je spomiędzy ludów i zbiorę je z ziem; przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju.

(14) Będę je pasł na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach na górach izraelskich.

(15) Ja sam będę pasł moje owce i ja sam ułożę je na ich legowisku – mówi Wszechmocny Pan.

(16) Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł, i będę pasł sprawiedliwie.

(17) Do was zaś, moje owce, mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja rozsądzę między owcą a owcą, między baranami i kozłami.

(18) Czy nie dość wam tego, że spasacie najlepsze pastwisko, ale jeszcze resztę waszego pastwiska depczecie swoimi nogami, pijecie czystą wodę, ale jeszcze pozostałą resztę mącicie swoimi nogami?

(19) I moje owce musiały paść się na tym, co zdeptały wasze nogi, i pić to, co zmąciły wasze nogi.

(20) Dlaczego tak mówi do nich Wszechmocny Pan: Oto Ja sam rozsądzę między owcami tłustymi a owcami chudymi.


 widziałeś kiedyś biednego księża ?


Mowa jest tu też o powrocie Chrystusa i zrobieniu porządku z tym światem  http://www.zbawienie.com/dobra-nowina.htm


To kto jest Naszym pasterzem

i kogo głosu powinniśmy słuchać ?

Jana 10

(1) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą.

(2) Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec.

(3) Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je.

(4) Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos.

(5) Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych.

(6) Tę przypowieść powiedział im Isus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił.

(7) Wtedy Isus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec.

(8) Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich.

(9) Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.

(10) Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać.

Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.

(11) Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.

(12) Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owca i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza

(13) Ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

(14) Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają.

(15) Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce.

(16) Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

(17) Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż Ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć.

(18) Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego.

Proste słowa Zbawiciela !

Jeśli jesteś owcą to słuchasz tylko głosu Boga i pasterza czyli Chrystusa

żaden kapłan czy inny pasterz nie jest Ci potrzebny.

Wystarczy że będziesz czytał Słowo Boże , przestrzegał przekazań i to wszystko!

Micheasza 6

(8) Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.

To Wszystko czego wymaga Bóg !

Cała reszta jest tylko dodatkiem przez fałszywe religię aby kontrolować ludzi !


Jana 10

(27) Owce moje głosu mojego słuchają

i Ja znam je, a one idą za mną.


Podążaj za jedynym prawdziwym pasterzem !

Nie za zbójnikiem i kłamcą.

Dlaczego dopiero teraz zaczynasz to rozumieć ?

Mateusza 13

(10) I przystąpiwszy uczniowie, rzekli ma: Dlaczego mówisz do nich w podobieństwach?

(11) A On, odpowiadając rzekł: Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane.

(12) Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie; a temu kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte.

(13) Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją.

(14) I spełnia się w nich proroctwo Izajasza, które powiada: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie.

(15) Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli a uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a Ja żebym ich nie uleczył.

(16) Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą,

1415161721

56.jpg

Nie znasz swego pasterza i chcesz go poznać?

54

Poznaj go ! 

 ≥  Isusa Chrystusa  ≤

Twego Pasterza 

fgfgg.jpg


 strona główna :

https://liksar.wordpress.com/

Jeden komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s