Płaska ziemia – czyżby świat oszalał?

Artykuł przytoczony  z strony : zbawienie.com za zgodą autora.


Od kilku lat temat płaskiej ziemi rozprzestrzenia się z niezwykłą szybkością w niezależnych internetowych mediach. Temat ten stawia nasze władze i współczesną naukę w olbrzymim kłopocie.

Jeżeli Ziemia jest rzeczywiście płaska, oznacza to, że wszystko, co słyszymy od rządów, nauki i mediów okazuje się kłamstwem. Rząd oparty na bezspornie udowodnionym kłamstwie jest nielegalny z powodu całkowitej utraty zaufania ponieważ nic, co rząd publikuje nie jest warte czytania.

Płaska ziemia to temat, który może powalić na płaską ziemię obecny system władz.

Rządy robią wszystko, aby odwrócić naszą uwagę od tego tematu, ponieważ coraz więcej ludzi stawia proste pytania w tej kwestii i domaga się konkretnych odpowiedzi, wspartych konkretnymi i sprawdzalnymi dowodami naukowymi, o których wielu z nas wie, że nie istnieją.

Światowy system władz to wiara w teorie, hipotezy i baśnie, nie wsparte żadnymi dowodami, czyli jest to typowe zachowanie się… sekty rządów, zjednoczonych zupełnie fałszywymi, nonsensownymi, bezmyślnymi a nawet niebezpiecznymi  dla ludzkości doktrynami. Dlatego – sekty – ponieważ istnieje sekciarska separacja pomiędzy władzami, a masami, które są przez władze oszukiwane.

Z płaską ziemią mamy jedną kwestię, która problemem nie jest ale czasami rzuca cień na nasze poszukiwania Prawdy o świecie.

Nie posiadamy pracującego modelu płaskiej ziemi i istnieje sporo zjawisk, których nie potrafimy wyjaśnić czy udowodnić. Na swe usprawiedliwienie mamy to, że nie dysponujemy rządowymi budżetami i gadżetami, aby konkurować z uniwersytetami i jako zwykli ludzie czasami popełniamy błędy. Czasami są pomiędzy nami agenci rządowi próbujący nas zdyskredytować.

Pomimo braku w pełni funkcjonalnego modelu ziemi płaskiej – taki problem jest niczym w porównaniu z teorią heliocentryczną, która została wielokrotnie naukowo zdementowana. Płaskiej ziemi jeszcze nikt nie udowodnił jako fałszu. W heliocentryzmie nic nie jest logiczne i nic do siebie nie pasuje.

Jedna teoria fałszywa rozbija w puch heliocentryzm.

Teoria grawitacji – są dziesiątki dowodów, że grawitacja nie istnieje i owe dowody rozbijają w puch heliocentryzm i geocentryzm. A dowodów negujących heliocentryzm i  geocentryzm poza teorią grawitacji jest znacznie więcej.

Staje się oczywiste, że świat jest kontrolowany przez niebezpiecznych szaleńców i szalona teoria heliocentryczna jest tego  wymownym dowodem.

Innym dowodem szaleństwa władz i mediów jest ich postawa do największego umysłu naukowego, jaki kiedykolwiek istniał, Tesli, którego się praktycznie nie wymienia w podręcznikach szkolnych z powodu jego dowodów na bezpłatną energię.

Ostatnie dwie wojny światowe i trzecia wisząca nad nami jak ciemna chmura są dalszymi wystarczającymi dowodami na to, że władzę nad nami sprawują… istoty umysłowo chore, wielbiące bóstwa śmierci.

Nasuwające się bardzo niepokojące dla każdego człowieka pytanie.

Dlaczego jesteśmy tak haniebnie okłamywani?

Co jest celem takich mega kłamstw? Cóż się ukrywa przed nami?

Dlaczego ziemia kula i system heliocentryczny są tak ważne dla władz, że one zmuszają nas do uwierzenia w ten stek kłamstw i bzdur?

Staje się oczywiste, że za pomocą tego kłamstwa rządy z ONZ włącznie kontrolują skutecznie populację całej ziemi.

Po cóż potrzebna jest ścisła kontrola nad nami, skoro nie stanowimy dla władz żadnego zagrożenia!? Jest wręcz odwrotnie.

Władze są zagrożeniem dla nas!

Ludzkość się budzi i następuje nowa era świadomości, świadomości o tym, że coś jest nie tak z naszymi władzami i naszą nauką, która opiera się tylko i wyłącznie na teoriach. Wszystko kręci się wokół kontroli społeczeństw. Kłamie się w szkołach, w mediach, z pulpitów pastorskich czy z ambon kościelnych i zawsze kłamcami są ci, którzy nas kontrolują właśnie za pomocą kłamstw.

Przecież nie oszukują nas dla pieniędzy, ponieważ mają wszystkie pieniądze świata oraz niemal wszystkie złoto. Mają oni także prawo druku… pieniędzy. Posiadając i władzę i pieniądze nie muszą przecież kłamać!

Ludzkość robi niemal wszystko, aby żyć w pokoju i dobrobycie ale rządy starają się te wysiłki zniweczyć.

Jeżeli ziemia jest płaska – jest to bezsporny dowód na to, że władze są naszym największym wrogiem.

Kryzysy ekonomiczne, rządowe, czy socjalne, religie to takie samo kłamstwa jak ziemia kula.

Ziemia kula i heliocentryzm to największe oszustwo w dziejach świata.

Drogi czytelniku – płaska ziemia to nie strata czasu. Nie musisz niczego studiować i z nikim walczyć. Sprawdź osobiście jeden czynnik i jeżeli to wykluczy heliocentryzm, znalazłeś jedyną logiczną odpowiedź.

Heliocentryzm jest kłamstwem! Problem polega na tym, ze jeżeli ziemia jest płaska, to WSZYSTKIE władze są naszym wrogiem i powinny być rozwiązane ponieważ ci kłamcy dążą do naszego fizycznego zniszczenia.

Dowody na ziemię kulę – o ile istnieją – powinny być NATYCHMIAST przez władze ujawnione dla odzyskania jakiekolwiek ich wiarygodności.

W przeciwnym wypadku owa tocząca się z góry śnieżna kula przekroczy krytyczną masę i nastąpi straszliwy kryzys władz, do których społeczeństwo utraci jakiekolwiek zaufanie. Nastąpi… rewolucja świata oraz… masowy powrót ludzkości do… Boga.

Temat płaskiej ziemi jest w stanie nie tylko zjednoczyć ludzi przeciwko zbrodniczej władzy ale także może spowodować powrót wielu ludzi do Boga, którego Słowo jest ultymatywną i jedyną PRAWDĄ!

Powrót Chrystusa stanie się przysłowiową kropką nad i.

W czym tkwi tajemnica mocy tematu ziemi płaskiej?

Prawda o płaskiej ziemi jest w stanie usunąć z umysłów ludzkości wszelkie symptomy masowego prania mózgów i kłamliwej indoktrynacji.

Temat płaskiej ziemi otwiera nam oczy na wszystkie kłamstwa świata i uwalnia nas od ich balastu. Kontrola umysłów jest pokonana!


Najczęściej stawiane pytania – czy ty mówisz to na poważnie? Czy posiadasz jakiekolwiek wykształcenie? Co cię sprowadza ku tak szaleńczej teorii, skoro cały świat wie, że ziemia jest kulą!?

Pojawiła się także teoria, że temat płaskiej ziemi jest specjalnym programem CIA, aby zakłócić percepcję widzenia świata i w ten sposób rzucić ciemny cień na każdego poszukiwacza prawdy na Internecie. Porównuje się zwolenników płaskiej ziemi do ludzi kwestionujących 9/11 – czyli traktuje się  ludzi poszukujących prawdy jako ludzi psychicznie chorych.

Także jestem w ten sposób klasyfikowany i nie bez powodu. Uwierzyłem w płaską ziemię oraz uwierzyłem, że 9/11 było fałszywym wydarzeniem mającym utorować drogę militarystom USA ku fałszywej wojnie przeciwko fałszywemu terroryzmowi światowemu. Uwierzyłem z powodu olbrzymiej ilości solidnych dowodów – tak na płaskość ziemi jak i na współudział władz USA w zbrodni 911.

Wojna przeciwko terroryzmowi ta okazała się kolejnym fałszem i zamiast zredukowania terrorystycznego zagrożenia, zagrożenie to zwielokrotniło się w tak drastyczny sposób, że zagraża ono egzystencji rasy białych ludzi.

W rezultacie nastąpiła inwazja Islamu na Europę i Amerykę ponieważ taki był ukryty cel wydarzeń 9/11 które to zainicjowały.

Dlaczego wtłacza się nam w umysły teorię, że ziemia jest kulą?

Zdajmy sobie sprawę z tego, że ziemia kula i system heliocentryczny to także bezdowodowa teoria.

Heliocentryzm (gr. ἡλιος helios – słońce, κέντρον kentron – centrum) – teoria budowy Układu Słonecznego, według której w wersji historycznej Słońce znajduje się w środku Wszechświata, zaś w jego współczesnym wydaniu w centrum Układu Słonecznego jest Słońce, a wszystkie planety, łącznie z Ziemią, je obiegają.

Źródło – Wikipedia. Ten wpis w Wikipedii jest aktualny z dniem dzisiejszym, ale po angielsku już zaczęto usuwać słowo – teoria, aczkolwiek nie uda się tego całkowicie usunąć ze wszystkich możliwych witryn.

System heliocentryczny, czyli Ziemia krążąca wokół Słońca to teoria!

Mamy więc wiele powodów, aby poznać rzeczywisty kształt ziemi.

Rządy nad nami sprawują syjoniści i masoni pod ścisłym nadzorem Watykanu i papieża – czyli trzy religie. W takim przypadku nasza podejrzliwość jest natychmiast wysoce uzasadniona – zwłaszcza że te religie działają przeciwko Bogu. Ci ludzie zawsze kłamią i heliocentryzm nie jest wyjątkiem.

Przyczyny największego kłamstwa w dziejach świata.

Jakie przyczyny kierują kłamcami w tej dziedzinie? Identyczne, jakie kierują przy stawianiu hipotezy pra wybuchu czyli teorii magicznej kropeczki, teorii ewolucji, teorii względności oraz teorii heliocentrycznej.

Cele są dwa.

Pierwszym celem jest zabić w twoim umyśle możliwość, że Bóg istnieje.

Drugim celem = po osiągnięciu pierwszego celu jest zabicie rodzaju ludzkiego.

Wyobraź sobie, że rzeczywiście ziemia jest kulą, obraca się wokół własnej osi, okrąża Słońce raz do roku, Układ Słoneczny także gdzieś pędzi we Wszechświecie, a takich układów słonecznych mamy w przestrzeni kosmicznej miliardy. Nawet jeżeli Bóg istnieje, jest niemal niemożliwe aby nami się troszczył. Nasza świecka technologia jest taka cudowna, latamy na Księżyc, na Marsa a NASA posiada niezwykłą mądrość, wiedzę i technologię i darzymy ją niezwykłym szacunkiem.

A Bóg jest bardzo odległy, albo… nie istniejący, Ziemia nie ma żadnego znaczenia i być może rzeczywiście jakieś inne cywilizacje nam nieznane stworzyły na Ziemi życie dla kaprysu i już się nami wcale nie interesują. Te cywilizacje stworzyła jeszcze jakaś inna niezwykła istota kosmiczna i malutki pyłek, jakim jest Ziemia jest zupełnie nieistotny w takim przygnębiającym nas obrazie wszechświata.

Nasuwa się  pytanie – kto zrobił to zdjęcie? Przecież nie mamy z kosmosu ani jednej fotografii Ziemi!

Z powodu takiego masowego prania naszych umysłów i ukazywania nam przygnębiającego obrazu Wszechświata, 90% ludzi wykształconych wyśmieje każdego z nas na dźwięk słowa – Bóg!

Spójrzmy na to z perspektywy płaskiej Ziemi. Wygląda ona w przybliżeniu jak na tym rysunku i jest szczelnym systemem zamkniętym. Natychmiast czujemy się lepiej i pada natychmiast pytanie.

Kto ten zamknięty system stworzył i dlaczego go zamknął? Odpowiedź jest prosta – Bóg i mamy wiele informacji na ten temat w Biblii.

ziemia

Wielu z nas już wie, że nigdy nie byliśmy na Księżycu.  Wielu także już wie, że nie mamy nawet technologii, aby wylecieć w przestrzeń kosmiczną, której… nie ma!

NASA to jeden wielki worek kłamstw. Dodajmy do tego to, że nad wszystkim panuje Bóg, który interesuje się nami bardzo żywo i jest od nas w odległości nie większej niż 5-8 tyś km.

Wyobraźmy sobie, że żyjemy w takim zamkniętym oraz odizolowanym systemie, ponad którym mieszka sam Bóg i posiada nad światem absolutną kontrolę i nawet wszystkie nasze myśli, słowa i czyny, a także nasze modliwty są przez Niego rejestrowane. My możemy je zapomnieć ale Bóg o nich nie zapomina. Każdy człowiek po śmierci może być przez Boga ponownie wzbudzony do życia wraz z całą posiadaną pamięcią.

Zrób eksperyment.

Wyjdź z mieszkania w cichą gwiaździstą noc, spójrz na gwiazdy i półgłosem zapytaj: czy Ty Boże istniejesz i rzeczywiście się o nas troszczysz? Zrób to, jeżeli masz odwagę!

Oto ich cel – aby zabić w naszych sercach Boga, a potem zniszczyć nas.

Dlaczego? Kim są oni? Przecież są także ludźmi, prawda? Niezupełnie. Jest to nasienie węża, nienawidzące rzeczywistych ludzi oraz naszego Stwórcy. Sprawdź ten obszerny artykuł – Nasienie węża.

Teraz już wiesz, na jaki kruchym lodzie stąpa NASA i cała medialna hałastra bardzo się wścieka, że coraz więcej ludzi zaczyna się interesować tematem płaskiej ziemi.

Najważniejszym faktem jest to, że Ziemi kuli nie broni żaden naukowiec, żaden profesor astronomii, żadne ciało naukowe, żadne poważne forum naukowe a mas media milczą także w cichej nadziei, że temat się w końcu znudzi i odejdzie na bok.

Podejrzani zachowują się dokładnie tak jak osoby podejrzane.

Gdyby heliocentryzm i ziemia kula były bezspornym faktem, mielibyśmy kilka audycji TV w których widzielibyśmy na żywo obracającą się Ziemię wprost z Hubble teleskopu! Pokazywano by nam olbrzymie zbliżenia na ziemi a my widzielibyśmy ruch pojazdów czy start samolotów na lotnisku. Moglibyśmy pomachać rękami a Hubble by to zarejestrował. W jednym dniu ustałyby jakiekolwiek spekulacje na temat płaskiej ziemi a inicjatorzy tego pomysłu rumieniliby się ze wstydu.

Zamiast takiego prostego dowodu mamy ‚słynne dzieło’ Kopernika – „O obrotach ciał niebieskich”, które nie zawiera żadnego dowodu na heliocentryzm. Dlatego nie uczono nas tego w szkołach i nikt z nas nie czytał w języku polskim dzieła Kopernika.

Nie ma satelitów, nie ma ISS stacji kosmicznej, lotów kosmicznych, nie ma Hubble teleskopu w kosmosie i nigdy nie było żadnych podróży kosmicznych, nawet na księżyc. Nie ma satelitów telekomunikacyjnych a wszelkie połączenia GPS, radio, komórki, TV i Internet to wieże telekomunikacyjne oraz podmorska między kontynentalna sieć kablowa.

Jesteśmy systematycznie faszerowani kłamstwami w niemal wszystkich aspektach naszego życia.

Sprawdź największą listę sukcesów ‚kosmicznych’ NASA w tym filmie.

Przy takich technicznych osiągnięciach to strach cokolwiek wystrzelić z głowicą jądrową, bo najpierw spadnie na własny kraj i własną głowę i nie doleci do przeciwnika!

Pozorne dowody na ziemię kulę.

Sprawdźmy dostępne dowody na kulistość Ziemi.

Masowo cytuje się Eratostenesa, jako pierwszego człowieka, który obliczył jako pierwszy promień Ziemi z dokładnością do 10%, bez żadnych instrumentów pomiarowych. Od razu uderza nas wielka zagadka. W polskiej Wikipedii nie ma o nim za wiele a w angielskiej jest mnóstwo.

Na poniższym obrazku jest podany sposób w jaki ‚wyliczył’ on promień ziemi.

Powstawiano paliki w odległych miejscach i o tej samej godzinie jego pomocnicy zmierzyli kąty cienia słońca w różnych odległościach. Musiało to być 21 Czerwca w południe, kiedy na równiku Słońce było w zenicie i cienia nie było.

Uczynił to oczywiście na powierzchni płaskiej Ziemi. Po czym przeniósł te dane na kulę i ‚obliczył’ jej promień oraz długość równika. W tym linku jest inny diagram z obliczeniami, także po angielsku.

Problem z jego obliczeniami jest prosty ale mamy banalne pytanie.

Z jakiej przyczyny umiejscowił on owe paliki na… ziemi kuli!?

 

Szukając rysunku po polsku znalazłem taki tekst.

I chociaż z uwagi na niedoskonałość ówczesnych instrumentów astronomicznych Kopernik nie był w stanie w pełni udowodnić swojej teorii, to jest bezsporne, że dała ona podstawy do dalszego rozwoju nauk ścisłych: do prac Galileusza, Keplera, Newtona i innych. (wszyscy trzej to masoni – uwaga autora)

Mamy więc dwa pudła – dowody w obu przypadkach nie istnieją. Co jest najciekawsze – Kopernik był mnichem watykańskim. Jakim cudem mnich po śmierci wydał zakazaną przez kościół księgę i skąd miano na to pieniądze?

Dzisiejsze obliczenia promienia Ziemi traktuje się i oblicza w identyczny sposób, zakładając zupełnie bezpodstawnie, że Ziemia jest kulą. Dlatego błędnie, ponieważ nie mamy ani jednego dowodu na jej kulistość. Nie posiadamy także ani jednego wiarygodnego zdjęcia z kosmosu Ziemi jako kuli a przyczyny są oczywiste. Podróże w przestrzeń kosmiczną są niemożliwe z wielu przyczyn.

Poniżej mamy słynny obraz Ziemi wprost z NASA. Są oczywiste dowody na manipulację komputerową. Co jest ciekawe, NASA nie ukrywa, że jest to obraz złożony z wielu ujęć i edytowany, ale nie podaje nam tego wprost, więc zdecydowana większość ludzi o tym nie wie.

Źródło kiczu – NASA – http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/57000/57723/globe_west_2048.jpg

Mała analiza.

Te czerwone kształty znaczą skopiowane przez NASA identyczne formacje chmur. Te żółte ja zrobiłem, aby zademonstrować jak to jest łatwe w wykonaniu.

Drogi czytelniku… zrób mały eksperyment. Załaduj całe zdjęcie z NASA i znajdź znacznie więcej kopii tych chmur, które są bezspornym dowodem na manipulację tego rzekomego zdjęcia. Jest to składanka z wielu zdjęć samolotowych i wykończona w programie graficznym.

Najważniejsze jest to, że nie mamy ani jednego zdjęcia Ziemi z kosmosu a podobno krąży wokół Ziemi ponad 20 tyś satelitów i NASA wylatuje nawet na Marsa.

I dalej… nic!?

Co jest najciekawsze w tym temacie to fakt, że posiadamy kilka niezbitych dowodów naukowych na to, że Ziemia nie obraca się wokół własnej osi oraz nie okrąża Słońca.

W 2008 roku zainteresował mnie temat geocentryzmu, który nieźle poznałem i napisałem lat temu spory artykuł na ten temat. Jest tam kilka solidnych dowodów naukowych na bezruch Ziemi.

Nie wszyscy wiedzą, że jest już ponad 100 naukowców, którzy odrzucają heliocentryzm. Płaska ziemia nie pomysłem kilku amatorów, ale istnieją solidne dowody naukowe wykluczające jakikolwiek ruch ziemi. Owe dowody nie oznaczają jeszcze, że istnieje Geocentryzm.

Najprawdopodobniej naukowcy od dawna wiedzą o kłamstwie i w ten nieco ostrożny sposób sugerują nam, że jesteśmy na właściwym tropie. W powyższym linku są nazwiska niektórych dobrze znanych naukowców.

I jeszcze jeden olbrzymi argument.

Jeżeli nie ma Wszechświata i Kosmosu, oznacza to, że także nie ma UFO! Ale widzimy czasami UFO, prawda? Tak, ale to nie są goście z kosmosu! To są upadłe anioły i demony!

Podsumowując tę część – jest boleśnie oczywiste, że nie tylko nie posiadamy żadnego dowodu na kulistość powierzchni ziemi, ale posiadamy solidne dowody naukowe na zupełny bezruch ziemi.

Znikające za horyzontem statki

Najczęściej podawany nam pseudo dowód na kulistość ziemi to znikanie Słońca oraz statków na morzu za linią horyzontu. Klasyczne zdjęcie pokazywane nam jako dowód na kulistość Ziemi. Z tymi zdjęciami jest kilka poważnych problemów. Jedne zdjęcia są zmanipulowane. Inne są autentyczne ale interpretacja jest błędna. Najczęściej są to zdjęcia z mórz, jak w powyższym linku.

Problem tkwi w interpretacji dwóch zjawisk. Jedno jest dziecinnie łatwe do wyjaśnienia. Często istnieją na oceanach i morzach potężne fale… przypływów oraz odpływów. Czasami dochodzą one do 16 metrów wysokości ponieważ takie są różnice pomiędzy przypływem i odpływem wody w kilku miejscach na świecie.

To jest łatwe do zrozumienia. Ale sposób widzenia ludzkiego oka oraz perspektywa są znacznie trudniejsze do wytłumaczenia.

Fazy księżyca.

Dwa błędy w oficjalnej teorii. Pierwszy błąd to twierdzenie, że Księżyc odbija światło słoneczne. Nieprawda! Księżyc produkuje inny rodzaj światła i Ziemia na niego nie jest w stanie rzucać cienia. Czy możesz rzucić cień na zapaloną latarkę? Zwróć uwagę na to, że Księżyc jako rogal ukazuje się także w ciągu dnia, w pełnym blasku Słońca, czyli cień rzucany przez Ziemię jest niemożliwy. Nie widzimy także żadnego efektu światła słonecznego na Księżyc.

Jeżeli Księżyc się porusza, zakres cienia Ziemi powinien się zmieniać zgodnie z ruchem Księżyca. Ale tak nie jest.

Zacznij sprawdzać oficjalne dowody wyjaśniające fazy księżyca.

Nikt nie zrobił modelu systemu heliocentrycznego i za pomocą światła nie wyjaśnił, w jaki sposób na Księżycu powstają jego fazy!

Co rzuca cień na Księżyc jeżeli jest on w stosunkowo bliskiej odległości od Słońca podczas południa?

Nie widziałem nigdzie wiarygodnego wyjaśnienia naukowego faz Księżyca.

Ziemia jest płaska

Płaskość Ziemi jest doskonale udowodniona naukowo i dowodów na płaskość jest olbrzymia ilość. Dowód polega na wyliczeniach matematycznych krzywizny Ziemi i porównaniu ich z wizualnymi obserwacjami.

W tym linku mamy olbrzymią broń, która bardzo się nam przydaje w ujawnianiu kłamstw o Ziemi kuli. Kalkulator krzywizny Ziemi.

Za jego pomocą możemy dokładnie obliczyć jaką różnicę poziomów powinniśmy zaobserwować w przypadku takich czy innych odległościach. Kalkulator jest oparty ściśle na oficjalnych wymiarach Ziemi kuli czyli obliczenia są oparte o kulę o promieniu  6378.1 km i obwodzie 40 tyś. km – oficjalne rozmiary Ziemi. Na identycznym wzorze opiera się AutoCAD i na nim także można obliczać różnicę poziomów.

kalk

 

Już na 1 km wydać różnicę poziomu – 0.078 m czyli 7.8 mm. h0 pozycja jest na wysokości – 0.

Na 2 km mamy różnicę – 0.31 m – 31 cm.

5km daje nam już 1.96 m czyli prawie 2 m. To oznacza, że tory kolejowe na 5 km długości powinny mieć 2 m różnicy poziomów.

Dlaczego nikt z projektantów mostów, dróg, linii kolejowych czy innych dużych zabudowań nie bierze nigdy pod uwagę krzywizny ziemi?

Weźmy teraz samolot lecący na wysokości 10 km. Do horyzontu czyli granicy widoczności  – odległość –  714 km.

Szybkość przeciętnego samolotu pasażerskiego wynosi 900 km/h/60 minut=15 km/minutę.

714 km/ 15 km = 47.6 minut na przelot 714 km.

Przy odległości 714 km i wysokości 0 mamy różnicę około 40 km. Wynika stąd jasno, że samolot, aby nie wznieść się za wysoko powinien stale lecieć z nosem w dół, aby nie odlecieć od Ziemi.

Samolot lecąc na wysokości 10 km co minutę wznosiłby się o 0.84 km a po 12 minutach lotu znalazłby się już wysokość na 20 km. (Dodaję oryginalną wysokość – 10 km.)

Co 12 minut musiałby się poważnie zniżać o 10 km aby być na tej samej wysokości a horyzont musiałby być  poważnie pochylony i pochylenie byłoby natychmiast zauważalne, tak jak jest zauważalne podczas startu czy lądowania!

Ale nikt takiego czegoś nie obserwuje a samoloty latają poziomo na wysokości żyroskopu w kabinie – po to on tam jest zamontowany – do latania nad płaską ziemią – czyli wysokości horyzontu na poziomie oczu.

Sprawdziłem ile czasu potrzebuje samolot na wzniesienie się do wysokości 10 km – 20-30 minut! Widzimy więc poważny problem!

Piloci nigdy nie są szkoleni aby latać po kole wokół ziemi kuli i stale zniżać pułap samolotu, aby nie wznieść się na wysoce niebezpieczną dla samolotu wysokość. Temat ten nie jest im w ogóle znany.

Delta Nilu

Jest znany obszar delty Nilu w Egipcie, który według znanych pomiarów ukazuje nam różnicę poziomów zaledwie 30 cm.

A ile ta różnica powinna wynosić?

W jaki sposób to działa. h0 – wysokość obserwatora, jego wzrost lub wysokość mostu nad powierzchnią morza. Im wyżej, tym dalej widzimy. D1 jest to obliczalna odległość obserwatora od linii horyzontu. Od punktu Horyzont możemy widzieć coraz większy spadek z powodu krzywizny Ziemi. H1 jest to wysokość obiektu obserwowanego z punktu h0 i z powodu krzywizny Ziemi nie możemy widzieć niczego poniżej linii prostek dotykającej horyzont.

Celem używania kalkulatora jest obliczanie wysokości h1. Owa wysokość jest już poza horyzontem i obserwator nie powinien widzieć ponieważ Horyzont ją zasłania.

Wstawmy nasze dane, czyli d0 =1000 mil odległości do h1, wysokość człowieka, około 6 stóp to h0 i różnica poziomów powinna wynosić nie 30 cm ale h1 powinien wynosić ponad 200 km! Gdyby ziemia była kulą o rozmiarach, jakie nam podaje nauka.

Istnieje także miejsce nazywające się Salar de Uyuni. Wikipedia.

Salar de Uyunisolnisko, pozostałość po wyschniętym słonym jeziorze w południowo-zachodniej Boliwii, na obszarze płaskowyżu Altiplano w Andach. Jest położone na wysokości 3653 m n.p.m. i zajmuje powierzchnię 10 582 km²[1], co czyni go największym solniskiem świata. Stanowi, wraz z jeziorami Titicaca i Poopó, pozostałość po istniejącym w plejstocenie jeziorze Ballivián. Jest to jeden z najbardziej płaskich obszarów na świecie (różnica wzniesień wynosi niecałe 41 cm).

Rozmiary – 130 km (80 mi) długości i 100 km (60 mi) szerokości.  Według powyższego kalkulatora różnica powinna wynosić – 1324.8 metra czyli 1.3 km różnicy wysokości poziomów.

Zwolennicy ziemi kuli natychmiast zakwestionują płaskość wielu połaci Ziemi jako płaskość, która nie zaprzecza ziemi kuli. Mogą twierdzić, że ten wybrany teren jest po prostu płaski na ziemi kuli  nie kwalifikuje się jako dowód.

I na to jest proste wytłumaczenie. Owo wysuszone solne jezioro – to wyschła słona woda. Czasami, kiedy popada nieco deszczu, zbiera się wody 1-3 cm i… woda ma to do siebie, że wskazuje nam rzeczywisty poziom. Za pomocą cieczy ustalamy poziomy…. poziomicą. Na oceanach przypływy i odpływy nieco pomagają zwolennikom ziemi kuli ale na jeziorach zjawiska przypływów nie występują i powierzchnia jezior jest doskonale płaska przy bezwietrznej pogodzie.

Na poniższym rysunku widać rzeczywiste proporcje zakrzywienia, jakie zaistniałyby w przypadku ziemi kuli, a dowodów dostarcza nam Google Earth.

To zdjęcie jest zrobione z Google Earth. Pokazuje nam, w jaki sposób powinien wyglądać horyzont z wysokości 16 mil (25 km). Gdyby obraz był panoramiczny czyli szerszy, zagięcie byłoby znacznie głębsze. Wystarczy uruchomić to oprogramowanie i sprawdzić osobiście. System używany przez Google Earth jest wytworzony według rozpowszechnianych rozmiarów Ziemi czyli jej promienia. Dołożyłem do tego dwie czerwone linie, które ukazują nam jeszcze jedną ważną opcję.

Samoloty wojskowe wznoszą się na taki pułap ale nie posiadamy zdjęć ziemi kuli. Poza zdjęciami i filmami wykonanymi obiektywami – rybie oko, które są ujawniane w przypadku ruchu kamery

Wszelkie pionowe budowle nie powinny być do siebie równoległe na Ziemi kuli. W rzeczywistości są równoległe czyli Ziemia jest płaska.

Średnica Słońca i jego odległość od Ziemi

Pierwszym człowiekiem, który  prawidłowo obliczył dystans Słońca od ziemi ponad 100 lat temu był Voliva.

Link do dużego zdjęcia – Voliva

Podczas idealnie pionowej pozycji Słońca nad Równikiem o godzinie 12:00 21 Czerwca szukamy miejsca, w którym Słońce jest widoczne pod kątem 45 stopni nad Ziemią. Na Zwrotniku Koziorożca a także Raka kąt ten będzie miał 30 stopni. Nieco dalej kąt ten się zwiększy do 45 stopni.

Odległość od Równika do tego miejsca, gdzie mamy kąt 45 stopni jest rzeczywistą odległością Słońca od Ziemi. Kąty w trójkącie prostokątnym wynoszą 2 x 45 stopni oraz 90 stopni – razem 180 stopni. W takiej konfiguracji dwa boki tego trójkąta, boki łączące kąt 90 stopni oraz kąty 45 stopni są równe.

Tak jak na rysunku.

Według tego schematu mamy w doskonały sposób wyliczoną wysokość Słońca nad płaską ziemią.

Znając angielski można to wszystko obliczyć z tej witryny. http://www.timeanddate.com/sun/australia/perth

Według tego schematu mamy w doskonały sposób wyliczoną wysokość Słońca nad płaską ziemią.

W tym oprogramowaniu podaje ono kąt pochylenia Słońca o określonej godzinie – w tym przypadku w Perth, Zachodnia Australia. Można podać każde miasto na świecie i znaleźć punkt, w którym Słońce jest pod katem 90 stopni czyli w pionie. Wystarczy w południe wykreślić trójkąt prostokątny i na podstawie obliczeń trygonometrycznych z łatwością obliczyć wysokość Słońca nad Ziemią. Niestety ten program nie podaje nam dokładnie kąta Słońca w każdym, miejscu ale tylko w miastach. Ale i to można użyć.

28 Maja 2016 12:00 Perth ma pochylenie Słońca 36.51 a Hanoi ma 78.80 stopnia. Dystans – 5993.86 km link – Distance.

Już po wyrysowaniu trójkąta opartego o te dane natychmiast widzimy, że Słońce nie jest w odległości 149.6 mln km skoro jeden z boków trójkąta ma zaledwie około 6 tyś km!

Moja trygonometria wymaga odświeżenia!  Ale to uaktualnię z pomocą czytelników. 🙂

Średnicę Słońca wielu zmierzyło sekstansem.

Obrazek ruchomy wzięty z Wikipedii, ukazujący nam, jak mierzyć sekstantem. Okazuje się że instrument ten może mierzyć także odległości czyli może zmierzyć średnicę Słońca. Źródło – http://pl.wikipedia.org/wiki/Sekstant

Średnica ta wynosi 59.3 km. Ponownie taka średnica doskonale pasuje do odległości Słońca od Ziemi.

Kąty padania promieni słonecznych, niezwykle łatwo obserwowalne także ukazują nam, że Słońce jest blisko ziemi. W przeciwnym wypadku, przy odległości 149 mln km owe kąty byłyby praktycznie proste.

Rzeczywisty rozmiar Słońca i odległość od ziemi to największymi dowód przeciwko Heliocentryzmowi!

Rozmiary Słońca i Księżyca są identyczne i  w wielkim stopniu udowadniają płaskość Ziemi oraz sposób poruszania się Słońca i Księżyca nad płaską ziemią. Podczas zaćmienia Słońca czy Księżyca to wyraźnie widać.

 

Kolejny i potężny śmiertelny cios przeciwko Heliocentryzmowi

Na poniższym rysunku widzimy Ziemię która według Heliocentryzmu obiega Słońce, czyli co kwartał znajduje się w innym miejscu.

Zastanówmy się nad tym nieco lepiej.

Oczywiście patrzymy na gwiazdy w nocy. Stoimy więc po zacienionej (czarnej) stronie Ziemi i patrzymy w górę na bezchmurne niebo. Widzimy gwiazdy oraz określone konstelacje gwiazd, jak Mały Wóz czy Duży Wóz.

I w tym przypadku mamy jeden olbrzymi problem.

Co 3 miesiące Ziemia jest w innej części Wszechświata. Czyli 21 grudnia będziemy po przeciwnej stronie Słońca niż byliśmy 21 czerwca. Nie powinniśmy zobaczyć ani jednej znanej nam konstelacji gwiezdnej ponieważ będziemy patrzyli w zupełnie inną stronę nieba!!!

Jeżeli widzisz przez cały rok tę samą część nieba, czyli Mały i Wielki Wóz, oznacza to, że Ziemia nie okrąża Słońca i stoi w tym samym miejscu. Jesteś oszukiwany!

Jest to zaledwie mała część dowodów – przeciwko Heliocentryzmowi oraz dowodów na ziemię płaską. Jeżeli chcesz swoją wiedzę pogłębić, sprawdzi te linki a także sam zacznij szukać.

W poniższych 2 linkach jest moja historia, w jaki sposób poznałem temat płaskiej ziemi.

Stare forum – http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/plaska-ziemia-czy-mozna-tej-teorii-zaprzeczyc,2079.html

Nowe forum – http://zbawienie.forumotion.com/t5-plaska-ziemia-czy-mozna-tej-teorii-zaprzeczyc

W tym linku jest kopalnia wiedzy i dowodów płaskiej ziemi oraz dowodów przeciwko Heliocentryzmowi.

Tutaj jest link do jednego blogu chrześcijańskiego, który także wgłębił się w masę dowodów płaskiej ziemi.

http://damgrath.blogspot.com.au/2014/10/gdzie-my-w-koncu-zyjemy.html

 

Pamiętaj czytelniku(czko) o jednym. Ten artykuł nie jest pisany przez naukowca i filmy w wielu linkach i artykułach także. Nie jesteśmy astronomami i matematykami czy fizykami. I nie chcemy być, ponieważ w obliczu ich kłamstw to wstyd przyznać się publicznie, że ktoś jest astronomem.

Znajdziecie w tych materiałach kilka niezamierzonych czy nieświadomych błędów. Jest to normalne. Ale pamiętajmy o jednym. Nasze błędy są niczym w porównaniu z oszustwami współczesnej astronomii. Pretensje i sarkastyczne komentarze proszę kierować na uniwersytety oraz do… NASA.

Niech oni nam udowodnią Heliocentryzm.


Sam widzisz , że świat różni się od tego jak jest nam przedstawiany.

A skąd wziął się w ogóle Heliocentryzm ?

Hermetyzm – starożytny heliocentryzm

Heliocentryzm- masoński bunt przeciwko Stwórcy

Otwórz oczy i poznaj  prawdę o Świecie i Bogu :

Wezwanie do przebudzenia 

papiro.jpg


 strona główna

https://liksar.wordpress.com/

6 komentarzy

 1. zbawienie.forumotion.com/t214-sladem-zwiedzenia

  Ten przytoczony „opetany” brzmi jak osoba chora umysłowo, która naczytała się Davida Icke’a. Wiele tez jest niejako sklonowanych z jego książek. Liksar, ciekawa jestem, a Ty co sądzisz o Icke’u? Czytałeś jakieś jego książki? Jak dla mnie to WYJĄTKOWO niebezpieczny zwodziciel, ciekawe, czy Ty też to wyczułeś (jeśli oczywiście znasz jego „twórczość”)
  Pozdrawiam

  Polubienie

  • Znam , na początku drogi oglądałem/czytałem go oraz Henia etc. Oczywiście szybko zrozumiałem co i jak 😉 Dawid Icke to typowy zwodziciel, jego zadanie polega na tym by ludzi którzy wyrywają się z systemu, znów zniewolić w religii New Age. Od niego też można wiele się nauczyć i dowiedzieć, lecz trzeba mieć sitko” prawdy” i oddzielić to co prawdziwe i to co kłamliwe 😉 Jak chcesz porozmawiać to napisz na email : liksar@o2.pl
   Pozdrawiam !

   Polubienie

 2. Witaj Liskar.
  Ciekawy artykuł. Można zapytać skąd brałeś te wszystkie dane, które tu przedstawiłeś? Dużo pytać mi się nasunęło i chyba nie ma jak ich zadać w jednym poście, dlatego zacznę „od góry” Twojego artykułu. Grawitacja. Czytałem trochę o PZ i jedni twierdza, że dysk Ziemi porusza się z przyśpieszeniem 9,81 m/s2 i właśnie dlatego odczuwamy to co powszechnie nazywa się „grawitacją”. Inni uważają, że jedyne co się liczy to gęstość ciał. Te o większej gęstości niż ośrodek opadają, a te o większej się unoszą. Jakie jest Twoje zdanie i co możesz o tym powiedzieć?
  Dalej satelity – masz całkowita rację, że kładzie się ogromne kable pod wodą i duża część komunikacji naziemnej dobywa się przez kable lub nadajniki GSM, ale przecież każdy używa GPSu. Jeśli to nie są satelity to co?
  Lądowanie na Księżycu to bajka, a zdjęcia Ziemi z kosmosu składane się na kompie i to widać. Choćby to zdjęci które umieściłeś to pokazuje.
  Napisałeś: „…istnieją solidne dowody naukowe wykluczające jakikolwiek ruch ziemi.” I dalej „…posiadamy solidne dowody naukowe na zupełny bezruch ziemi.” Możesz dać źródło?
  Ze znikaniem obiektów za horyzontem to też ciekawa sprawa. Musze to sprawdzić. Trudno się jednak zgodzić z tym: „Często istnieją na oceanach i morzach potężne fale… przypływów oraz odpływów. Czasami dochodzą one do 16 metrów wysokości ponieważ takie są różnice pomiędzy przypływem i odpływem wody w kilku miejscach na świecie.”. Rzeczywiście różnice między przypływam a odpływam potrafią być ogromne. Sam mieszkałem w miejscu gdzie różnica wysokości wody między przypływem a odpływem wynosiła ponad 4m, ale fala to co innego. Falę widać dopiero blisko brzegu lub tam gdzie zmienia się profil dna. Surfowałem to co nieco się dowiedziałem o tym. Jak chce się „złapać” falę to trzeba się ustawić w odpowiednim miejscu, tam gdzie się fala „wybrzusza”. Przy większych głębokościach fali nie widać, a przynajmniej nie tak jak to opisałeś.
  Księżyc – tu nie mogę się zgodzić, albo czegoś bardzo nie rozumiem. Księżyc jako źródło światła? Przy pomocy choćby lornetki, w dobrych warunkach można zobaczyć, że gdy księżyc widoczny jest w formie „rogala” to nadal widać tą „zacienioną” część. To co piszesz oznaczałoby, że księżyc potrafi częściowo „zapalać się” i gasnąć. O to ci chodziło?
  Niemniej ciekawe i intrygujące.
  Czekam na jakiś komentarz.
  Pozdrawiam

  Polubienie

 3. Witaj.
  Na stronie NASA znalazłem takie zdjęcie, sam zobacz jak to wygląda, Właz do stacji jest bardzo brudny, ale najlepsze jest zamknięcie z drutu (poręcz koło lewej dłoni astrooszusta). Pomyślałem że może wstawisz to zdjęcie na Waszym forum, w temacie płaskiej ziemi. Może ktoś się jeszcze przekona że to wszystko to mistyfikacja, zwłaszcza że zdjęcie jest oryginalne ze strony nasa.

  Niech Bóg Was błogosławi

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s