Wedy Słowiańskie a Biblia [1/3]

hjSłowiańskie Wedy , pełna nazwa  :Wedy Słowiańsko-Aryjskie.

Wedy to zbiór dawnych dokumentów aryjskich i słowiańskich, zawierający zapisy dawnych legend, bajek i baśni ludowych przed długi czas przekazywanych ustnie.

Czyli historia naszych przodków.


całe Wedy : Wedy Słowiańsko- Aryjskie 


Wiedza zapomniana o naszych przodach i pochodzeniu, jak się okazuje, Wedy często nawiązują do Biblii i pokazują kto naprawdę jest Naszym przodkiem  i jaka jest historia Słowian i Nas Polaków ! Bo przecież dzisiaj już każdy wie, że przed Mieszkiem I  istniało wielkie  i silne państwo…

86f209369d00909ce41e6c613b49084d.jpg


W tym artykule poruszę najciekawsze wątki i powiązania między Wedami, Biblią oraz naszym pochodzeniu .


  1. Jawi – Świat ludzi (świat materialny)
  2. Nawi – Świat Duchów i Dusz zmarłych Przodków (świat astralny),
  3. Prawi – Jasny Świat Słowiano-Aryjskich Bogów (świat mentalny, mental).

Wedy:

9 (9). Przez zadufanie sprowadzony z drogi,
jedności z Duszą człowiek nie osiąga…
We władzy śmierci zbłądziwszy ludzie
posuwają się tą drogą i umarłszy,
znowu i znowu w Nawi Świat wpadają…
Na manowce z drogi uczucia,
dlatego śmierć, nazywają Mora…

10 (10). Pasjonując się swymi czynami,
w pogoni za ich owocami,
kontynuują marsz w tym kierunku
i nie przemagają śmierci…
Miast dążenia ku chwalebnym celom,
jak Sumienie ludzi wzywa,
Dziecię Człowiecze, na Midgardzie zrodzone,
obraca się w kręgu przyjemności, a
na tej drodze śmierć go czeka…

11 (11). To – wielki zamęt uczuć,
z próżnymi celami łącząc się,
przybliża się do Piekła po daremnej drodze…
Porażone przez związki z daremnymi celami,
i o nich dzień i noc zamierzając,
wasze ukryte JA
zacznie czcić zewnętrzny świat Jawy…

Co na to Biblia ?

Mt 6

(19) Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną:

(20) Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną.

Chrystus tak samo jak Wedy mówią o tym aby człowiek nie zachłysną się życiem tutaj i jego materializmem, bo to jest droga tylko do śmierci.

Mk 10

(17) A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry! Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny?

(18) A Isus odrzekł: Czemu mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.

(19) Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę.

(20) A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej.

(21) Wtedy Isus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak; idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie.

(22) A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majętności

(23) A Isus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego!

Jeśli zaślepimy się materializmem i parciem do przodu tylko dla |”$”| to przeżyjemy całe życie pędząc za czymś, co jest tylko obłudą.

Wedy:

12 (12). W Świecie Jawy, objawionym przez Ród,
pierwsze, co ludzi razi
to życzenie cudzego,
wkrótce ono pociąga za sobą gniew i pożądanie.
Te trzy wytwory ciemnych,
ludzi nierozumnych do śmierci przyprowadzają,
a w Świecie Jawi tylko wytrwali ludzie,
w których rządzi Sumienie,
trwałością śmierć zwyciężają zawsze…

Biblia :

Wjs 20

(17) Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

W obu przypadkach mamy potwierdzenie, żeby nie pożądać cudzego bo prowadzi to do złego i zagłady człowieka.

Wedy:

A człowiek, podążający za pożądaniem,
idąc za namiętnościami ginie…

—————————-

15 (15). Gniew, chciwość i zbłądzenie głębokiego JA,
oto śmierć; i oni – w tym ciele ziemskim…
Człowiek poznawszy Mądrość
Bogów i Przodków swoich
wie, że tak rodzi się śmierć,
i śmierć go tu nie przeraża…
W nim śmierć sczezła,
podobnie jak sczezł śmiertelny,
dostawszy się w dziedzinę śmierci…

Biblia :

Mt 6

(27) A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć?

(31) Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać?

(32) Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz który jest w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.

(33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.

(34) Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.

Oba przypadki mówią o tym, aby nie martwić się życiem doczesnym ale najpierw szukać tego co Boskie .

Wedy:


3 (19). I powiedział Hari, Mędrzec wielce mądry:
Światły nasz Opiekunie,
daj Mądre Przykazania swoje Rodom ludzkim,
potomkom Rodu Niebiańskiego i Rasy Wielkiej,
żeby Sprawiedliwość zatriumfowała na Midgardzkiej Ziemi,
a Kłamstwo zginęło na zawsze ze Świata naszego,
i nie zostało po nim nawet wspomnienie…

Hari, to nikt inny jak Mojżesz, a  Ród Niebiański to nikt inny jak Izraelici, !

Midgard inaczej Midia, góra Synaj  ( Horeb)!

Biblia :

Pwt 5

(2) Pan, nasz Bóg, zawarł z nami przymierze na Horebie.

Wedy:

4 (20). Odpowiadał Perun Gromowładny Mędrcowi wielce mądremu,
i wszystkim zebranym słuchającym go:
poznawajcie ludzie Przykazania moje,
pouczań słów moich słuchajcie:
Czcijcie Rodziców swoich,
i utrzymujcie ich w starości,
bo jak wykażecie troskę o nich,
tak i o was zatroszczą się dziecięta wasze…

5 (21). Zachowajcie pamięć o wszystkich Przodkach Rodów waszych
i wasi potomkowie będą pamiętać o was…
Brońcie starych i małych,
ojców i matek, synów i córek,
gdyż to Krewni wasi, mądrość i piękno narodów waszych…
Wychowajcie w dzieciętach swoich
miłość do świętej ziemi Rasy,
żeby nie łakomili się cudami zamorskimi,
a mogli same uczynić cuda
wspanialsze i piękniejsze,
ku chwale świętej ziemi waszej…

6 (22). Nie czyńcie cudów dla dobra własnego,
a czyńcie cuda dla dobra Rodu swego i Rodu Niebieskiego…
Pomóżcie bliźniemu w nieszczęściu jego,
a gdy do was nieszczęście przyjdzie
pomogą i wam bliźni wasi…
Czyńcie dzieła dobre,
ku chwale Rodu waszego i Przodków waszych,
a otrzymacie opiekę od Bogów Jasnych waszych…

7 (23). Pomagajcie ze wszystkich sił budować Sanktuaria i Świątynie,
zachowujcie Mądrość Bożą, Mądrość Starożytną
Obmywajcie po pracach ręce wasze,
bo kto rąk swych nie obmywa, ten siłę Bożą traci…
Oczyszczajcie się wy w wodach Irija,
gdzie płynie rzeka w świętej ziemi
by obmyć swojo ciało białe,
poświęcić go Bożą siłą…

8 (24). Utwierdzajcie na Ziemi waszej Prawa Niebiańskie,
które dali wam Jaśni Bogowie wasi…
Czcijcie ludzie dni rusalskie,
przestrzegajcie świąt Bożych…
Nie zapominajcie o Bogach waszych,
wysławiajcie Bogów paląc kadzidła
i doświadczajcie łaski Bogów waszych…

9 (25). Nie czyńcie krzywd sąsiadom waszym,
żyjcie z nimi w pokoju i harmonii…
Nie poniżajcie innych ludzi,
a nie będziecie poniżeni…
Nie czyńcie krzywdy ludziom innej wiary,
gdyż bóg-Stwórca Jedyny nad wszystkimi Ziemiami…
i nad wszystkimi Światami…

Wedy, to nic innego jak wypaczone w niektórych momentach historia potomków Izraela, który został wygnany po tym jak odwrócił się od Boga!

( o tym jakie ma to powiązanie z nami w dalszej części artykułu)

A tutaj mamy słowa Boga które jak każdy chociaż ciut znający Dekalog i Biblię człowiek zauważy ogromne podobieństwa nakazów i przestróg dla ludzi !

Dekalog Boży 

Wjs 20

(1) A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł:

(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną.

(4) Nie czyń  dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią.

(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

(6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

(7) Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.

(8) Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić.

(9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę,

(10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach.

(11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

(12) Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

(13) Nie zabijaj.

(14) Nie cudzołóż.

(15) Nie kradnij.

(16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

(17) Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

(18) A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice, i głos trąby, i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał, i stanął z daleka,

(19) I rzekli do Mojżesza: Mów ty z nami, a będziemy słuchali; a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli.

(20) Wtedy rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed nim była w was, byście nie grzeszyli.

(21) Lecz lud stał z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg.

(22) I rzekł Pan do Mojżesza: Tak powiesz do synów izraelskich: Widzieliście, że z nieba z wami mówiłem.

(23) Nie czyńcie sobie żadnych bogów obok mnie, ani bogów ze srebra, ani bogów ze złota nie czyńcie sobie.

Tych przestróg jest znacznie więcej !

Wedy:

Brońcie ziemi waszej, a
zwyciężycie bronią prawą wszystkich wrogów Rasy…

11 (27). Brońcie Rody Raszenów i Swiatorusow
od cudzoziemskich wrogów, którzy wchodzą do ziem waszych
ze złymi planami i z bronią.
Nie przechwalajcie się swą siłą łapiąc za broń,
lecz chwalcie się sukcesami na polach bitwy…
Zachowujcie w tajemnicy Mądrość Bożą,
Mądrości Tajnej cudzoziemcom nie dawajcie…

Wedy:

12 (28). Nie przekonujcie tych ludzi,
którzy nie chcą słuchać was i wysłuchiwać słów waszych…

Biblia :

Mt 7

(6) Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snadź nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się, nie rozszarpały was.

Wedy:

jeśli nie zachowacie Świątyń Świętej Rasy…
i Wiary Przodków waszych,
nawiedzą was lata smutku, krzywd i cierpień…

Każdy z Nas zna historię naszego narodu, rozbiory , I  i II WŚ..

Wedy:

Nie radujcie się z nieszczęścia cudzego,
gdyż kogo cudze nieszczęście cieszy,
ten do sobie nieszczęście wzywa…
Nie oczerniajcie i nie śmiejcie się,
z tych, co was miłują
a odpowiadajcie na miłość miłością
by doświadczyć opieki Bogów waszych…
Kochajcie bliskiego waszego, jeżeli on tego godny…

Biblia :

Mk 12

(29) Isus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.

(30) Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej.

(31) A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz.

Wedy:

14 (30). Niech brat siostry swej za żonę nie bierze,
a syn – matki swej, bo Bogów rozgniewacie
i krew Rodu zmarnujecie…

Nie bierzcie żon z czarną skórą,
gdyż sprofanujcie dom i swój Ród zmarnujcie,
biorąc żony ze skórą białą,
swój dom rozsławicie…
i swój Ród przedłużycie…

Biblia :

Kpł 18

(6) Nikt nie będzie się zbliżał do swojego krewnego, aby odsłaniać jego nagość; Jam jest Pan!

(7) Nie będziesz odsłaniał nagości swojego ojca i nagości swojej matki. Jest ona twoją matką. Nie będziesz odsłaniał jej nagości.

(8) Nie będziesz odsłaniał nagości żony swojego ojca, gdyż jest to nagość ojca twojego.

(9) Nie będziesz odsłaniał nagości siostry swojej, córki twojego ojca lub córki twojej matki, czy się urodziła w domu rodzinnym, czy się urodziła poza nim.

(10) Nie będziesz odsłaniał nagości córki twojego syna lub córki twojej córki, gdyż są one twoją nagością.

(11) Nie będziesz odsłaniał nagości córki żony twojego ojca, urodzonej z ojca twojego, gdyż jest ona twoją siostrą.

(12) Nie będziesz odsłaniał nagości siostry twojego ojca, jest ona krewną twojego ojca.

(13) Nie będziesz odsłaniał nagości siostry twojej matki, jest ona krewną matki twojej.

(14) Nie będziesz odsłaniał nagości brata ojca twojego, nie zbliżysz się do jego żony, jest ona twoją stryjenką.

(15) Nie będziesz odsłaniał nagości twojej synowej, jest ona żoną twojego syna, nie będziesz odsłaniał jej nagości.

(16) Nie będziesz odsłaniał nagości żony twojego brata, jest ona nagością twojego brata.

(17) Nie będziesz odsłaniał nagości kobiety i jej córki. Nie weźmiesz córki jej syna ani córki jej córki, aby odsłonić jej nagość, są one krewne między sobą. Jest to sprośnością.

(18) Nie weźmiesz sobie kobiety i jej siostry za nałożnicę i nie będziesz odsłaniał jej nagości za życia tamtej.

(19) Nie zbliżaj się do kobiety, aby odsłaniać jej nagość w czasie jej nieczystości miesięcznej.

(20) Z żoną twego bliźniego nie będziesz dzielił swego małżeńskiego łoża, bo się przez nią staniesz nieczysty.

Ktoś może zarzucić tutaj słowa Boga o rasizm  po tych słowach :

Nie bierzcie żon z czarną skórą,

Ale mało kto rozumie, że multi-kulti które jest tak nam wciskane na siłę wcale nie jest dobre dla ludzkości ani dla naszego Narodu  ,a wręcz przeciwnie .. ale o tym później !

Żony odzień męskich nie noście,
gdyż kobiecość stracicie,
a noście żony to, co wam polega na…

Kobieta to powinna być kobieta , a nie jak propaganda homoseksualna nam głosi .

dfsdfsdfg.jpg

Pwt 22

5 Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety; gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana, Boga swego.

Hen 98

1 A teraz poprzysięgam wam mądrym, a nie głupim! Wiele ujrzycie zbrodni na ziemi.

2 Mężczyźni nałożą na siebie więcej ozdób niż kobiety i więcej (wdzieją) kolorowych [ ubrań] niż dziewczyny w królewskiej godności, majestacie i mocy. Srebro, złoto, purpura, sława i pokarm płynąć będą jak woda.

3 Z tego powodu nie będzie u nich wiedzy ani mądrości i dlatego zginą razem ze swoimi posiadłościami, całą ich chwałą i sławą. Za hańbę zniszczenia, za zabójstwa duchy wasze zostaną wrzucone do płonącego pieca.

To jest piękno , a nie to co widzimy w dzisiejszych mediach !

1

Wedy:

Nie zabijajcie dziecięcia w brzuchu matki,
gdyż kto zabije dziecię w brzuchu
ściągnie na siebie gniew Boga-Stwórcy Jedynego

Tak, Wedy mówią nawet o aborcji !

A co mówi o miłości i nadmiernym piciu alkoholu ?

16 (32). Kochajcie żony mężów swoich,
gdyż oni obroną i oparciem waszym, i całego Rodu waszego…
Nie nadużywajcie chmielonych napoi,
miejcie umiar w piciu,
gdyż kto nadużywa alkoholu,
traci wygląd ludzki…

Biblia :

Iz 5

(22) Biada tym, którzy są bohaterami w piciu wina i mocarzami w mieszaniu mocnego napoju,

Prz 20

(1) Wino – to szyderca, mocny trunek – to wrzaskliwa kłótnia; i nie jest mądry, kto się od niego zatacza.

Prz 23

19) Słuchaj, synu mój, i bądź mądry! Skieruj swoje serce na prostą drogę!

(20) Nie bywaj wśród upijających się winem lub obżerających się mięsem,

(21) Gdyż pijak i żarłok ubożeją, a ospali chodzą w łachmanach.

Wedy:

3 (51). Myślą liczni ludzie,
kto pozna wszystkie Wedy – bezgrzesznym jest,
nawet kiedy postępuje źle…
Ale ni hymny z Mądrości Poznania Światów,
ni sentencje z Mądrości Świata Światła,
ni zaklinania z Mądrości Życia…
nie uratują czyniących złe czyny…
i każdy odpowie za swoje bezprawie…

Biblia :

Iz 1

(16) Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić!
(17) Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową!

Iz 3

(10) Szczęśliwy sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie, bo owoc uczynków swoich będzie spożywać!

(11) Biada bezbożnemu, źle mu się powiedzie, bo mu według uczynków jego rąk odpłacą!

Wedy:

7 (55). Dzieci Ludzkie poświęcenie
dokonuje się w Świecie Jawy     ( na ziemi )
a owoce wszystkich czynów spożywacie

w Świecie Nawi (w królestwie Bożym)
dla Mędrców, Kapłanów i Duchownych,
oddających się wyrzeczeniom,
przeznaczono te wielkie Światy…
Bezgrzeszne poświęcenia uważa się,
za wyrzeczenie się zła;
takie indywidualne poświęcenie
bywa pomyślnym i niefortunnym.
Poświęceniem znawcy Starych Wed
dostąpili Nieśmiertelności…          (życia wiecznego )

Każdy kto odrzuca dobra materialne, a gromadzi skarby w niebie dostąpi życia wiecznego , czyli nieśmiertelności.. brzmi znajomo?

Biblia :

Mt 6

(19) Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną:

(20) Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną.

(21) Albowiem gdzie jest skarb twój – tam będzie i serce twoje

O czym ostrzegają Wedy?

9 (57). Gniew niesprawiedliwy, pożądliwość, chciwość,
urojenia, lubieżność, okrucieństwo,
pomówienie, próżność, czarnowidztwo, zboczenie, zawiść,
wstręt, rozpusta, pragnienie cudzego,
ucisk, złość – oto wady Dzieci Ludzkich,
ludzie powinien unikać tych szesnastu…

10 (58). Każda z nich czai się na ludzi,
pragnąc zawładnąć ich wnętrzem,
jak myśliwy czatuje na zwierzynę…
Chełpliwemu, pożądliwemu, wyniosłemu,
pamiętliwemu, chwiejnemu,
odmawiającemu zaszczytu obrony tych sześć grzechów,
czynionych przez nieprawych ludzi,
mimo większego ich zagrożenia…

11 (59). Pogoń za przyjemnościami, wrogość,
przechwałki swojej hojności, skąpstwo,
ucisk innych ludzi, kłamstwo, słaba wola,
rozsławianie swoich uczuć, nienawiść do współmałżonka,
oto dziewięć najgorszych wrogów człowieka…

Biblia:

Kzn 5

(9) Kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. To również jest marnością.

 

Nie będę wstawiał więcej  fragmentów z Biblii akurat na ten temat , bo każdy chociaż ciut zna Biblie wie , że mówi dokładnie to samo !

Wedy:

A kto posiada czystą Duszę i Ducha jasnego,
i żyje zgodnie z nakazami Praojców swoich,
ten bezgrzeszny…

12 (60). Zachowanie Przykazań, Praw Boga-Stwórcy Jedynego,
Praw Rodu waszego, szczerość, opanowanie,
poświęcenie, samokontrola, wstydliwość,
cierpliwość, wytrwałość, brak zazdrości,
składanie bezkrwawych ofiar,
przedłużanie Rodu, miłosierdzie, troska,
studiowanie Świętej Ra-M-Ha INTY i Starych Wed
oto szesnaście ślubowań wyznawców Wiary…

13 (61). Kto umocni tych szesnaście ślubowań
ten wyróżni się na całej ziemi;
kto przestrzega trzy, dwa lub tylko jedno z nich,
ten uznany jest za samostanowiącego;
w wyrzekaniu się wad Świata Jawi 

( materializmu i pędu życia tylko za przyjemościami )
jest klucz do Nieśmiertelności. ( życia wiecznego )
Mądrzy wyznawcy Wiary
ich nazywają wrotami Prawdy…

Zauważ , że mamy powiedziane o przekazaniach PRAW BOGA – Stwórcy Jedynego..

Biblia :

Iz 45

(5) Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz,

Iz 44

(6) Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów:

Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.

Pwt 4

(35) Tobie to ukazano, abyś poznał, że Pan jest Bogiem. Oprócz niego nie ma innego.

Pwt 6

(4) Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!

 

Wedy:

14 (62). W samorozwoju jest osiemnaście przymiotów:
powściągliwość w działaniu,
bezczynności i nastawieniu na wytyczony cel,
poskromienie niesprawiedliwości, osądzania, pychy,
niskich pragnień, gniewu niesprawiedliwego,
przygnębienia, chciwości, donosicielstwa, zazdrości,
złożyczenia, rozdrażnienia, niepokoju,
zapominalstwa, gadatliwości, zarozumialstwa.

15 (63). Tak człowiek pojmujący samorozwój…
staje się trzeźwym,
on posiada osiem cech: sprawiedliwość,
zdolność do rozmyślania,
zdolność do samopoznawania,
zdolność do badań, niewzruszoność,
uczciwość, niewinność, skupienie…

16 (64). Bądźcie prawdziwi Duszą i Duchem,
Światy trzymają się Prawdy. Ich wrotami – Prawda;
gdyż powiedziane jest na Prawdzie opiera się Nieśmiertelność.

( za bycie dobrym człowiekiem jest nagroda, życie wieczne )
Odwracajcie się od grzechów,
wypełniajcie ślubowania i przykazania.
Takie postępowanie, stworzone w Jednym Bogu,
przez Prawdę prowadzi do Nieśmiertelności…
Zachowajcie ludzie niezmiennymi Święte Pisma

Wedy o przyszłości Rodu Niebiańskiego :

1 (65). I spytał Pioruna Gromowładnego, Ogniesław,
Kapłan Wielkiej Świątyni Inglii, z Rodu Swiatorusow:
Ty, powiedz-opowiedz, Piorunie-Ojcze,
co w przyszłości potomków czeka
wszystkich Rodów Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego?
Jaki los czeka ich, po odejściu naszym,
do Prawi Niebieskiej, ku Przodkom naszym…

Wielkie Zmiany przyniesie
potok Rzeki Czasu w prądzie swoim…

i zacznie się Wielkie Przesiedlenie
potomków Rodu Niebieskiego za góry Ripiejskije, ( Ural )
którzy bronią na zachodnich granicach
Świętą Ruseńską…

4 (68). I dojdą oni do Wielkich Wód,
Ocean-morza Zachodniego,

8 (72). Inne zaś Rody Rasy Wielkiej
rozsieją się po całym obliczu Ziemi-Midgard…
i przejdą za Himawat-góry… (  Himalaje )

9 (73). Liczni z Rodów Rasy Wielkiej
rozejdą się po wszystkich krajach Midgard-Ziemi,
za Ripiejskimi górami,
i postawią nowe Grody i Świątynie
i zachowają Wiarę praprzodków,
i ukryte Wedy jakie Tarchom Dadźbog dał…
z innymi Jasnymi Bogami…
Liczne Rody z Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego
będą paść niezliczone stada zwierząt,
i przechodząc z miejsca w miejsce,
spowinowacą się z innymi Rodami z Rodu Niebieskiego…

I tutaj dochodzimy własnie do Naszej Historii , otóż mało kto wie, że gdy istniał Izrael który zbuntował się przeciwko Bogu , Bóg rozproszył Naród Wybrany na północ od Izraela.

Biblia :

Jr 13

(24) Dlatego rozproszę was jak plewy ulatujące za podmuchem pustynnego wiatru.

Bóg zapowiada to , że wygoni swój lud w niewolę, ale w czasach końca oni znów odkryją prawdę o tym kim są !

Owe szczególne cechy pielęgnowania dziedzictwa narodowego oraz błogosławieństwo Boże spowodowały niezwykły pochód 10-ciu pokoleń Izraela na Europę, zachodnia Azję oraz Europę zachodnią z Wyspami Brytyjskimi włącznie.

Zaczęło się od… Kaukazu!

Caucasian – z Kaukazu.

Po angielsku biały człowiek to – Caucasian ( Kaukazowie lub Kaukazańcy ) – czyli pochodzi z Kaukazu. W starożytności Kaukaz był pod władzą Asyryjczyków – później Persów, a w VII wieku p.n.e. swoją kolonię założyli tam Grecy.

http://en.wikipedia.org/wiki/Caucasian_race (PL)

Rasa Kaukaska to rasa ludzi białych.

W USA, Australii, Kanadzie, Anglii czy Nowej Zelandii w mas mediach nazywa się białych – Caucasians. To pojęcie świadczy wyraźnie o tym, że władze doskonale wiedzą, kim są ludzie biali i skąd pochodzą. Oczywiście jest to celowo przed nami ukrywane.

Dlaczego rasa Kaukaska?

Na Kaukazie byli zgromadzeni uchodźcy 10 pokoleń Izraela, zebrani tam przez Asyrię. Potem przenieśli się na całą Europę podbijając ją i rasa białych Izraelitów opanowała cały kontynent europejski z Rosją włącznie. Rosjanie to także Izraelici.

Około roku 922 p.n.e. pokolenia Izraelitów się rozdzieliły na dwa królestwa – Północne i Południowe. Było ich około 5 milionów, czyli około 10% populacji całego świata. Dzisiaj mamy siedem miliardów, czyli dzisiaj taka proporcja liczyłaby około 700 milionów.

200 lat później, około roku 722 p.n.e. północny Izrael został podbity przez Asyryjczyków, którzy uprowadzili około 3.5 miliona Izraelitów do żyznego regionu Iranu i Iraku. Sto lat później rzekomo zaginione pokolenia Izraelitów rozmnożyły się  do około 6 milionów. To oni pomogli Medom i Persom zwyciężyć Asyrię – w rewanżu za uprowadzenie. Po owym zwycięstwie uwolnieni z niewoli asyryjskiej  Izraelici przenieśli się w region gór Kaukazu – pomiędzy Morze Czarne i Morze Kaspijskie. Z tamtego miejsca rozpoczęło się wypieranie proto Europejczyków i Izraelici zajęli ich miejsce, stając się białą populacją całej Europy, Rosji a także Anglii.

Zwróćmy uwagę na to, że historia Polski dziwnym trafem zaczyna się dopiero od roku chrztu Polski, czyli od roku 966 naszej ery. Co się działo przedtem? Oficjalnie… Słowianie biegali z kijami po lasach.

Czyli rzekomo była to dzicz. A władze i media unikają tematu jak pies jeża. Powody są oczywiste. Edomici i Chazarzy stanowiący najliczniejszą grupę rzekomych Żydów (synagoga szatana) nie chcą utracić rzekomego przywileju Narodu Wybranego na korzyść rasy białych.

Dla nich to… być albo nie być.

Rzekomo zaginione pokolenia Izraela podbiły trzy kontynenty, brytyjski kolonializm zawładnął niemal całym światem. Podbito także Australię, Nową Zelandię oraz kontynent Północno Amerykański – powstały USA oraz Kanada. Oba państwa były oparte na Prawie Bożym i Konstytucja USA do dzisiaj utrzymuje, że USA są krajem chrześcijańskim. Podobnie jest z Kanadą, Australią czy Nową Zelandią. Reszta świata jest także w różnych aspektach kontrolowana przez USA lub Anglię – tzw. Commonwealth.

Mapa ta ukazuje nam kierunki podbojów Izraelitów. Ślady rasy białej istnieją wyraźnie do dzisiaj w Iranie, Afganistanie, w Czeczni, Iraku a także w Indiach.

Artykuł wyjaśniający to wszystko :

Odnaleziono zaginione 10 pokoleń Izraela!


 

Teraz widzimy ? Ród Niebiański.. to zaginiony Lud Boży… czyli My !

Dlatego Wedy w tak wielu miejscach są podobne do Biblii, ponieważ po tym jak Izrael został wypędzony, część mądrości została, a część została skażona tradycjami i wierzeniami narodów pogańskich.

Bóg zapowiada , że pośle swój nieposłuszny naród w Niewolę.. ale Wedy również o tym mówią , o tym w 2 części !

Jr 15

(14) I sprawię, że będziesz służył twoim wrogom w ziemi, której nie znasz, gdyż ogień rozpalił się w moim gniewie i będzie płonął nad wami.

 


 Reszta analizy Wed i Biblii w części 2 :

https://liksar.wordpress.com/2016/06/27/wedy-slowianskie-a-biblia-23/


 strona główna:

https://liksar.wordpress.com/

2 komentarze

  1. Bardzo ciekawe i mądre! Pełen szacunek. Ostatnio jednak przemyślałem pewne sprawy i doszedłem do wniosku, że Adam i Ewa pochodzą z Bieguna Północnego. Po co pierwszy, lekko ubrany człowiek miałby iść tam gdzie jest zimno? Pewnie by zawrócił…. A z bieguna po lodzie ludzie się rozeszli po całym świecie, dlatego starożytni byli na każdym kontynencie oprócz…. Bieguna Południowego. Wierzenia Chińskie (pewnie nieprofesjonalnie się wyraziłem) podają, że to skośnooki człowiek jest najbardziej udanym (Inuici są rasą żółtą).Takie moje przemyślenia. Pozdrawiam, El.

    Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s