Wedy Słowiańskie a Biblia [2/3]

hjhjhgCzęść  1 : https://liksar.wordpress.com/2016/06/27/wedy-slowianskie-a-biblia-13/


Wedy:

10 (74). Ale przyjdą ze Świata Ciemności cudzoziemscy wrogowie,
i zaczną schlebiać Dzieciom Ludzkim
słowa schlebiające, przez kłamstwo przykryte.
I będą zwodzić starych i małych,

( świat ciemności, czyli potomkowie upadłych.. nefilms, .. nasienie węża )
i córki Człowiecze będą brać za żony…
Irynirować będą między sobą…
i między ludźmi… i między zwierzętami…
I przyuczać do tego zaczną
wszystkie narody Midgard-Ziemi,
a tych, którzy nie będą słuchać słów ich,
i naśladować czynów żałosnych Cudzoziemców,
poddadzą męczarniom i cierpieniom…

( palenie na stosach, etc..

znamy już to z historii kościoła )

11 (75). niektórzy z nich i w obecnej chwili
próbują przeniknąć na Midgard-Ziemię,
ażeby czynić swoje czyny ciemne,
odwracać od drogi Sił Światła
synów i córki Rasy Wielkiej.
Cel ich, zgubić Dusze Dzieci Ludzkich,
ażeby nie osiągnęły nigdy
Jasnego Świata Prawi i Asgardu Niebieskiego,

( życia wiecznego )
klasztory Bogów-Opiekunów
Rodu Niebieskiego i Rasy Wielkiej.
A także Niebieskich Ziem i Osiedli,
gdzie odzyskują spokój Światli Przodkowie wasi…

13 (77). Kłamstwem i pochlebstwami nieprawymi
zdobędą oni liczny kraje Midgard-Ziemi,
jak już postępowali na innych Ziemiach,
w wielu Światach w Czasach poprzedniej Wielkiej Assy,
ale zostaną zwyciężeni oni,
i zesłani w kraj Gór rękodzielny,
gdzie będą mieszkać ludzie ze skórą koloru Mroku
i potomkowie Rodu Niebieskiego
pochodzący z ziemi Boga Nija.
I dzieci Człowiecze zaczną uczyć pracy ich,
ażeby mogli sami hodować zboża
i warzywa dla żywienia dzieci swoich…

14 (78). Ale brak chęci pracowania,
zjednoczy Cudzoziemców,
i opuszczą oni kraj Gór rękodzielnych,
i osiedlą się we wszystkich krajach Midgard-Ziemi.
I stworzą oni wiarę swoją,
i ogłoszą siebie synami Boga Jedynego,
i będą krew swoją i dzieci swoje
składać w ofierze bogu swemu,
ażeby istniał krwawy związek
między nimi a bogiem ich…

O kim mamy tutaj mowę? O Biblijnym Nasieniu węża  ,oraz dzisiejszym fałszywym Izraelu !

Ap 2

(9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.


Artykuł

Nasienie Węża 


Jak już wiesz kim jest Biblijne Nasienie węża, zobaczmy co dalej mówią  o nich Wedy:

15 (79). I będą Światli Bogowie  posyłać do nich
Wędrowców wielce mądrych,
gdyż nie posiadają oni ani Ducha ani Sumienia.
I Cudzoziemcy będą słuchać Mądrego Słowa ich,
a wysłuchawszy będą przynosić życie Wędrowców,
w ofierze bogu swemu…
I stworzą oni Złotego Tura,
jako symbol swojej potęgi,
i będą kłaniać się jemu,
jako bogu swemu…

16 (80). I poślą do nich Bogowie… Wielkiego Wędrowca,
miłość niosącego, ale kapłani Złotego Tura
poddadzą go śmierci męczeńskiej.
I po śmierci jego, ogłoszą Bogiem go…
i stworzą Wiarę nową, zbudowaną
na kłamstwie, krwi i ucisku…
I ogłoszą wszystkie narody niższymi i grzesznymi,
i wezwą przed oblicze przez nich stworzonego Boga
kajać się i prosić o wybaczenie za czyny
dokonane i nie dokonane…

O czym jest tutaj mowa? Oczywiście , że o Chrystusie, Bóg posłał swego syna miłość niosącego a kapłani Złotego Tura (  Szatana ) poddali go męczeńskiej śmierci .. na krzyżu !

Mamy też, mowę o tym, że powstanie na bazie Chrystusa nowa wiara… Chrześcijanizm ,w głównej mierze katolicyzm z stolicą w Rzymie, czyli Watykanie !

Dlaczego jest mowa o  tym , że zostanie zbudowana na bazie kłamstwa, krwi i ucisku?

Bo przecież setki lat panowania  kościoła dobitnie pokazują jaka to fałszywa organizacja, pełna przepychu i obłudy, pełna inkwizycji  i palenia niewinnych ludzi na stosach !

To nigdy nie miało Nic wspólnego z Bogiem !


Mało tego, wiedziałeś o tym ,że dzisiejszy papież został

skazany przez międzynarodowy sąd ?

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że od kilku lat istnieje wielka organizacja –  ITCCS, czyli

The International Tribunal into Crimes of Church and State

Po polsku…

Międzynarodowy Trybunał Przestępstw Kościoła i Władz.

cały artykuł o tym :  http://www.proroctwa.com/dlaczego-swiat-milczy.htm


   Największym problemem kościoła jest fakt, o którym 98 % samych wierzących nie wie… czyli tym ,że kościół w 1965 roku zmienił Dekalog Boży usuwając 2 przekazanie , wprowadzając w tym miliony ludzi w bałwochwalstwo którego Bóg wielokrotnie zabrania.

dekalog

Cały artykuł wyjaśniający te okropne kłamstwo : Dekalog- czy jesteś pewien , że znasz?


 Inne artykuły mówiące wiele prawdy o kościele i władzy Watykanu  :

Kościół uprawia pogańską  magię w nowej odsłonie  ?

Władza Watykanu 

Chrześcijaństwo.. wrogiem Boga ?


Wracając do Wed

8 (88). I przyjdą kapłani Cudzoziemscy
w ziemię Rasy Wielkiej
udając handlowców i bajarzy,   ( żydzi )
i fałszywe legendy przyniosą oni,
i zaczną uczyć życia nieprawego
ludzi Rasy Wielkiej,
nie kierowanych Złem i Oszustwem…
I wielu ludzi da się zwieść
wpadną w sieci Pochlebstw i Oszustwa,
i zamienią Świat Prawi na dziewięć wad:
rozpusta, kłamstwo, zarozumialstwo, brak duchowości,
nieobowiązkowość, niewiedza,
niezdecydowanie, lenistwo i obżarstwo…

9 (89). I odrzeknie się wielu ludzi
od Świętej Wiary Przodków swoich

(i wielu ludzi , zapomni o tym kim są , nie będą oddawać Cześć Stwórcy, a będą służyć bałwanom )
i wsłuchiwać się będą słowom Cudzoziemskich kapłanów, ( kościół katolicki)
które są kłamstwem nieprawym,
odwodzącym Dzieci Człowiecze
z drogi Sił Światła…
Czasy krwi i bratobójstwa
przyniosą Cudzoziemscy kapłani
na przestrzenie ziem Rodów Rasy Wielkiej,
i nawracać zaczną ludzi na Wiarę swą…

(mamy mowę tu o tym jak pierwszy kler z Watykanu przybywał do ziem Słowian i zaczął nauczać katolicyzmu )

10 (90). Ludzie Rasy będą prosić
o pomoc Cudzoziemskich kapłanów,
służąc Cudzym bogom
i Bogu Świata Ciemności…
I kapłani Przybitego Wędrowca
z fałszywą gorliwością będą pocieszać ich,
i zdobędą Dusze ich,
i bogactwem Dzieci Człowieczych…
I ogłoszą ludzi Rasy Wielkiej niewolnikami Boga,
którego sami zabili…
I wmawiać im będą,
że w cierpieniu dobro się przejawia,
gdyż cierpiącego Boga ujrzą…

11 (91). Na siedem Kręgów Życia okryje Ciemność
ziemie Rodów Rasy Wielkiej…
Wielu ludzi zginie od metalu i ognia… ( wojna I i II ŚW)
Ciężkie nastaną czasy
dla narodów Midgard-Ziemi,
brat wystąpi przeciw bratu,
syn przeciw ojcu,
krew będzie lać się jak rzeki…
Matki będą zabijać
swe nienarodzone dzieci…  ( aborcja )
Głód i Duchowa pustka
zasnują mgłą głowy wielu ludzi Rasy Wielkiej
i stracą Wiarę oni w sprawiedliwość…

Santia VI
1 (81). I powiedział Mędrzec Swiatozar,
z sławnego Rodu Swiatorusow,
Piorunie Wiecznieprzepiękny:
Ty, powiedz-opowiedz, Piorunie-Ojcze,
co że będzie ze Świętą ziemią Rasy Wielkiej
i Wiarą Przodków naszych?
Odpowiedz-powiedz Jasny Boże,
Jeśli przyjdą czasy ciężkie
dla Synów Rasy Wielkiej, to,
kto może uratować świętą ziemię Rasy…
i potomków Rodu Niebieskiego?

2 (82). Mówił Bóg wielce mądry, takie słowa:
Wiedzcie ludzie, co ciężkie czasy…
przyniesie potok Rzeki Czasów
na świętą ziemię Rasy Wielkiej…
I ostaną na ziemi tej,
jedynie kapłani-strażnicy Starej Wiedzy
i Mądrości Ukrytej…
… Gdyż wykorzystają ludzie
Siłę żywiołów Midgard-Ziemi
i zniszczą Mały Księżyc
i Świat swój piękny…
I obróci się wtedy Swaroży Krąg
i przerażą się ludzkie Dusze…

3 (83). Wielka Noc okryje Midgard-Ziemię…
i Ogień Niebieski
zniszczy liczny krainy ziemi…
Tam gdzie kwitły piękne ogrody,
będą rozciągać się Wielkie Pustynie…

6 (86). Ale Rzeka Czasu znów przyniesie zmiany w prądzie swym…

I znowu nastąpi złączenie Rodów Rasy Wielkiej…
Ich połączy Stara Mądrość,

zachowana w pieśniach
i legendach ludowych,
podawanych z ust do ust,
zapisana na kamieniach w Sanktuariach i Świątyniach,
i spisana w San’tii Wielkiej…
Wiele Mądrej Wiedzy
będzie straconą dla Rodów wielu,
lecz pamiętać będą oni,
że są Potomkami Rodu Niebieskiego…
i nikt nie zdoła zwyciężyć
i pozbawić wolności ich…

Dokładnie tak jak w podanym artykule o złączeniu się ponownie zaginionych plemion Izraela.. czyli Rodów Rasy Wielkiej !

12 (92). Ale nie dopuści Bóg-Stwórca Jedyny
i Ród Niebieski do zagłady Rasy…
Odrodzenie Rasy Wielkiej

i przebudzenie ducha-opiekuńczego
synów Rodu Niebieskiego
przyniesie Biały Pies,
Posłany przez Bogów
na świętą ziemię Rasy Wielkiej…
Oczyści się święta ziemia
z tysiącletniego niewolniczego jarzma Cudzoziemskich wrogów,
którzy składają w ofierze
krew i ciało dzieci swoich,
i kłamstwem i pochlebstwami nieprawymi
trują Dusze dzieci Rodu Niebieskiego…

Biblia :

Amosa 9

( 8)Oto oczy Wszechmogącego Pana są zwrócone na to grzeszne królestwo: Wytępię je z powierzchni ziemi, jednak nie wytępię doszczętnie domu Jakuba – mówi Pan.

(9) Bo oto każę przesiać wśród wszystkich ludów dom Izraela, jak się przesiewa w przetaku, tak że ziarnko nie upadnie na ziemię.

(10) Od miecza poginą wszyscy grzesznicy mojego ludu, którzy mówią: Nie dosięgnie nas ani nie zaskoczy nieszczęście.

(11) W owym dniu podniosę upadły szałas Dawida i odbuduję jego ruiny, i połączę ich części, które zostały podzielone i będę budował jak za dawnych dni,

Reszta oczywiście fragmentów była podana w artykule o

10 zaginionych pokoleniach Izraela  podanego w części 1.

Wedy:

14 (94). I poznają sługi Ciemności, że nadeszła ich zagłada…
i będą oni kłamać na Wielkiego Kapłana… ( Chrystus )
i nakłaniać uczniów i bliskich jego,
bogactwem niezliczonym i błogością błędnym…
Ażeby nie osiągnęli
Duchowych wierzchołków Świata Prawi,
a byli wiecznymi niewolnikami Świata Ciemnego…
I oni będą robić wszystko,
żeby zniszczyć Wielkiego Kapłana,
ażeby nie odrodziła się Stara Mądrość
i Wiera praprzodków na świętej ziemi Rasy…

15 (95). Siły Ciemności dołożą wszelkich sił,
ażeby nigdy nie zapalił się Święty Ogień
wobec Obrazów i Stelli Bogów
i Światłych Przodków waszych…
Cudzoziemcy napuszczać będą
jeden naród na drugi,
wzywając ich do wojen,
ażeby zabijali się wzajemnie
za posiadanie dóbr ziemskimi…
Ale dobre te, po zakończeniu wojen,
zawsze dostają się Cudzoziemcom…

16 (96). Miliony żyć zabiorą bezmyślne wojny
dla zaspokojenia życzeń Cudzoziemców,
gdyż czym więcej będzie wojen…
i śmierci między Dziećmi Człowieczymi,
tym większe bogactwa
zyskują wysłańcy Świata Ciemności
i posiądą wpływ nad umysłami
licznych z Rasy Wielkiej…
Ciemne moce dla osiągnięcia swych celów

Mamy tu prorocze zapowiedzi,

które jak znamy historię widzimy jak bardzo były trafne !

Wielki kapłan, to  Chrystus. siły ciemności, czyli nasienie węża będzie robiło wszystko aby Nas wszystkich skłócić abyśmy się mordowali.. czyli dokładnie to co teraz chce osiągnać NATO…

artykuł o NATO w Polsce : http://proroctwa.com/NATO.htm

oraz będą robili wszystko, aby ludzie nie poznali prawdy o tym kim są…

czyli

zaginionym ludem Bożym

Wedy:

Santia VII
1 (97). Powiedział do Pioruna, Wiedzyświat, żołnierz z Rodu h’Aryjskiego,
takie słowa: ty, powiedz-opowiedz
Jasny Wodzu nasz, czy uratuje Wielki Kapłan  

( Chrystus )
Świętą Wiarę praprzodków…
na świętej ziemi Rasy Wielkiej od Cudzoziemskich wrogów?
Dlatego cię pytam,
bo z Rodem Trójksiężyca jesteśmy Krewnymi…

2 (98). Odpowiedział Jasny Bóg żołnierzowi:
Ty, posłuchaj mnie, Dobry Druchu.
Ciężki los dla Wielkiego Kapłana przeznaczony…

 ( śmierć na krzyżu)
Niezrozumienie ludzi będzie otaczać go,  
bo Stara Mądrość niezrozumiałą stała się,
dla wielu Dzieci Człowieczych
z Rodów Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego…
I jego zadaniem wyjaśnić ludziom
podstawy Starej Wiedzy i sens Obrazów Run
zachowanych w Prawach Boga-Stwórcy Jedynego….

Biblia :

Mt 15

(7) Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach:

(8) Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie.

(9) Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.

(10) I przywoławszy do siebie lud, rzekł im: Słuchajcie i zrozumiejcie.

Iz 53

(2) Przynieśliśmy wieść jako dziecię przede Nim, jako korzeń w spragnionej ziemi. Nie miał on postawy ani urody, i widzieliśmy Go, ale nie miał On postawy ani piękna.

(3) Jego postawa była nędzna, gorsza od takiej jak dzieci ludzi, człowiek w cierpieniu, zapoznany w znoszeniu choroby,  jego twarz jest odwrócona od [nas], wzgardzony,  nie szanowany.

(4) Lecz on nasze grzechy nosił, i cierpiał dla nas, a my widzieliśmy że jest w kłopocie, w cierpieniu i w ucisku.

(5) Lecz on zraniony jest za grzechy, zdruzgotany z powodu naszych nieprawości:  kaźń naszego pokoju była na nim, jego sińcami zostaliśmy uzdrowieni.

(6) Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan wydał Go za nasze grzechy.

(7) A On, z powodu swego cierpienia, nie otworzył swoich ust, był jak jagnię prowadzone na rzeź i jak owca milcząca przed tymi, którzy ją strzygą,  nie otworzył swoich ust.

(8) W upokorzeniu wyrok został wydany: któż obwieści Jego pokolenie? Jego życie zostało zabrane z ziemi: ponieważ nieprawości mego ludu On był prowadzony na śmierć.

(9) I dam mu grób grzesznika  i bogatego  na jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełniał ani nie było fałszu na jego ustach.

(10) Ale wolą Pana było oczyścić Go ze jego ran. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni.

(11) Także wolą Pana było wyrwać z męki jego duszę.  Aby wskazać mu światło i przyodziać Go zrozumieniem; aby usprawiedliwić jednego, który dobrze służy wielu i on będzie dźwigał ich grzechy.

(12) Dlatego On odziedziczy wielu, i podzieli łupy mocarzy, bo Jego dusza została wydana na śmierć., a On do przestępców był zaliczony. On poniósł grzechy wielu  i był wydany z powodu ich win.

Kto jak nie Chrystus przyszedł i został niezrozumiany przez lud i faryzeuszy?

Kto jak nie Chrystus wytłumaczył dla Ludu stare nauki i wyjaśnił dokładniej przykazania ?

Wedy:

3 (99). Wielka Kapłanka przyniesie Nowe Życie

 ( zniekształcenie, chodzi dalej o Chrystusa )
na przestrzenie świętej ziemi Rasy,
i poznają wszystkie Rody Rasy Wielkiej
i potomkowie Rodu Niebieskiego
Życiodajne Światło Starej Mądrości,
które ochraniali Kapłani Wielkiej Świątyni Inglii…
Szczęście i Życie Prawe
umocni ona po całej ziemi Rasy,
ażeby Światowa Jasna Dusza DŻYWY
znalazła sobie schronienie
w sercu każdego człowieka,
z Rodu Niebieskiego i Rasy Wielkiej, zaczynając
z odrodzonego Asgardu Iryjskiego…

5 (101). W dzień Wielkiego Święta,
wezwą do sobie Jaśni Bogowie i Wielce Mądrzy Przodkowie
Naczelnego Kapłana Pierwotnego Ognia,
gdyż wypełnił on w całości
misję swą na Midgard-Ziemi…  

     (zmartwychwstanie i wniebowstąpienie )
Nowy Najwyższy Kapłan, z Rodu Trójksiężyca,
zacznie czyny swe wędrując z Grodu do Grodu,
głosząc Starą Mądrość Wiary praprzodków,
i uzdrawiając chorych Duszą i ciałem…

Kto jak nie Chrystus uzdrawiał i chodził po miastach ?


Aby zrozumieć kolejną część Wed i to czego dotyczą, musisz poznać najpierw zapowiedzi Boga o Wyzwoleniu.

Artykuł :

„Wyjawienie Wielkiej Tajemnicy Bożej”


Mało kto wie, że Bóg mówi o Izraelu jak o swojej współmałżonce

Ozeasza 2

(4) Oskarżajcie waszą matkę, oskarżajcie, gdyż ona nie jest moją żoną, a ja nie jestem jej mężem i usunę z niej nierząd z mojej obecności, a jej cudzołóstwo spomiędzy jej piersi

(5) abym mógł ją rozebrać do naga i uczynić ją taką, jaką była w dniu swojego narodzenia, i uczynię ją opuszczoną, i uczynią ją jak wyschniętą ziemię, i zabiję ją pragnieniem.

(6) Nie będę miał litości dla jej dzieci, gdyż są dziećmi nierządu,

(7) Bo ich matka była nierządnicą, obdarzyła ich hańbą, ponieważ mówiła: pójdę po moich kochanków, którzy mi dają chleb i moją wodę, oraz moje ubrania i lniane szaty, moją oliwę i moje pierwsze potrzeby.

(8) Dlatego oto Ja zagrodzę jej drogę cierniem i odgrodzę ją murem tak, że nie znajdzie swoich ścieżek.

(9) Gdy będzie biegać za swoimi kochankami, nie dogoni ich, a gdy szukać ich będzie, nie znajdzie. Wtedy powie: Nuże, wrócę do pierwszego swojego męża, gdyż wtedy mi było lepiej niż teraz.

(10) Ale ona nie wie, że to ja dawałem jej zboże i wino i oliwę, i pomnażałem srebro dla niej; ale ona czyniła ze srebra i złota Baalów.

(11) Dlatego zabiorę w swoim czasie z powrotem swoje zboże i swoje wino w porze właściwej i pozbawię ją mojej wełny i mojego lnu, i nie zakryje już więcej swojej nagości.

(12) A teraz obnażę ją na oczach jej kochanków i nikt jej nie wyrwie z mojej ręki.

(13) I położę kres wszelkiemu jej weselu, jej świętom, jej nowiom, jej sabatom i wszelkim jej uroczystościom.

(14) I spustoszę jej winnice i jej figowe sady, o których mówiła: To jest zapłata, którą mi dali moi kochankowie. I pokaże im dowody i dzikie polne bestie, i ptaki nieba, i płazy ziemi ich pochłoną.

(15) I odpłacę jej za dni Baalów, którym składała ofiary, i strojąc się w swoje obrączki i klejnoty, poszła za swoimi kochankami, lecz o mnie zapomniała – powiedział Pan.

(16) Dlatego ja zwabię ją i uczynię spustoszoną i będę ją pocieszał.

(17) I dam jej byłe posiadłosci, i dolinę Achor aby wywołać u niej zrozumienie i będzie ona cierpiąca jak za dni jej dzieciństwa, podobnie jak za dni swojego wyjścia z ziemi egipskiej.

(18) W owym dniu – mówi Pan – powie do mnie: Mężu mój! I nigdy już nie powie do mnie: Baalu mój!

(19) Wtedy usunę z jej ust imiona Baalów, tak że ich imion nie będzie się już pamiętać.

(20) W owym dniu ustanowię dla niej przymierze ze zwierzętami polnymi i ptactwem latającym pod niebem, i płazami ziemi, a łuk i miecz, i wojnę zniosę z ziemi i sprawię, że będzie mieszkać bezpiecznie.

(21) I zaręczę cię z sobą na wieki; Zaręczę się z tobą w sprawiedliwości, i w sądzie, i w zmiłowaniu i czułym miłosierdziu.

(22) I zaręczę cię z sobą  w wierności, i poznasz, że ja jestem Pan.

(23) I wydarzy się w tym dniu – powiedział Pan – będę wysłuchał nieba, a ono będzie łuchać ziemi,

(24) A ziemia wysłucha zboża, wina i oliwy, a te będą słuchać Jezreela.

(25) I rozmnożę ją ją dla siebie na ziemi, i będę miłował tą, która nie była miłowana i powiem do tych, którzy nie byli moim ludem: Wy jesteście moim ludem, a oni powiedzą: tyś jest Panem naszym Bogiem.

Wedy:

8 (104). Gdyż wiedzą sługi Świata Ciemności,
co córka Wielkiej Wiedunji,    ( współmałżonka , inaczej Izrael )
otoczona przez troskę i miłość Wielkiego Kapłana,

9 (105). Wilgotna Matka Ziemia… będzie ją karmić,
a Niebieska Krowa Zimun będzie poić ją swym mlekiem…
Gamajun – Wieszczy Ptak,
pieje Wielkiej Kapłance o zachowanej,
Starej Wielkiej Mądrości…
Sam Bóg Wyszen chronił będzie sny jej,
a Łada-Matka chronić ją od Zła dniem będzie…
Makosz-Mateńka niańczyć ją będzie,
a Bóg Kryszen na fujarce zagra jej…

10 (106). Ale zjednoczą się Siły Ciemności,
i zechcą zdruzgotać Dziecię to,
ażeby zginęła Stara Wiedza, Runy
i Mądrość tajemna w Bezczasie…
Gdyż ich celem wielkim,
nie dopuścić urodzeniu Kapłanki Wielkiej,
i dołożą wszelkich sił swych,
by nie zrodziła się po powieki wieków…
I zaczną otaczać sługi Świata Ciemności,
matkę przyszłej Wielkiej Kapłanki,
kłamstwem i pochlebstwami wielkimi…

11 (107). I będą zapraszać matka, przyszłej Wielkiej Kapłanki,
na uroczystości wielkie,
gdzie i kłamstwo i brak duchowości jest cenione,
gdzie próżniactwo i samouwielbienie stają się normą,
gdzie poniżenie i perwersję ubóstwiają…
Ciemne moce będą kierować
do córki Wielkiej Wieduny,
uwodzicieli i zwodzicieli,
coby łgali na Wielkiego Kapłana
i Starą Wiarę Praprzodków…

12 (108). Wszystkie ciemne moce nakierują się na to,
coby rozłączyć Wielkiego Kapłana
z córką Wielkiej Wieduny,

( zapowiedź tego , że siły szatana będą próbowały oddalić Izrael czyli Nas, od Chrystusa )
gdyż wiedzą Siły Ciemności, że jeśli rozłączą ich,
wielka strata i nie urodzenie Wielkiej Kapłanki,
doprowadzą do śmierci Naczelnego Kapłana…
ponieważ misją jego wychować Wielką Kapłankę…

Mamy tu zapowiedź tego , że siły ciemności ( nasienie węża) będzie robić wszystko aby nie doszło do uwolnienia plemion Izraela !

Ale on znów odrodzić się przez jeden Krąg Lat,
i to będzie ostatnim okresem panowania Sił Ciemności,
we wszystkich krajach Midgard-Ziemi…

13 (109). Wszechniszczący Ogień Odpłaty Sił Światła, spali
sługi Świata Ciemności i wszystkich potomków Cudzoziemskich wrogów,
co pustką bezduszną napełniali
cały Świat Ludzki… niosąc na sztandarach swoich:
kłamstwo i wady, lenistwo i okrucieństwo,
życzenie cudzego i pożądanie,
strach i zwątpienie w siły swe…
i to będzie Wielkim Końcem Świata,
dla Cudzoziemskich wrogów,
przybyłych ze Świata Ciemnego…
I nastąpi Koniec Czasów Ciemności,
dla wszystkich Rodów Rasy Wielkiej,
i potomków Rodu Niebieskiego…

Widzimy podobieństwo do tego co mówi Biblia w podanych artykułach wyżej ? Nastąpi Wyzwolenie Izraela z rąk sił Szatana i będzie to kres Naszej niewoli !

Wedy:

15 (111). Jeżeli Potomkowie Rodów waszych zachowają w pamięci słowa te,
i połączą Siły liczne w obronie
Wiary Mądrych praprzodków,
nic nie uratuje wrogów Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego,
od rażącego Ognia Odpłaty Sił Światła…
Gdyż kto z Dzieci Człowieczych
idzie po Drodze Sił Światła, ten zostanie uratowany, a ten,
kto kroczy drogą Sił Ciemności – zagładę wybiera…

16 (112). Po woli Boga Swaroga, Ojca mojego,
obwieściłem wam: o Wiecznych Prawach Wszechświata,
i o Wielkich Próbach w ciągu Swarożego Kręgu,
i dziewięćdziesiąt dziewięciu Kołach Życia,
co przyjdą na Midgard-Ziemię..
To Wielkiej Przeznaczanie należy dobrze wypełnić,
Wam i potomkom waszym, coby poprawnie spełniło się wszystko,
wyznaczone przez Wielkiego Ramha,
na powierzchni jaśniejących fal Rzeki Czasu,
i pod nadzorem Czisłoboga…


 Część 3: https://liksar.wordpress.com/2016/06/27/wedy-slowianskie-a-biblia-33/


strona główna :

https://liksar.wordpress.com/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s