Wedy Słowiańskie a Biblia [3/3]

yuuu

część 1: https://liksar.wordpress.com/2016/06/27/wedy-slowianskie-a-biblia-13/

część 2: https://liksar.wordpress.com/2016/06/27/wedy-slowianskie-a-biblia-23/Wracamy do niewoli i opisu naszych wrogów, nasienia węża

Wedy:

Santia VIII
1 (113). Powiedział do Pioruna Wielce Mądrego , Skifady,
Kapłan Świątyni Kwiatu Paproci, z Rodu Raszenów:
Ty, powiedz-opowiedz, Mądry nauczycielu,
czemu siły ciągną Cudzoziemców
porzucać swoje włości w Świecie Ciemności,
i wiodą ich do nas na Midgard-Ziemię?
Odpowiadał Kapłanowi Bóg Wielce Mądry:
Cudzoziemcy łakomią się na wszystko cudze,
a do nich nie należące…
Wszystkie ich myśli tylko o władzy,
tak nad wszystkimi Światami, o zagarnianiu bogactw,
i dzieł Jasnych Światów…

2 (114). Cel Cudzoziemców naruszyć harmonię,
panującą w Świecie Światła…
i unicestwić Potomków Rodu Niebieskiego
i Rasy Wielkiej, gdyż tylko oni mogą dać
godny odpór Siłom Mroku…
Sługi Świata Ciemności liczą,
że tylko im są należne wszystkie Światy,
które stworzył Wielki Ra-M-Ha…
I przybywając na Ziemię kwitnącą,
starają się Dzieci Człowiecze Chciwości nauczyć,
gdyż Chciwość gubi Poznanie,
kiedy Poznanie zabite – i Wstyd umiera…

3 (115). Kiedy zabity Wstyd, Prawda znika,
z zagładą Prawdy i Szczęście zginie…
Kiedy Szczęście zginie, Człowiek ginie,
a jeśli zginie Człowiek, to wszelkie bogactwa jego,
swobodnie Cudzoziemcy zagarniają…
Oni w bogactwie widzą swą najwierniejszą podporę,
i budują swój Świat na bogactwie…
W Świecie Ciemności życie dostępnie tylko tym,
kto bogactwo posiada człowiek biedny,
jak martwy na pustyni…

4 (116). Oni odbierają dostatek ludziom,
w sile Oszustwa swego pokładając nadzieję…
Wiedząc, że jeżeli odbiorą ludziom oparcie i Wiarę,
cel w Życiu i Ducha Wolności,
to samych ludzi zgubią…
w tej sytuacji Dzieci Człowiecze  w Świecie Jawi,
drogę śmierci wybierają,
i broń swą skierują
przeciw cudzoziemcowi-złoczyńcowi,
gdyż lepiej chwalebną śmierć przyjąć,
w bitwie sprawiedliwej z Cudzoziemskimi wrogami,
niż ukorzyć się wrogom…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

5 (117). Ludzie słabi Duchem tracą rozum,
albo we władanie Cudzoziemca-wroga wpadają,
inni zaś w pragnieniu posiadania,
do Cudzoziemców idą na posługę…
Nieszczęścia takich zagubionych ludzi gorsze od śmierci,
ponieważ śmierć, zgodnie z Prawami,
jest Wieczną drogą Świata,
i nie ma nikogo, w Świecie Jawi żyjącego,
kto śmierć przewyższyłby…

6 (118). Cudzoziemscy wrogowie, Dzieci Człowiecze
o obłęd przyprawiają, i ludzie
wszyscy coraz bardziej tracąc rozum,
dokonują występków okrutnych…
… Do naruszenia Przykazań Krwi,
ludzie dochodzą w swoich ciężkich przestępstwach,
a dla winnych mieszania się z krewnymi,
Piekło otworzy swe szerokie drzwi…
… I jeżeli, człowiek nie odrzuci tego wszystkiego,
i jeżeli nie obudzi się on,
to udaje się prosto do Piekła…
i Bogowie mu nie pomogą,
gdyż sam swą Drogę wybiera…

7 (119). Przebudzenie człowieka tylko poprzez Poznanie,
i oko Poznania ratuje go…
Wyniósłszy Poznanie,
Dziecię Człowiecze znowu patrzy na Wedy,
i znowu obowiązkiem zostaje
ku Życiu Duchowemu dążenie,
a nadzorcą czynów wszelkich jest Sumienie…
Słuchając sumienia, nienawiść czuje do wszelkiego zła,
od tego Sumienie się wzmacnia,
i człowiek stwarza własne Szczęście,
w Szczęściu i sam człowiek powstaje…

podobni do Cudzoziemców…
Ci, w których jest Sumienie,
czczą Bogów i Przodków swoich,
i podążają do Nieśmiertelności,
nie zaś w Świat Piekielny…

Ci którzy maja sumienie ( czyli przestrzegają przekazań Boga )

dążą do Nieśmiertelności ( Życia Wiecznego w Bożym Królestwie )

a Ci którzy czynią źle.. prosto do jeziora ognia

Biblia:

Ap 21

(8) Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

Wedy:

10 (122). I radością wypełniają się serca u wszystkich Sił Ciemnych,
kiedy Dzieci Człowiecze,
wsłuchując się fałszywym mowom Cudzoziemców,
zsuwają się z drogi Światłości…
I kroczą drogą upadku,

gromadząc dobra materialne, a nie Duchowe,

z woli Cudzoziemskich wrogów,
prowadzą swe Rody do zagłady…
I wiedzą Cudzoziemscy wrogowie,
co wszelkie dobra nieprawe
i dobrym ludziom bogactwo odebrane,
zasnuje Rozum ludzki,
i Dusze ludzi stają się zatwardziałe…

11 (123). Dzieci Rodów Człowieczych,
nie wsłuchujcie się słowom Cudzoziemców,
gdyż fałszywi oni i chcą zgubić Dusze wasze,
abyście nie znaleźli się w Asgardzie Niebieskim, ( Królestwo Boże)
a byli wiecznymi tułaczami w Ciemności bezdennej…
Nie dopuszczajcie Cudzoziemców do córek waszych,
gdyż zwiądą córki wasze,
i zdeprawują Dusze ich czyste,
i Krew Rasy Wielkiej zmarnują,
gdyż pierwszy mężczyzna u córy,
zostawia Obrazy Ducha i Krwi…

12 (124). Cudzoziemskie Obrazy Krwi
z Dzieci Człowieczych Światłego Ducha wypędzają,
a pomieszanie Krwi przyprowadza do zagłady..,
i wszech Ród wyrodniejąc ginie
nie mając potomstwa zdrowego,
gdyż nie będzie tej siły wewnętrznej,
co zabija wszystkie dolegliwości-choroby
którzy przyniosą na Midgard-Ziemię…
Cudzoziemscy wrogowie idące ze Świata Ciemnego…

Mamy tu mowę o Telegonii , nie wiesz czym jest ?

W skrócie, 1 stosunek kobiety zostawia w niej ” zapis” 1 mężczyzny . Gdy kobieta ma wiele partnerów każdy z nich nakłada taki ” zapis” , w efekcie gdy w końcu kobieta rodzi dziecko, dziecko przybiera część z każdego zapisu, jednak w głównej mierze z 1 stosunku. Dlatego kiedyś dbano tak bardzo o czystość dziewczyn, ponieważ było to oczywiste. Dziś hodowcy psów wiedzą o tym doskonale, i gdy rasową sukę pokryje się nierasowym psem, taką sukę od razu się wyrzuca z hodowli, dlaczego? Własnie dlatego , że zostaje 1 najważniejszy zapis !

Rodzaje i gatunki istot żywych.
Wszystkie żyjące życia na ziemi żyją zgodnie z naturą. Stanowią ściśle podzielone w oddzielne i zamknięte od siebie grupy , z których każda przedstawia oddzielny ród, gatunek i rodzaj. Tworząc harmonię życia będącą częścią natury, przyrody. Każde życie łączy się tylko ze swoim rodzajem, gatunkiem. Np. zwierzęta i rośliny, wróbel łączy się tylko z wróblem, wilk z wilkiem, jaskółka z jaskółką, bocian z bocianem, dąb zradza dąb , brzoza brzozę , itd
Telegonia
Nasi Przodkowie zawsze żyli po Prawach Rita. Słowo « Rita » jest Runą i oznacza ona Zbiór/Kodeks Praw o czystości Rodu i Krwi. Same Rody Rasy Wielkiej nazywali to Kodeks Niebiańskich/Boskich Praw. Po Prawach Rita w starych czasach żyły wszystkie Rody Rasy Wielkiej. Ludzie, którzy naruszali Prawa Rita, spadali ,degradowali się w kastę niedotykalnych, nieuczciwych (odszczepieńców) i wypędzani ze Wspólnot. W wyniku czego byli zmuszani koczować, wędrować, łączyć się w tabory/enklawy ((eto – gonimyye, tse – gane, tsygane/, ce – ganie, Cyganie).[ таборы (это – гонимые, це – гане, цыгане).]W podstawach Praw Rita leżą prawa dziedziczności, o istnieniu których w świecie współczesnym ludzie dowiedzieli się i poznali dopiero w środku XIX wieku. Teraz dla oznaczenia tych praw jest wykorzystywana grecka nazwa – telegonia. A w medycynie podaje się « za zjawisko pierwszego samca ». Telegonia jest obrazem i jedynym parametrem przekazywania dziedziczności z pokolenia na pokolenie.Prawa Rita.
Praw Rita – dać ludziom Rodów Rasy Wielkiej wiedzę dla utrzymania, ochrony i przedłużenia swoich Rodów na Ziemi, żeby iść za Prawami Przyrody, a nie być sprzeczny z nimi, nie naruszać ich i tym samym, za pomocą wiedzy bronić swoje Rody od degradacji Moralnej, Duchowej, Duszy i Fizycznej. W Słowiano-Aryjskich Wedach powiedziane: « Największe Zło – to niewiedza i ignorancja »Podążanie z Prawami Rita oznacza, oznacza że wszystko co zostało zrodzone przez Boga i Przyrodę w człowieku jest naturalne i harmonicznie dla jego istnienia.
Nasi Przodkowie wiedzieli, że w pierwszą małżeńską noc mężczyzna daje i wysyła małżonce:
1. Obrazy Ducha i Krwi.
2. Energię jednego roku swojego życia (dla donaszania potomstwa).
3. Dar Macierzyństwa (dar troski o dziecko).
4. Kobiecą Dolą (uaktywnia rodową genetyczna pamięć dziewczyny).
4. Miłość i najbardziej samego siebie..

Polecam też oczywiście poszukać artykułów na ten temat w internecie.


Wracając do Wed.

13 (125). Nie przysłuchujcie się nawoływaniom wrogów-uwodzicieli
i nie łakomcie się ich obietnicami fałszywymi…
Nie ma u Cudzoziemskich wrogów współczucia,
ani dla Dzieci Człowieczych z Rodu Niebieskiego,
ani dla stworzeń podobnym sobie,
gdyż każdy przychodzący ze Świata Ciemnego
albo potomek jego rodzony
na Midgardzie albo innej Ziemi,
myśli tylko życiu próżniaczym,
wykorzystując cudzą pracę,
i ufność Dzieci Człowieczych…

14 (126). Oszustwem i chytrością i kłamstwem nieprawym,
Cudzoziemcy wzbudzają zaufanie w ludziach.
Chwaląc się swoją przyjaźnią, ze starcami Rodu,
oni kłamstwem omotują Dzieci Człowiecze…
I zwodzą Dusze ich czyste,
i przyuczają czynom niegodnym…
Cudzoziemscy wrogowie swoje pożądanie zwierzęce,
nazywają – Osłodą,
a urodzenie dzieciąt – obłędem okrutnym,
i wzywają Dzieci Człowiecze,
do nie zachowania tradycji ojcowskich…

15 (127). Dzieci Człowiecze z Rodów Rasy Wielkiej
i, wy, potomkowie Rodu Niebieskiego,
bądźcie czyści Duszą i Duchem,
a niech tam czyste sumienie,
miarą waszych czynów będzie…
Wypędzajcie z wszystkich krain waszych
Cudzoziemskich wrogów i wszystkich potomków ich,
albo zgubią oni swoją Bezdusznością
Dusze Światłe wasze,
i czynami występnymi zgubią ciała wasze,
i będą wykorzystać was i potomków waszych,
w sprawach swoich ciemnych,
a z synami i córami waszymi
uciechy cielesne mieć będą…

16 (128). Kto z was i potomków waszych,
będzie pamiętać wszystko to,
i wypędzi ze świętej ziemi Rasy Wielkiej
Cudzoziemskich wrogów i potomków ich,
ten prawdziwy Zbawiciel i Obrońca Rodu swego
i wszystkich Rodów Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego…
A ci, co wsłuchiwać się będą
w fałszywe słowa Cudzoziemców…
i oddawać im będą córy swe
albo weźmie córę Cudzoziemską dla syna swego,
ten odstępca Rodu Człowieczego,
i nie będzie mu wybaczania u Bogów Jasnych
i Rodu Niebieskiego, we wszystkie dni bez reszty…Podsumowując 

  Wedy ,to historia naszych przodków, ludzi którzy byli potomkami i częścią dawnego Izraela który oddalił się od Boga przez co został wygnany w niewolę, Bóg zapowiada zarówno w Biblii jak i w Wedach wyzwolenie z niewoli , ten czas się zbliża.. dlatego prawda wychodzi na jaw i jedyne co musimy zrobić to znów nawrócić

się do Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba !


Także teraz powinieneś wiedzieć KIM jesteśmy, dlaczego ciągle próbują Nas wymordować, oraz dlaczego tak bardzo jest zakłamana nasza historia !

Jeśli zainteresowałem Cie, przejdź do innych ciekawych artykułów, filmów

i poznaj prawdę !


Jana 8

(32) I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.


Wezwanie do Przebudzenia 

Artykuły 

Ciekawe Filmy

Ciekawe Blogi 

(kliknij w napis ,aby przejść dalej )


strona główna :

https://liksar.wordpress.com/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s