Biblijni Giganci (1/2)

Artykuł autorstwa : Tomasz S.

korekta i oprawa : Liksar


  W wielu kulturach na całym świecie istnieją legendy o olbrzymach. Współczesna nauka nazywa je zwykłymi bajaniami tych ludów, które nie mają odzwierciedlenia w faktach. Jednak kiedy spojrzy się na to pod kątem narracji biblijnej legendy te nabierają sensu i wyjaśnienia. Księga Rodzaju (6:4) wyraża się o tym słowami:

A w owych czasach byli na ziemi olbrzymi, a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach”

Warto zwrócić uwagę, na słowa „a także później”. Odnoszą się one do czasów po potopie, którego celem było właśnie usunięcie z ziemii potomstwa upadłych aniołów, czyli gigantów.

Spekuluje się, że być może część z nich przetrwała w jakiś sposób potop lub upadli po potopie ponownie przywdziewali ludzką postać aby współżyć z córkami ludzkimi. Ta druga wersja wydaje się całkiem prawdopodobna, gdyż po potopie Bóg uwięził w otchłani tylko 200 upadłych aniołów, którzy w swoim buncie przeciw Bogu poprzysięgli wobec siebie nawzajem pojęcie za żony córki ludzkie. Jak wiemy szatanowi udało się pociągnąć za sobą 1/3 wszystkich aniołów więc jest możliwe, że w późniejszych czasach, już po potopie, inni upadli aniołowie zaczęli powtarzać proceser niszczenia ludzkości poprzez tworzenie nowego hybrydowego (anielsko-ludzkiego) potomstwa, czyli nowych gigantów.

Giganci byli krwiożerczymi istotami i Księga Henocha wyraża się o tym potomstwie upadłych w tych słowach:

1 Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa.

2 Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci.

3 Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać.

4 Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć.

5 I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew.

6 Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych.


Dokładny opis skąd wzięły się upadłe anioły, demony oraz biblijni giganci 

Historia powstania upadłych aniołów, demonów i nefilms 


Człowiekiem, który bada historie biblijnych gigantów od ok. 30 lat swojego życia jest Amerykanin Steve Quayle. Najbardziej znane książki o nich to „Genesis 6 Giants” czy „True legends”. Twierdzi on, że ślady istnienia gigantów (np. ich znajdowane szkielety) tuszuje i ukrywa Smithsonian Institute https://pl.wikipedia.org/wiki/Smithsonian_Institution

 Dzieje się tak dlatego, gdyż wszelkie znaleziska gigantów potwierdzałyby Słowo Boże, które świat oficjalnej tzw. nauki akademickiej stara się podważać i forsuje w jego miejsce teorię ewolucji.


Ewolucja vs Kreacjonizm 


Sam Steve Quayle ze ze względu na swoją ogromną wiedzę na temat gigantów otrzymuje liczne propozycje producentów filmowych, którzy chcą kręcić filmy na ich temat, jednakże zazwyczaj przez pryzmat nie-biblijny a przez teorię zasiania życia na ziemi przez pozaziemską cywilizację. Steve odmawia w takich przypadkach swojej konsultacji przy takich produkcjach, gdyż chce rozszerzać wiedzę o gigantach tylko w oparciu o Biblię. Jak bardzo Hollywood chce przedstawić gigantów jako dobre i życzliwe ludziom istoty niech świadczy niedawna produkcja Stevena Spielberga pt. „Bardzo fajny gigant” Stoi to w sprzeczności z Biblią, która wyraźnie podaje informacje o ich krwiożerczości i okrucieństwie.

 W temacie gigantów współpracuje ze Stevem Quaylem badacz Timothy Alberino, który w poszukiwaniu ich śladów odbywa ekspedycje w różne miejsca na świecie, np. do Peru czy na Sardynię. Podczas ekspedycji do Peru skupiał się on głównie na zagadkowych, monumentalnych budowlach tam się znajdujących. Technika ich wykonania zadziwia do dzisiaj i łączenie potężnych bloków skalnych wskazuje na zastosowanie nieznanej technologii, która pozwalała topić skałę i dopasowywać ją do kształtu innego bloku skalnego. Podejrzewa się, że nie było to nic innego jak słynna tajemna technologia upadłych, która przed potopem stała na bardzo wysokim poziomie. W budowach takich obiektów mogli uczestniczyć także giganci, którzy potrafili transportować takie bloki skalne za pomocą tzw. harmonicznej lewitacji, czyli przesuwania ich w powietrzu za pomocą wytwarzanych przez siebie dźwięków. Budowla tego typu znajduje się w Peru. Jej część nosi nazwę Puma Punku i był to centralny obiekt kultowy w Imperium Inków.

 Na całym świecie i we wszystkich kulturach natrafia się na podania o gigantach, co potwierdza prawdziwość przekazu biblijnego. Jest to ważny temat, gdyż współczesna nauka zaprzecza ich istnieniu i odmawia poważnej debaty nad faktem ich istnienia. Taka postawa nie jest wcale zaskakująca, kiedy uzmysłowi się jak bardzo tzw. „oficjalna nauka” stoi w opozycji do Słowa Bożego i neguje je poprzez lansowanie teorii wielkiego wybuchu, teorii ewolucji czy teorii heliocentrycznej. Ciekawą rzeczą jest to, że te czołowe i fundamentalne „prawdy” naukowe, na których bazuje świat są nazwane tylko teoriami, czyli nie są podparte solidnymi dowodami, jak chociażby ciągły brak znalezisk tzw. ogniw pośrednich w przypadku teorii ewolucji. Sam Bóg jako Stwórca nie wchodzi tu w rachubę i przez dużą część (na sczęście jeszcze nie całą) środowiska naukowego zepchnięty został do roli zabobonnego wierzenia.

 Nie tylko podania z różnych kultur świadczą o istnieniu gigantów. Na całym świecie natrafia się na ich szczątki podczas rozmaitych prac ziemnych. Są one na tyle częste, że nauka nie mogła ich notorycznie ignorować i część znalezisk została oficjalnie uznana, jednakże w ramach jedynej wyznawanej teorii ewolucyjnej. I tak np. odkryte gigantyczne szkielety w Australii zostały przez antropologów zakwalifikowane jako należące do wymarłej rasy nazwanej „Megantropus”. Z punktu widzenia ewolucji po prostu jednej z wielu krętych i ślepych wymarłych linii ewolucyjnych człowieka. Takie myślenie sugeruje, że ludzie też są być może błędem skazanym na zagładę, co prawie nastąpiło w czasie potopu. Jednakże na szczęście nie taki dla ludzkości jest plan Boga.

Kolejnym ciosem w oficjalną naukę są znaleziska olbrzymich narzędzi użytku codziennego, co stoi w sprzeczności z doktryną ewolucyjną, gdyż wg oficjalnej nauki te wymarłe „hominidy” stały dużo niżej i nie byłyby w stanie wykonać tak precyzyjnych narzędzi. Oczywiście są to wytwory gigantów, którzy byli bardzo inteligentni i zmyślni, co niestety nie szło w parze ani z mądrością ani dobrocią.

Współczesna nauka wyjaśnia istnienie kiedyś i dziś bardzo dużych ludzi chorobą zwaną akromegalią, nie wspominając przy tym, że mogą to być ludzie z genami gigantów. Żródła historyczne wspominają czasem o nich, kiedy zdobywali jakąś znaczącą pozycję u władzy. Tak było np. z Maksyminem Trakiem, cesarzem rzymskim z III w. n.e.hg.jpg

Miał on ponad 2,5 m wzrostu i słynnął z dużej siły, ale też brutalności, co zresztą cechuje gigantów. Żródła podające jego fizyczny wygląd są do dziś kwestionowane. Za jego panowania wzrosło prześladowanie chrześcijan, których uważał za duże zagrożenie.

Innymi niewytłumaczalnymi znaleziskami odnośnie wielkich szkieletów ludzkich są takie, które cechują się naprawdę zadziwiającymi „dodatkami”. W XIX w. W Pensylwanii odkryto np. takie szkielety z czaszkami, które przy łukach brwiowych miały rogi. Wg niektóych źródeł zostały wysłane do muzeum w Filadelfii i wszelki ślad po nich zaginął.horned-skulls.jpg

Pozostałe zadziwiające szczegóły dotyczące szkieletów gigantów to podwójny zestaw zębów oraz sześć palców. To, oprócz nieludzkich rozmiarów, pokazuje, że nie byli w pełni ludźmi. Sześć palców tych istot ponownie nakierowuje nas na Biblię, która odnotowuje tę anatomiczną anomalię

2 Księga Samuela 21:20

  1. Potem była jeszcze jedna walka w Gat. Był tam pewien mąż ogromnego wzrostu, mający po sześć palców u rąk i nóg, czyli razem dwadzieścia cztery, który także wywodził się z rodu olbrzymów. Gdy złorzeczył on Izraelowi, położył go trupem Jonatan, syn Szymei, brata Dawida.

1 Księga Kronik 20: 5-7

(5) Wybuchła też jeszcze wojna z Filistyńczykami i wtedy Elchanan, syn Jaira, zabił Lachmiego, brata Goliata z Gat, którego drzewce włóczni było jak wał tkacki.

(6) I ponownie jeszcze wybuchła wojna w Gat; był tam człowiek ogromnego wzrostu, który mając po sześć palców u rąk i nóg, miał ich razem dwadzieścia cztery; również on wywodził się z olbrzymów.

  1. Lżył on Izraela, toteż zabił go Jonatan, syn Szimei, brata Dawida.

Inne fragmenty Pisma Świętego również podają informacje o gigantach

Księga Liczb 13: 32-33

  1. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli.

Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach.

Księga Powtórzonego Prawa 2:10-12

(10) Dawniej mieszkali w niej Emici, lud wielki i liczny, i rosły jak olbrzymy.

(11) Również Refaitów uważano za olbrzymów, lecz Moabici nazywają ich Emitami.

  1. A w Seir mieszkali dawniej Horyci, ale potomkowie Ezawa wyparli ich i wytępili, i zamieszkali na ich miejscu, jak to potem uczynił Izrael w swojej ziemi dziedzicznej, którą im dał Pan.

Księga Powtórzonego Prawa 2: 19-21

(19) Zbliżasz się bardzo do synów Ammonowych; nie nastawaj na nich i nie wszczynaj z nimi wojny, gdyż nie dam ci nic z ziemi Ammonitów w dziedziczne posiadanie, dałem ją bowiem w dziedziczne posiadanie synom Lota.

(20) Również ją uważano za ziemię Refaitów. Mieszkali w niej dawniej Refaici, a Ammonici nazywali ich „Zamzummim”.

  1. Był to lud wielki i liczny, i rosły jak olbrzymy, lecz Pan wytępił ich przed nimi, tak iż objęli ich ziemię w posiadanie i zamieszkali na ich miejscu

Księga Jozuego 12: 3-5

(3) I nad stepem aż do morza Kinneret na wschodzie, i aż do morza stepu, Morza Słonego na wschodzie w kierunku Bet-Hajjeszimot, a na południu nad ziemią pod zboczem gór Pizga

(4) Oraz nad obszarem, należącym do Oga, króla Baszanu, który ocalał z rodu olbrzymów, mieszkał w Asztarot i w Edrei;

  1. A panował nad pasmem gór Hermon i nad Salchą, całym Baszanem aż do granic Geszurytów i Maachatytów oraz połową Gileadu, stanowiącego też granicę Sychona, króla Cheszbonu.

Księga Jozuego 13: 11-13

(11) I Gilead oraz obszar Geszurytów i Maachatytów, całe pasmo górskie Hermon i cały Baszan aż po Salcha,

(12) Całe królestwo Oga w Baszanie, który panował w Asztarot i w Edrei; on jeden ocalał z rodu olbrzymów. Tych Mojżesz pobił i wypędził.

(13) Lecz synowie izraelscy nie wypędzili Geszurytów i Maachatytów, tak że Geszuryci i Maachatyci mieszkają między Izraelitami aż do dnia dzisiejszego.

images.jpgWspomniane na początku artykułu wersety z Księgi Henocha (7:5) odnoszące się do gigantów a mianowicie „I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom” mówią, że kontynuowali oni dzieło upadłych aniołów i skażali genetycznie nie tylko ludzi ale i zwierzęta. To tłumaczy wiele dziwacznych istot np. z tzw. mitów greckich jak chociażby centaury (pół konie, pół-ludzie).

Steve Quayle podaje również, że dokonywano znalezisk gigantyczych szkieletów z głowami ptaków, co potwierdza takie postępowanie gigantów, czyli tworzenie krzyżówek ze zwierzętami. W tym świetle egipskie hieroglify przedstawiające postacie ze zwierzęcymi głowami również nie wydają się tylko fantazją ich twórców, ale odbiciem ówczesnej rzeczywistości.Bogowie-Egiptu.jpg

Same tzw. mity greckie potwierdzają Biblię i jej słowa odnośnie powstania gigantów jako krzyżówek anielsko-ludzkich, gdyż mówią o nich jako potomstwie Nieba (Urana) i Ziemi (Gaji).

Wydaje się, że właśnie m.in. z powodu takich informacji Księga Henocha nie jest ogólnie zaliczana w poczet kanonu biblijnego. Podaje ona, że wysokość pierwszych gigantów była wręcz nieprawdopodobna i wynosiła trzy tysiące łokci. Jeden łokiec to ok. 30 cm co daje ok. 900 m!


część 2 


 strona główna
https://liksar.wordpress.com/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s