Trójca święta, 3 w 1 czy, 3 różne istoty? (analiza ew. Mateusza )

Dziś wielu uważa  za fakt dogmat , że Bóg Ojciec i Chrystus to jedna i ta sama osoba wraz z Duchem Świętym, tzn. ” trójca ” święta w 1 osobie która jest w 3 osobach,ale czy drogi czytelniku spróbowałeś sam zbadać temat? Może wystarczy po prostu  zwrócić  uwagę na drobne szczegóły w piśmie aby prosta prawda stała się oczywista. W tym artykule rozłożymy sobie na drobne ew. Mateusza i zobaczymy jaki obraz Ojca i Chrystusa nam wychodzi.


Ew. Matusza

1.

(1) Rodowód Isusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.

(16) A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Isus, zwany Chrystusem.

(18) A z narodzeniem Isusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego.

(19) A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić.

(20) I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło jest z Ducha Świętego.

(21) A urodzi syna i nadasz mu imię Isus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.

(22) A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka:

(23) Oto dziewica pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami.

Przeanalizujmy ten fragment.

Jeśli Bóg jest w niebie,  to jeśli przez 9 miesięcy podczas ciąży Mari, był w brzuchu czy w niebie? Jeśli w brzuchu, to kto rządził wtedy w Niebie  ?  To strasznie dziwne, prawda?

Jeśli jednak Bóg , a Chrystus to 2 oddzielne osoby. Problemu nie mamy.

Inny fakt, Bóg nigdy nie podaje swojego imienia .

Wjs 3

(13) A Mojżesz rzekł do Boga: Gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć?

(14) A Bóg rzekł do Mojżesza: Ja istnieję. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: „Istniejący” posłał mnie do was!

(15) I mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom izraelskim: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia.

Bóg nigdy nie powiedział ,że nazywa się Chrystus, albo będzie się tak nazywał. Zawsze mówił , Pan Panów,  Bóg Abrahama, Izzaka , Jakuba etc. NIGDY nie nazwał się Isus.

Wjs 20

(1) A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł:

(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną.

Czemu Bóg nazywa się tutaj Panem ? Mógł doskonale znów przedstawić się jako Chrystus, ale nie zrobił tego. Czy to nie dziwne ?

2

(1) Gdy zaś Isus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali:

(2) Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon.

(3) Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima.

(4) I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić?

(5) A oni mu rzekli: W Betlejemie Judzkim; bo tak napisał prorok:

(6) I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski.

Czy jeśli Bóg = Isus, to nie powinno być

” z ciebie bowiem wyjdę ja wódz, który będzie paść lud mój izraelski ”

A tak czytając ten fragment definitywnie mowa jest o kimś innym, czyli Bóg =/= Isus

3

(13) Wtedy przyszedł Isus z Galilei nad Jordan, aby się dać ochrzcić przez niego.

(14) Ale Jan omawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie?

(15) A Isus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy mu ustąpił.

(16) A gdy Isus został ochrzczony, wtedy wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim.

(17) I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.

Zaraz zaraz,  po 1, jeśli Bóg = Isus, to dopóki Chrystus się wychował, znaczy to, że przez ten czas ciągle Bóg był na ziemi, czyli przez ponad 30 lat w niebie królował kto ? Boży tron był pusty? No jakoś to nie pasuje… no i fragment na czerwono.

Jeśli Bóg jest na ziemi, to kto do niego mówi z nieba? i czemu mówi ” syn mój ” ?

Jeśli Bóg = Isus, to nie ma logicznego wytłumaczenia, ewidentnie tutaj nie trzyma się to logiki. Jeśli natomiast Bóg =/= Chrystus. Mamy przejrzysty obraz. Chrystus urodził się i wychował, gdy jego Ojciec ciągle siedział w niebie i nadzorował wszystko, a gdy Chrystus przyjął chrzest, Ojciec z nieba powiedział własnie  „ten jest syn mój umiłowany ” . No bo czy to logiczne, że Bóg stojąc na ziemi, mówiłby do siebie z nieba ” ten jest syn mój umiłowany” sam do siebie ?

4

(1) Wtedy Duch zaprowadził Isusa na pustynię, aby go kusił diabeł.

(2) A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął.

(3) I przystąpił do niego kusiciel, i rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.

(4) A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

(5) Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni

(6) I rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej.

Hm, czemu Szatan nazywa Chrystusa Synem Bożym, a nie Bogiem Ojcem ? Kto jak kto, ale Szatan który ma dostęp do Nieba i Ziemi, nie zauważyłby , że przez te 30 lat ponad tron Boży jest pusty, a rozmawia on z BOGIEM a nie jego Synem?  Szatan doskonale wie, że Bóg Ojciec był wtedy w niebie, a  Bóg posłał swego syna , i z nim własnie rozmawia !

(7) Isus rzekł mu: Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego.

Isus mówi, że kogo nie będzie można kusić ? Swojego Boga ,czyli Boga Ojca.

Żeby Bóg = Chrystus, to czy nie stwierdził w stylu ” Nie będziesz mnie kusił Swoim imieniem ” ?

Poza tym, czy naprawdę Szatan mógłby kusić Stwórcę ?

(8) Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich.

(9) I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon.

(10) Wtedy rzekł mu Isus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz.

(11) Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu.

Czyli , że Szatan proponuje do STWÓRCY ziemie, naprawdę? Czy ma to logikę ? Stwórca jest Właścicielem tej ziemi, i Szatan nie byłby na tyle głupi , żeby proponować dla Stwórcy całe królestwa, jeśli odda mu pokłon. Co innego jesli Chrystus, nie jest Bogiem Ojcem. Wtedy mamy tutaj kuszenie Szatana Chrystusa, aby zdradził swego Ojca i razem obalili Stwórcę.

5

(16) Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

(17) Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.

Czy nie powinno być ” i chwalili MNIE Ojca waszego, który jest z wami ” ? Czemu Bóg miałby powiedzieć do ludzi którzy są obok ,aby chwalili Ojca w niebie, skoro jest obok nich ?

(33) Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich.

(34) A Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga,

(35) Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla;

nie powinno być ” gdyż jest tronem MOIM ” ? Skoro Bóg jest Chrystusem, to czemu nie użył takiego stwierdzenia ?

” gdyż jest podnóżkiem stóp MOICH ” czy nie tak powinno to brzmieć ?

(44) A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują.

(45) Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

” abyście byli Synami MOIMI Ojca waszego  , który jest teraz z wami ”   znów, brzmi nie tak jak powinno !  Dlaczego Bóg ciągle mówi o Ojcu w niebie skoro to on jest Bogiem i jest teraz na ziemi ? To nielogiczne, chyba ze Isus, a Bóg to 2 oddzielne istoty.

(48) Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz, który jest w niebie doskonały jest.

” Bądźcie wy tedy doskonali , jak JA Ojciec wasz, który stoi przed wami i doskonały jest ”

Znów mamy inny wydźwięk, sugerujący że Chrystus a Bóg to inne osoby.

6

(1) Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie.

I znowu to samo !

” inaczej nie będziecie mieli zapłaty u MNIE Ojca waszego, który jest z wami  ”   znów Chrystus sugeruje , że Bóg jest w Niebie, a On na ziemi.

(6) Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

” módl się do MNIE Ojca swego, który jest teraz przed wami, a JA Ojciec twój , który jest z wami , odpłaci tobie ” … znów inny sens kompletnie w Biblii, niepotwierdzający dogmat

Bóg =/= Chrystus .

(8) Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.

” gdyż JA Bóg, Ojciec wasz , wie czego potrzebujecie, przedtem zanim MNIE poprosicie ”

i znów.

(14) Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz który jest w niebie.

(15) A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.

” odpuszczę i wam JA Ojciec wasz który jest teraz z wami, a będzie w niebie ”

„.. i JA Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych ”

(18) Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

” lecz JA Ojciec Twój, który jest z wami teraz, ale będzie w ukryciu, a JA Ojciec twój, który jest w ukryciu , odpłaci tobie ”

(26) Spójrzcie na ptaki na niebie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz który jest w niebie żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one?

” a JA Ojciec wasz który jest z Wami a będzie w niebie żywi je”

(30) Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni?

Czemu ciągle Chrystus mówi o KIMS a nie o sobie jak o Ojcu ?

Może dlatego, że mówi o Ojcu a nie o Sobie? ! 

” jeśli więc Ja Bóg Wasz tak przyodziewa trawę polną ”

(32) Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz który jest w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.

” Albowiem JA Ojciec wasz który jest z wami, a będzie w niebie ”

(11) Jeśli tedy, wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.

Co ten Chrystus uczepił się tego nieba prawda? Przecież Bóg stoi własnie przed nimi na ziemi !… no chyba ,że Chrystus to inna osoba, a Bóg jest faktycznie w Niebie !

” o ileż więcej JA Ojciec wasz , który stoi przed wami ,a będzie w niebie ”

(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.

Czy to byłoby logiczne, jeśli przyjmiemy dogmat Ojciec = Chrystus ? Kompletnie nie !

” lecz tylko ten ,który pełni MOJA wolę, Ojca WASZEGO, który jest z WAMI ”

Tak by brzmiał fragment, jeśli Bóg byłby Chrystusem.

8

(20) I rzekł mu Isus: Lisy mają jamy i ptaki latające pod niebem gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił.

Nie powinno być ” Ale ja Bóg nie ma , gdzie by głowę skłonił ”

(28) A gdy przybył na drugą stronę, do krainy Gadareńczyków, zabiegli mu drogę dwaj opętani, wychodzący z grobów, bardzo groźni, tak iż nikt nie mógł przechodzić tą drogą.

(29) I poczęli krzyczeć tymi słowy: Cóż my mamy z tobą, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?

Bardzo ciekawe zdarzenie ! Demony nazywają Chrystusa SYNEM Bożym, i rozpoznały go od razu, tym bardziej by rozpoznały jeśli Chrystus byłby Stwórcą ! Czemu wiec nazwały go Synem, a nie Ojcem ?

9

(6) Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy – rzekł do sparaliżowanego: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego!

” Lecz abyscie wiedzieli , że Ja Bóg Wasz ma moc ”

10

(19) A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić; albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić.

(20) Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was.

” lecz Duch MÓJ Ojca waszego ” i znów brzmi inaczej niż powinno, dlaczego Chrystus ciągle mówi o Bogu jak o innej osobie a nie o sobie ?

(29) Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego.

” bez MOJEJ woli Ojca waszego ”

31) Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli.

(32) Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie;

(33) Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie.

Czy trzeba komentować? Myślę , że jednoznacznie pokazuje, że

Bóg  Ojciec =/= Chrystus !

11

(25) W tym czasie odezwał się Isus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.

(26) Zaprawdę, Ojcze, bo tak się TOBIE  upodobało.

(27) Wszystko zostało mi przekazane PRZEZ Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Myślę, że nie trzeba nawet wyjaśniać tego tak przejrzystego fragmentu !

12

(17) Żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza w słowach:

(18) Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego Ducha mego, a On obwieści narodom sąd.

Bóg mówiłby o sobie ” sługa mój , którego wybrałem , umiłowany mój ” ?  To nie jest zupełnie logiczne . ” złożę ducha mego na siebie samego ” ? bez sensu !

(49) I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: Oto matka moja i bracia moi!

(50) Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.

” Albowiem ktokolwiek czyni wolę MOJA Ojca WASZEGO , który jest z wami ” czyżby znowu Bóg się przejęzyczył ?

13

(42) I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

(43) Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

” jak słonce w Królestwie MOIM Ojca waszego ”

(29) A On rzekł: Przyjdź. I Piotr,wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Isusa.

(30) A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc: Panie, ratuj mnie.

(31) A Isus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: O małowierny, czemu zwątpiłeś?

(32) A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał.

(33) A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: Zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym.

Dlaczego uczeń Chrystusa nazywa Go Synem Boży, a nie Bogiem ? Czyżby nie znał prawdy ?

A może nazywa go tak.. Bo własnie zna prawdę !

15

(3) On zaś, odpowiadając, rzekł im: A dlaczego to wy przestępujecie przykazania Boże dla nauki waszej?

(4) Wszak Bóg powiedział: Czcij ojca i matkę, oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć.

” Wszak JA Bóg powiedziałem ”

12) Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego: Wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się?

(13) A On odpowiadając rzekł: Wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec który jest w niebie, wykorzeniona zostanie.

(14) Zostawcie ich! Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.

” której JA BÓG Ojciec nie zasadziłem ,który jest z wami, wykorzyniona zostaje ”

16

(13) A gdy Isus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?

(14) A oni rzekli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków.

Po 1, Isus sam nazwał się Synem Człowieczym , a nie Bogiem, po 2 nikt z ludzi obok Chrystusa i go słuchający nie uważali Go za Boga Ojca !

(15) On im mówi: A wy za kogo mnie uważacie?

(16) A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego.

(17) A Isus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

Piotr stwierdził , że Chrystus jesy SYNEM Boga, a nie Bogiem Ojcem , a Isus to potwierdził, i dodał jeszcze ,ze te zrozumienie jest od OJCA który jest w Niebie !

(20) Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Mesjaszem… nie Bogiem !

(27) Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego.

Syn przyjdzie w chwale Ojca SWEGO.  Czy te stwierdzenie ma sens gdyby Bóg mówił tak do siebie ? Zobaczmy

” Albowiem Ja Syn Boży, przyjdę w swojej chwale z aniołami swoimi ” … wtedy miałoby to sens !

A tutaj wychodzi na to,  że Bóg przyjdzie w chwale Swojego Boga, którym jest On sam..

17

1) A po sześciu dniach bierze z sobą Isus Piotra i Jakuba, i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność.

(2) I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło.

(3) I oto ukazali się im: Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali.

(4) Na to odezwał się Piotr i rzekł do Isusa: Panie! Dobrze nam tu być i jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty: dla ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden.

(5) Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie!

(6) A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo.

Stop, czyżby Bóg mówił do siebie samego z Nieba do stojącego siebie na ziemi , o tym że umiłował sam siebie ?!  No raczej nie !

18

(14) Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych.

(19) Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie.

Ojca MOJEGO który jest w Niebie ? Czemu Bóg miałby mówić o sobie samym Ojciec Mój i że jest w Niebie skoro jest z Nimi na ziemi !?

(35) Tak i Ojciec mój który jest w niebie uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu.

Ojciec mój który jest w niebie, czy Bóg mówiłby tak o sobie ?

20

(20) Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś.

(21) A On jej rzekł: Czego chcesz? Rzecze mu: Powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w Królestwie twoim.

(22) A Isus, odpowiadając, rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę oraz być ochrzczeni chrztem, którym się ja chrzczę?  Mówią mu: Możemy.

(23) Mówi im; Kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy – nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez niego przygotowane.

Nie moja rzecz ? Skoro Chrystus to Bóg Ojciec, to jak najbardziej jego !

Chyba, że to 2 oddzielne osoby, wtedy to ma jak najbardziej sens ,  ” Ojca MEGO ”

proste !

24

(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.

Czyżby tutaj Bóg stwierdził , że on sam nie wie kiedy , ale wie kiedy? To nie ma sensu !!

25

(31) A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.

(32) I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.

(33) I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy.

(34) Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo przygotowane dla was od założenia świata.

(35) Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie,

Chrystus, powie , aby błogosławieni poszli do Królestwa OJCA.

nie powinno być ” pójdźcie, błogosławieni Moi ” ?

26

(28) Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.

(29) Ale powiadam wam: Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca mego.

Jasny przekaz !

(37) I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych, i począł się smucić i trwożyć.

(38) Wtedy mówi do nich: Smętna jest dusza moja aż do śmierci; pozostańcie tu i czuwajcie ze mną.

(39) Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty.

Bóg modli się do siebie samego, i prosi o to ,  aby sam siebie nie wydał na śmierć ?!

41) Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe.

(42) Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola twoja.

Czemu Bóg nazywa sam siebie swoim Ojcem ?! To bez sensu…

(52) Wtedy rzecze mu Isus: Włóż miecz swój do pochwy; wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną.

(53) Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca MEGO, a On wystawiłby mi teraz więcej niż dwanaście legionów aniołów?

(54) Ale jak by wtedy wypełniły się Pisma, że tak się stać musi?

Bóg znowu mówi do siebie Ojciec ?

(62) Wówczas powstał arcykapłan i rzekł do niego: Nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczą przeciwko tobie?

(63) Ale Isus milczał: Wtedy arcykapłan rzekł do niego: Zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy Ty jesteś Chrystus, Syn Boga.

Nawet faryzeusze wiedzieli , że Chrystus to Syn Boga, a nie Bóg Ojciec !

(64) Rzecze mu Isus: Tyś powiedział. Nadto powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba.

Czemu Bóg miałby siedzieć po prawicy Swojej ? To niewykonalne ! Przecież Bóg siedzi  na tronie, jak miałby siedzieć równocześnie po swojej prawicy ?

27

(41) Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili:

(42) Innych ratował, a siebie samego ratować nie może; jest królem izraelskim, niech teraz zstąpi z krzyża; a uwierzymy w niego.

(43) Zaufał Bogu; niech ON teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie, wszak powiedział: Jestem Synem Bożym.

Nikt nie uważał go za Boga, a za Syna Bożego .!

(46) A około dziewiątej godziny zawołał Isus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani! Co znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?

Bóg woła do samego siebie czemu sam siebie opuścił ? No raczej nie.

(54) A setnik i ci, którzy z nim byli i strzegli Isusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, przerazili się bardzo i rzekli: Zaiste, ten był Synem Bożym.

Synem Bożym , NIE Bogiem !

28

(1) A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób.

(2) I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim.

(3) A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg.

(4) A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi.

(5) Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Isusa ukrzyżowanego.

(6) Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.

Zwróćmy uwagę na to, że jeśli Chrystus był Bogiem Ojcem to przez 3 dni….

świat był bez Boga !

Bowiem był w krainie umarłych, kto rządził ?


Podsumowując, jak widzimy , dogmat Bóg Ojciec to ta sama osoba co Chrystus, nie ma najmniejszego sensu jeśli dokładnie prześledzimy ewangelię.

Bóg Ojciec, to Stwórca. Ojciec Nasz i Chrystusa.

Chrystus, to Syn Boży, który umarł za nasze grzech, i wybawi z Nas niewoli .

Pamiętajmy tez o tych słowach :

Wjs 20

(3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną.

Bóg jest Jeden, i jednego ma Syna.

A tworzenie z Chrystusa Boga, jest niebiblijne, i łamie przykazanie !

Ciąg dalszy :

Trójca święta, 3 w 1 czy 3 różne istoty. ? (analiza ew.Jana)


strona główna :

https://liksar.wordpress.com/

2 komentarze

 1. Witaj Liksar!
  Poruszyłeś temat, który ostatnio jest mocno „na czasie”, gdyż ludzie ciągle zadają pytania i otrzymują niewystarczające odpowiedzi w temacie.
  Chciałabym polecić Twoim czytelnikom wykłady Nadar’a Mansour’a zmieszczone na YT.
  Poruszają kilka tematów, ale ogólnie kręcą się wokół zwiedzenia w oddawaniu czci Bogu, czyli babilońskiej trójcy.
  Osobom rozumiejącym istotę problemu pomogą ustabilizować wiedzę i uwypuklić ważne wersety biblijne, ale także mogą zaciekawić np. „Biblijne 9/11” czy też „Teologia szatana czasów końca”.

  Polecam:
  „Wszystko badajcie: 1 list Jana 5:7 a trójca”
  „Wszystko badajcie: Czy bóstwo znaczy trójca?
  „Pogańskie korzenie trójcy, bogowie Babilonu”
  „Nowi bogowie”

  Pozdrawiam
  Angelika

  Polubienie

 2. Dziękuje Bogu że nasze drogi skrzyżował i uwolnił mnie z wszelkich sekt religijnych.Robicie dobrą pracę jako zespół.Dzięki Bożej łasce coraz więcej ludzi ma otwierane szerzej oczy.POZDRAWIAM WSZYSTKIE dzieci BOŻE.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s