Apostoł Paweł , czemu niektórzy go odrzucają ?

Dziś wielu podważa apostolstwo Pawła, duża część osób przyjmuje to jako absurd i niedorzeczność. Ale mało kto próbuje w ogóle zrozumieć czemu niektórzy go odrzucają.

Artykuł jest napisany w celu pokazania dla wielu ludzi,prostymi przykładami jak nauki Pawła są niestety… dalekie od Słów Chrystusa, oraz jak wiele niejasności jest z jego apostolstwem .

Każdy powinien nie przyjmować wszystkiego co inni mówią za pewnik, jak zapewne wiesz, Watykan wcale nie służy Bogu, wiele kłamstw ( ewolucja, wielki wybuch, etc) które wydawały Nam się prawdą dzisiaj są jasne ,że są kłamstwami Szatana. Zachęcam do własnych przemyśleń i spróbowania spojrzeć na problem z całkiem innej perspektywy.

perspektywa-320x320.jpg

i  gorąco do tego zachęcam !


Wstęp

Dlaczego Chrześcijaństwo uważa teksty pisane przez tego człowieka za ważniejsze niż słowa Isusa Chrystusa?

Dwa fakty zupełnie wystarczą nam, aby się nad tym bardzo poważnie zastanowić. Słowa samego Pawła.

2Tymoteusza 1:15 Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji.

Wszystkie zbory w Azji Mniejszej, w tym także w Efezie odrzuciły apostoła, który je założył. Dlaczego?

Zbory opuszczały go w momencie, w którym zapoznawały się z Ewangelią głoszoną im przez rzeczywistych świadków i apostołów Baranka.

pawel-azja

Wiemy z Dziejów Apostolskich, że apostołowie praktycznie podróżowali za grupą Pawła i prostowali ich herezje.

Fakt odrzucenia Pawła przez takie ilości zborów stawia postać Pawła w bardzo złym świetle.

Opinia samego Chrystusa budzi zupełny szok.

Oto Jego słowa, wypowiedziane około 35 lat po śmierci Pawła do Efezjan, zboru, który założył sam… Paweł.

Objawienie 2:1 Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników: 2 Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. 4 Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość.

Chrystus stwierdza w wersecie 4, że odrzucenie Pawła i innych fałszywych apostołów było rezultatem pierwszym miłości i gorliwości dla Prawdy! Co prawda Jezus (Isus) nie wymienił Pawła po imieniu, ale jest oczywiste, że Efezjanie odrzucili Pawła, a Chrystus za określenie ich kłamcami pochwalił.

Nasuwa się więc bardzo niepokojące pytanie.

Dlaczego człowiek ujawniony przez uczni Chrystusa jako fałszywy apostoł nadal ma najważniejszą pozycję i znaczenie w Nowym Testamencie?

reszta artykułu : http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel.htm


#1. Dlaczego jeśli wiemy , że Watykan wcale Bogu nie służy, przyjmujemy kanon Biblii Watykanu ?

Czy nie wydaje się to logiczne, że Szatan spróbowałby wcisnąć swoje nauki po to aby wypaczyć słowo Boga ?

Wielu od razu rzuca tym fragmentem :

2 TM

(16) Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,

No okej, ale czy to nie dziwne, że akurat osoba podejrzewana o nie bycie apostołem mówi takie słowa ? Czy jeśli w grupie 10 ludzi , jest złodziej, i on powie :

” Tutaj na pewno nie ma żadnego złodzieja ”

to przyjmujemy to za fakt i pewnik ? Czy wręcz przeciwnie, powinno Nas to zaciekawić.

Czemu nigdzie indziej w Biblii nie ma podobnego stwierdzenia ?

Sobór trydencki w sposób ostateczny zatwierdził kanon Kościoła katolickiego składający się z 46 ksiąg Starego Testamentu (lub 47 jeśli za odrębną księgę uznać List Jeremiasza, który w wydaniach katolickich stanowi 6 rozdział Księgi Barucha) oraz 27 ksiąg Nowego Testamentu. Sobór trydencki zamknął też wszelkie dyskusje wewnątrz Kościoła na temat ich kanoniczności. Za kanon przyjęto te księgi, które znalazły się w Wulgacie.

Protestantyzm
Kościoły protestanckie przyjęły żydowski kanon Starego Testamentu, a tym samym odrzucając niektóre księgi uznawane przez Kościół katolicki i prawosławny jako księgi deuterokanoniczne, zaliczając je do apokryfów. Początkowo niektórzy reformatorzy zastanawiali się nad kanonicznością niektórych ksiąg Nowego Testamentu (np. List Jakuba za sformułowanie wiara bez uczynków jest martwa), jednak żadnej z nich nigdy nie odrzucono i wszystkie Kościoły protestanckie mają identyczny kanon Nowego Testamentu, jak niemal cała reszta chrześcijaństwa.

Restoracjonizm
Wyznania uznawane za restoracjonistyczne zazwyczaj odrzucają księgi deuterokanoniczne. Stąd np. Świadkowie Jehowy ustalili kanon Pism Hebrajskich, składający się z 39 ksiąg (na wzór kanonu hebrajskiego, chociaż w kanonie hebrajskim występuje tendencja do łączenia różnych ksiąg, stąd czasem 22 lub 24 księgi, które w rzeczywistości są połączonymi 39). Na Nowy Testament składa się 27 ksiąg

Czyli jak zobaczysz każde wyznanie coś wyrzuca a coś dodaje. W zależności od tego co głosi !

Kościół katolicki tak promuje Pawła bo przecież na jego fałszerstwach jest własnie to wszystko oparte.

To że ktoś kiedyś taki kanon ” zatwierdził” zwłaszcza z WATYKANU to powinna świecić się czerwona lampka.

Przykładem księgi która widać po przeczytaniu , że jest zgodna z Słowem Bożym ,

jest księga Henocha. A oficjalnie nie jest uznawana za kościół. Przeczytaj i sam odpowiedz na pytanie

” Jest w niej słowo Boże, czy nie „

Skoro w tym przypadku Watykan się pomylił, czemu nie miałoby to być i w 2 stronę ?


#2 Jak powstał kanon NT ?

Kiedy narodził się Syn Boży, szatan był całkowicie zaskoczony. Nie wiedział wiele i ze ST nie był w stanie rozpoznać nowej taktyki Boga, której wykonawcą był Jego Syn, Isus Chrystus. Jednakże nastąpił kolejny, ostry lecz nieudany atak na dziecię Boże rękami Heroda żołdaków – potem szatan posunął się do próby przekupienia Isusa do przejścia na jego stronę – przeciwko Bogu. Ponowne niepowodzenie szatana.

Kiedy Isus wybrał sobie apostołów, szatan umieścił pośród nich Judasza. Isus zaakceptował to wyzwanie i Judasz działał swobodnie aż do znanego nam jego końca.

Kiedy Isus zmartwychwstał – szatan został całkowicie pokonany. Jest to interesujący nas fakt, ponieważ ukazuje on nam wiele czynników, które pozwalają na zrozumienie tego, co się dzieje wokół nas w chwili obecnej.

Isus złożył samego siebie na ofiarę za ludzkość, będącą w niewoli szatana. Dzięki wartości Jego ofiary uzyskał On w ten sposób od swego Ojca taką moc, o jakiej szatan może sobie tylko pomarzyć. Isus stał się współ królem Wszechświata z własnym Ojcem, oraz królem Królestwa Bożego. Szatan nie ma szansy na dorównanie Isusowi, ponieważ musiałby samego siebie złożyć w ofierze. Wzbudzenie go z martwych przez Boga jest niemożliwe.

Niezwykła moc Isusa jest widoczna niemal zawsze, kiedy demony czy UFO atakują niewinnych ludzi. Wystarczy wezwać imienia – Isus i Jego moc wypędza je dokładnie tak samo, jak to opisują Ewangeliści. Natychmiastowa ucieczka sług szatana pokazuje nam niezbicie, kto rzeczywiście posiada władzę nad ludzkością.

Od tego momentu Boży plan zbawienia rozpoczął tryumfalny pochód. Odpowiedzią na to były i są nadal niezwykle ostre kontrataki szatana.

Po śmierci apostołów wielbiciele szatana rozpoczęli tryumfalny marsz ku wolności, która w końcu nadeszła w roku 325 n.e. kiedy cesarz Konstantyn Wielki zaadoptował Chrześcijaństwo jako religię Rzymu.

Przykazania Isusa zostały zamienione na przykazania Pawła, który głosił ewangelię wiary bez uczynków, która ma moc zbawienia. W takich warunkach skompletowano Chrześcijańskie Pisma Greckie., które były obciążone listami Pawła. W związku z Pawłem warto jest wskazać na kilka istotnych wydarzeń, które miały miejsce w tym ważnym dla nas okresie.

reszta tej części : http://www.zbawienie.com/powstanie-NT.htm


#3 Paweł nie nauczał Słowa Bożego ale nauczał swoich własnych doktryn.

Wszyscy biblijni prorocy Boży oraz ewangeliści – poza Pawłem – przekazywali nam Słowa Boga a także Syna. Wszyscy, poza Pawłem!

Przekazywano je w sposób oczywisty pisząc: Wyrocznia Pana. Doszły mnie słowa Boga. Pan polecił mnie przekazać. Pan posłał anioła, który przekazał mnie takie Słowa Boga.

Żaden rzeczywisty prorok nigdy nie wypowiadał swoich doktryn czy rad ale dokładnie przekazywał słowa samego Boga. Niektórzy, jak prorok Daniel, widzieli, słyszeli ale nie rozumieli z tego wiele. Ale Bóg polecił im spisać dokładnie pewne teksty i wyjaśnił, że dopiero w Czasach Ostatecznych Jego, czyli Boga słowa będą odpieczętowane oraz zrozumiane.

Daniela 12:7 Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na tego, który żyje wiecznie: Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni. 8 Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: Panie mój! Jakiż jest koniec tych rzeczy? 9 Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. 10 Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie.

Najwyraźniej Bóg posiadał plany, których zrozumienie miało być zapieczętowane do czasów końca czyli kilka tysięcy lat po rozmowie Daniela z aniołem, czyli posłańcem Bożym. Daniel uczciwie i pokornie przyznał, że tego zupełnie nie rozumie i przyczyna braku zrozumienia została mu ukazana. Całą rozmowę Daniel dokładnie spisał, abyśmy o tym dzisiaj słyszeli i co ważniejsze, abyśmy to zrozumieli ponieważ właśnie teraz nastają czasy… ostateczne.

Takich przykładów w ST jest bardzo wiele i zawsze powtarza się identyczny wzór proroka, czyli wyraziciela Bożej woli. Do wyrażania swej mądrości, ostrzeżenia czy proroctw Bóg wybierał osobiście odpowiednich ludzi. Każdy człowiek, który nie był w ten sposób autoryzowany przez Boga, był nazwany fałszywym prorokiem i podlegał karze śmierci.

Ewangeliści, jak Mateusz czy Jan działali dokładnie w taki sam sposób i byli oni wybrani przez swego Ojca. Uczni powierzył Synowi sam Bóg.

W tym świetle staje się oczywiste, że doskonały Bóg nie przeoczył nikogo, zwłaszcza Łukasza, Marka i Pawła. Uznanie nauk tych trzech proroków czy Ewangelistów to uznanie Boga za niedoskonałego, który ich przeoczył ale potem naprawił swoją ‚pomyłkę’.

reszta tej części : http://www.zbawienie.com/falszywa-ewangelia-pawla.htm


 #4 Zbiór wersetów Pawła sprzecznych ze słowami Boga i Syna, Isusa Chrystusa

link : http://www.zbawienie.com/Pawel-zakon.ht


#5 Paweł anulował całe Prawo Boże

Paweł anulował całe Prawo Boże wraz z 10 Przykazaniami.

 • Paweł usunął zakaz spoczywania pokarmów ofiarowanych bałwanom i z czasem doprowadziło do skrajnego  bałwochwalstwa Chrześcijan opierających się właśnie na listach Pawła. Skoro Prawo nie obowiązuje, mamy Matkę Boską, jej obrazy i posągi oraz narzędzie śmierci Chrystusa – krzyż. (1 Kor 10:25-31)
 • Paweł był fałszywym prorokiem i głosił Królestwo Boże w niebie, a nie na ziemi. (1 Kor 15:49-53)
 • Paweł głosił porwanie wszystkich Chrześcijan do nieba, co także oznacza rozwiązanie wszystkich małżeństw.
 • Paweł nie znał planów Boga – ponownego zjednoczenia 12 pokoleń Izraela.
 • Paweł uznawał Żydów i Edomitów za 12 pokoleń Izraela a pogan nazwał Izraelem duchowym.
 • Paweł nie znał proroctwa o drugim zburzeniu Jerozolimy w roku 70 n.e.
 • Paweł uwiarygodniał Żydów jako Naród Wybrany – wszystkie 12 pokoleń, posiadający bezwarunkowe zbawienie z powodu ich pochodzenia. Czyli Żydom wolno grzeszyć – dla naszego zbawienia – a sami zbawienie mają w kieszeni. (Rzy 11:25-36)
 • Paweł nauczał, że publicznie wyznanie Chrystusa wystarcza nam do zbawienia – z łaski – a nie z powodu przestrzegania Przykazań.
 • Łukasz i Paweł nauczają, że w żadnym imieniu nie ma zbawienia, tylko w Chrystusie. W ten sposób odrzucono Boga Izraela!  (Dzieje 4:12)

Żadna z tych nauk nie ma potwierdzenia w proroctwach Starego Testamentu oraz w naukach Chrystusa.


#6 Upadli aniołowie zostali SKAZANI za złamanie Prawa.

Jeśli teraz człowiek również skazany za złamanie Prawa, dostaje od Boga uniewinnienie i zniesienie Prawa.

To Upadli
aniołowie.. mogą poczuć się oszukani.

” Ej Stwórco, skoro Oni złamali Prawo, i im je zniosłeś, to dlaczego i Nam nie zniesiesz i nie uniewinnisz

w końcu my tak bardzo w Ciebie WIERZYMY  ? ”

Tym sposobem, dochodzimy do UNIEWINNIENIA

Wszystkich Upadłych aniołów, nefilmów,demonów etc etc..

dochodzimy do momentu, gdzie ani jezioro ognia nie jest potrzebne.

No bo każdy wystarczy , że uwierzy !

Pojawia się kolejny problem, jeśli Bóg zniósłby Prawo….

oznaczyłoby to porażkę Boga i przyznanie się do stworzenia czegoś, co jest niepotrzebne… czyli BÓG się pomylił !


#7 Ostatnia księga, ostatnie słowa Apokalipsy
No dobra, widzimy  , Chrystus mówi o zbawieniu z uczynków, a Paweł o zbawieniu z wiary.
Ale co mówi nam ostatnia księga jaką mamy ?
Ap 20

(11) I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.

(12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.

(13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i Hades wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

(14) I śmierć, i Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.

(15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

Ostatni przekaz Boga.. mówi nam o sądzie z uczynków !
To jak to jest, Bóg raz mówi o uczynkach, potem wprowadza Pawła i zbawienie z wiary.. a zaraz potem znów zbawienie z uczynków ? Chyba coś jest nie tak …

#8 Kogo apokalipsa nazywa świętymi ? 
Ap 12:
(17) I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.(12) Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.

Tak się zastanawiam, będzie walczył z tymi którzy STRZEGĄ przekazań i mają świadectwo.

Pawłowcy mają gdzieś przekazania i świadectwo Chrystusa, bo liczy się świadectwo Szawła i wiara.

Czyżby Szatan walczył i skupił się tylko na walce strzegącymi słowo Boga ?

 Odrzucających kłamstwa, a przestrzegających Prawa i broniących świadectwo Chrystusa, a nie Pawła.

Możliwe, że Szatan nie będzie atakował Pawłowców, no bo i tak ich już zwiódł, a oni przez to głoszą Jego nauki.

Poza tym, czemu nazwani są święci Ci którzy PRZESTRZEGAJĄ przekazania, i trzymają się wiary Chrystusa, a nie Pawła.

Czyżby Ci co nie przestrzegają przekazań, a trzymają się tylko łaski i wiary… NIEBYLI świętymi.. a grzesznikami ? Twisted Evil


#9 Historia o Ogrodniku, i logiczny wniosek który każdy z Nas na miejscu Ogrodnika , by zrobił .

Dawno dawno temu , był sobie Ogrodnik. Ogrodnik postanowił zasadzić wiele wiele drzew w swoim sadzie.

Niestety pewnego dnia do ogrodu wkradła się choroba  , i  część drzew uległa chorobie ,  która powoli rozpowszechniała się na inne drzewa doprowadzając ostatecznie do wymarcia drzewa.

Pozostawiając po nim suchą i pustą skorupę bez życiodajnych soków i owoców.

Zdrowe drzewa wydawały słodkie i miłe owoce dla Ogrodnika.

Lecz skażone drzewa wydawały czarne i kwaśne owoce które nie smakowały dla Ogrodnika.

Ogrodnikowi było bardzo smutno z tego powodu , martwił się o swój ukochany Sad którym tak bardzo się opiekował.

Dlatego musiał zacząć działać.

Postanowił spróbować uleczyć chore drzewa, aby móc ocalić swój Sad.

Niestety część drzew było tak skażonych chorobą , że nie było dla nich żadnego ratunku.

Zmartwiony Ogrodnik nie miał wyjścia, musiał uratować swój Sad i zdrowe drzewa aby i one nie zachorowały i ostatecznie nie umarły jako puste suche schorowane skorupy po drzewach.

Postanowił wyciąć schorowane drzewa z Sadu, i spalić je aby uratować swój Sad. Innej opcji nie miał jeśli nie chciał dopuścić od skażenia całego Sadu i ostatecznego wymarcia jego Ogrodu nad którym od lat tak ciężko pracował. I który tak bardzo kochał.

Tak postąpiłby mądry Ogrodnik i roztropny, a jak postąpiłby nieroztropny ?

Pozwoliłby rosnąc wszystkim drzewom razem, pozwalając ostatecznie na skażenie wszystkich drzew i ich wymarcie… a Sadownikowi nie pozostałby żadne zdrowe drzewo i  słodkie owoce które tak kocha.

A jak myślicie, jakim Ogrodnikiem jest Bóg ?


# 10 Paweł w Prawo Boga , wprowadza Swoje własne Prawo.

Pawłowcy odrzucają prawo…

Ale jeśli przyjmiemy , fakt że jedyną szansą na to, żeby zostać zbawionym to ” uwierzyć” .. czy to nie jest Nowe Prawo ?

Paweł nie odrzucił Prawa, a stworzył swoje Własne.

Prawo Pawła polega na tym, że albo uwierzysz, i zostajesz zbawiony, albo nie uwierzysz i idziesz na potępienie.
To jest Nowe Prawo.
Wiec Pawłowcy nie odrzucają Prawa,
odrzucają Prawo Boga, a przyjmują Prawo Pawła .

W zasadzie nie można znieść Prawa.
Wszystko opiera się na jakiś zasadach,, wszystko opiera się na jakiś własnie prawach
, można co najwyżej je zmienić, tak jak robi to Paweł ,czy Sataniści .
To od człowieka zależy czy wybierze :
Prawo Boga – życie wieczne
Prawo Szatana- śmierć


#11 Sprzeczność Pawła w swoich słowach

(8 Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom.

(9) Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy,
(10) Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.
Czy tutaj nie mamy mowy o tym , że Ci źli ludzie nie dostaną się do królestwa, dlaczego?

Przez ich złe czyny,

Bałwochwalcą jest się przecież gdy się uprawia bałwochwalstwo
cudzołożnikiem , gdy się zdradza
pijakiem, gdy przesadza się z Piciem

etc.. wszystko CZYNY czyli uczynki !

(11) A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Isusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.

(12) Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić.

Jakby słuchac Pawłowców…. i Crowleya z swoim ” jedynym prawem jest , rob wedle woli ” , a co zaraz słyszmy ?

(13) Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów; ale Bóg zniweczy jedno i drugie.
Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa,
lecz dla Pana, a Pan dla ciała.
Ciało nie jest do grzeszenia ! Ciało to obraz Boży, i każdy kto go niweczy grzeszy !

(18) Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału.

(19) Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?

(20) Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.

Nawet Paweł mówi prostą rzecz!
Człowiek to istota boża, nie może sobie pozwalać by bezcześcić Boży obraz którym jesteśmy !

Jak go bezcześcimy ? No własnie złymi uczynkami ! bałwchowalstwem, pijanstwem, etc etc
i najlepsze chyba
(19) Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych.
1 Kor 8

To jak to jest z tym zbawieniem u Pawła, raz mówi o łasce , raz o uczynkach… a co mówi Chrystus ?

Mt 5

(37) Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego.

(27) Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników.

(28) Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków;

(29) O ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski!

(30) Znamy przecież tego, który powiedział: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę; oraz: Pan sądzić będzie lud swój.

(31) Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego.

(24) I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków,

(26) Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy; nie ma już dla nas ofiary za grzechy,

Hbr10

Kto otrzymuje poznanie prawdy, i świadomie grzeszy myśląc ,że „wiarą” może wszystko załatwić , sam sobie załatwia karę !

Szaweł sam o tym wam mówi Pawłowcy


#12 Bóg działa według Planu który ustalił już dawno temu,

nie zmienia go co chwilę według swojego ” widzi mi się „

Amosa 5
(7) Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom.
(8 Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy Wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował?

Co przez to rozumiemy ?

Otóż Bóg najpierw zapowiada, a dopiero potem to czyni, aby każdy człowiek zobaczył ,że Bóg nie rzuca słów na wiatr i robi tak jak zapowiedział.

Amosa 4

(13) On bowiem jest tym, który kształtuje góry i stwarza wiatr, i objawia człowiekowi swoje zamysły; On stwarza zorzę poranną i mrok i kroczy po wyżynach ziemi: a imię jego Pan, Bóg Zastępów.

Tak jest np. z Izraelem , Bóg zapowiedział że stworzy potężne Królestwo, potem dał mu Prawo, zapowiedział co jest nagrodą za przestrzeganie, i co za nieprzestrzeganie.

I mamy niezbity dowód na kartach ST że tak jest !

Ez 18

(30) Dlatego każdego według jego postępowania będę sądził, domu izraelski – mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się i odwróćcie od wszystkich waszych przestępstw, aby się wam nie stały pobudką do grzechu!

(31) Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha! Dlaczego macie umierać, domu izraelski?

Kolejny przykład, Bóg zapowiada osąd z uczynków… i tak będzie !

A w jakim miejscu Bóg zapowiedział osąd z Wiary ?

Bo słowa Pawła to nie słowa Boga !

Otóż NIGDZIE… czyli , że Bóg raptownie zmienił swoją strategię o 180* i w dodatku sam tego nie zapowiedział, nie zapowiedział też przez swego syna… a przez faryzeusza ?


#13 Misja Chrystusa 

Zastanówmy się też nad samą misją Chrystusa.

Nauczał przez dość długi okres , całym swoim przykładem ukazywał dobre uczynki zgodnie z Prawem .
Uczył o ważności Prawa oraz tym ,że nie zmieni się do przeminięcia ziemi.

Jana 3
(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.
(20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.

Ta całą masa mądrości płynących z Ewangelii.. raptownie okazuję się stekiem BZDUR. ponieważ Ojciec chwilę po naukach swojego Syna zmienił zdanie, o 180* usuną prawo i wprowadził zbawienie z łaski.

Skoro zbawienie jest z łaski, a uczynki nie maja nic do tego… to po cholerę Umarł Chrystus !?

Umarł za nasze grzechy… grzechy które były złamaniem prawa, bo tym jest grzech.

Skoro definicja grzechu zmienila się na to że grzech = brak wiary

To Chrystus umarł na darmo, bo przecież chwilę potem Paweł dostał zupełnie inne nauki oraz doktrynę zbawienia z łaski !

Żeby Chrystus umarł za brak wiary ludzi, wtedy miałoby to sens ! Ale on umarł za łamanie Prawa… a to co innego !

Każdy jest zbawiony z swojej wiary, a nie z uczynków.. więc Chrystus do niczego nie był potrzebny .
Umarł za coś… co chwilę po jego śmierci nie obowiązywało !
Wiec co to za Ojciec z Boga, który poświęca swojego syna, po to by zaraz zmienić swoje zdanie i prawa osądu ?!

Wychodzi na to, że Bóg pozwolił na śmierć swojego syna zupełnie bez potrzeby !


#14 Wiele jest podziałów, ale wszyscy pragną Zbawienia….

tylko się zastanówmy nad tym
są 2 opcje :

1. Bóg zbawia z uczynków, i posłuszeństwa bądź nieposłuszeństwa wobec prawa.
Gdy na sądzie przejdziesz pomyślnie osąd dostaniesz życie wieczne w szczęśliwym miejscu na ziemi jak było planowane od początku.
Jeśli nie, śmierć w jeziorze siarki.2. Bóg zbawia z łaski,
No i się zastanówmy, dlaczego dopiero Bóg 2 tysiące lat temu zaczął zbawiać z łaski ?
Po co był potop i śmierć milionów istnień ?
Czemu w ogóle w Edenie, Bóg od razu nie wybaczył dla Ewy i Adama :” Rozumiem Adamie i Ewo, bardzo we mnie wierzycie , temu wam wybaczam, i jeśli znów zjecie zakazany owoc, znów wam wybaczę bo taka mocna jest wasza wiara”

Swoją drogą… jaka potężną Wiarę musieli mieć Pra Rodzice ! W końcu rozmawiali z Bogiem w Edenie i w ogóle.

Czemu już wtedy Bóg nie wprowadził zbawienia z łaski ?

Przecież żeby Bóg od razu wprowadził taki system… to nigdy nie byłoby Grzechu !

Kolejna sprawa, po co Bóg w ogóle stworzył 1 zakaz ?

Grzech Adama i Ewy polegał na ZŁAMANIU 1 Prawa które polegało na zakazie zjedzenia zakazanego owocu :

rdz 2 napisał:(17) Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.

żeby Bóg nie wprowadził tego zakazu, nie byłoby problemu ! Problemu też nie byłoby gdyby Bóg od razu zbawiał z łaski..
poza tym , żeby było zbawienie z łaski od początku…. to nie byłoby go w ogóle.

Dlaczego?

A no dlatego, że jeśli nie byłoby grzechu, nie byłoby i wygnania z Raju, zwierzęta dalej byłby przyjazne dla Nas i dla siebie, jadłby wszystkie rośliny, a rośliny nie miałby kolców etc. i WSZYSCY żylibysmy w idealnym świecie jak zaplanował Bóg od początku .

Zbawienie nie byłoby potrzebne, bo zbawienie to wyzwolenie przez Boga ludzkości z rządów szatana !
Ale tak nie jest !
Bóg od początku był konsekwentny w tym co mówi !
Powiedział , że jeśli zjecie owoc, umrzecie ?
To umrzecie !

Amosa 5 napisał:
Am 5
(14) Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan, Bóg Zastępów, był z wami tak, jak to mówicie!
(15) Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewnijcie prawu miejsce w bramie! Może zmiłuje się Pan, Bóg Zastępów, nad resztką Józefa

Jeśli Bóg zmienił zasady Gry, to jest niezłym egoistą, bo wygnanie z Raju, potop, rozproszenie izraela , choroby na świecie, wojny, śmierć etc… to Wszystko po nic !
Wystarczy , że ” sprawiedliwy ” Bóg wprowadziłby zbawienie z łaski od początku, a byłby Raj od zawsze na zawsze !

Czemu tego nie zrobił ?

Czemu te historie :

Nieposłuszeństwo w Raju – wygnanie

Nieposłuszeństwo na świecie – potop

Nieposłuszeństwo Izraela – wygnanie na tułaczkę

pokazują KARY za łamanie Bożego prawa ?

Czemu Bóg dla Izraela który od niego się oddalił nie powiedział :

” Dobra Mój Izraelu, obrażacie mnie i łamiecie to co wam nakazałem, ale wierzycie we mnie, wiec wam wybaczam, róbcie tak dalej a znów wam wybaczę ”

A skazał wiele na śmierć i na wygnanie ?

Mt 7 napisał:(20) Tak więc po owocach poznacie ich.

Po owocach mamy oceniać ludzi, myślę ze w tym przypadku możemy też spróbować spojrzec na Boga

Owoce Boga za posłuszeństwo wobec prawa – życie wieczne

Owoce Boga za nieposłuszeństwo wobec prawa- śmierć w jeziorze ognia

Tak było do początku świata, od Edenu !

6 tysięcy lat ten system się sprawdzał… i teraz raptownie ” bum ” zmieniamy zasady ?

Po co Bóg układał plany ponownego zjednoczenia Izraela etc, skoro raptownie z niego zrezygnował ?
Po co straszył sądem i jeziorem ognia , skoro teraz też jest inaczej ?

Po co ta cała historia śmierci i smutku od 6 tysięcy lat… skoro można było od razu wprowadzić zbawienie z łaski ! ?

#15 Po co Bóg stworzył Prawo ?

Bóg doskonale wiedział jak potoczą się karty historii świata.
Wiec po co Bóg w ogóle stworzył Prawo ?

Żeby Bóg nie wprowadził Prawa, wszystko byłoby idealne !
Jeśli Bóg, usuną Prawo, jest to oznaką , że po 4 tysiacach lat.. przyznaje się przed całym stworzeniem, że się pomylił !
Skoro pomylił się w tak ważnej kwestii
( bo przez ten błąd, ludzie umierają od 6 tysięcy lat, ile istnień doznało cierpienia to ciężko sobie wyobrazić )

Jak ufać Komuś, kto sam nie jest pewny tego co sam stwarza?

Skąd mamy mieć pewność, że jutro Bóg znowu nie zmieni zasad na świecie i te 2 tysiace lat zbawienia z łaski pójdzie na marne !


gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twojej nogi strzec będzie od sideł.

Przyp. 3,26
lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.

Iz. 40

(31) Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.

Jak Ufać temu , który mówi jedno a robi potem drugie ?

#16 Wychowanie dzieci, a wychowanie Nas przez Boga 

Zobaczmy na świat, Rodzice mają 2 sposoby wychowywania dzieci :- tzn. ” stresowe ”
– tzn . ” bezstresowe „Stresowe polega na tym, że dziecko musi przestrzegać pewnych reguł, zasad w domu i nie tylko.

Jeśli zrobiłeś coś złego, co wiąże się z złamaniem zasad. Dostajesz karę, np. szlaban na komputer, szlaban na kolegów czy coś w tym stylu.

Jeśli coś dobrego, nagrodę. np. dziecko sprząta swój pokój regularnie, jest miłe i grzeczne, pomaga mamie odkurzać dom etc.

Czego uczy takie zachowanie ? Najczęściej tego, że człowiek rośnie na osobę kulturalną, z zasadami , wiedzący co jest dobre a co złe.

Złe jest np. obrażanie innych , bicie kolegów bo często potem można dostac po dupie od rodziców i nagankę że nie można krzywdzić innych.

tym sposobem buduje się swoistą moralność człowieka od małego.

Na czym polega bezstresowe ?

Każdy praktycznie wie, dziecko może robić cokolwiek, bo przecież to ” dziecko” i ma do tego prawo.

Od początku świata, rodzice wychowywali swoje pociechy w wychowaniu ” stresowym „, skutkowało to tym, że bardziej lub mniej, ludzie mieli zasady i potrafili zachowac się, wiedzieli że nie można krzywdzić innych etc.

dopiero od niedawna pojawił się trend na wychowanie ” bezstresowe ”

Wikipedia napisał:Bezstresowe wychowanie – potoczna nazwa zbioru różnych teorii i praktycznych systemów pedagogicznych, które powstały w latach 1950–1970 na bazie psychologii humanistycznej w nurcie rewolucji obyczajowej.


„Ofiary bezstresowego wychowania. Dzisiaj leczą się w szpitalach psychiatrycznych”

Dorosłe problemy bezstresowych dzieci
Dziecko, które ma wszystko na wyciągnięcie ręki, o nic nie musi się starać i nigdy w swoich działaniach nie musi uwzględniać żadnych ograniczeń i potrzeb innych osób, nie będzie miało w przyszłości łatwego życia. „Jeśli młody człowiek ma poczucie omnipotencji czyli nieograniczonych możliwości wyniesione z dzieciństwa, w którym nikt nie stawiał mu granic, wówczas paradoksalnie może kompletnie nie być gotowy na poradzenie sobie z ograniczeniami, które w sposób naturalny pojawią się na jego drodze u progu dorosłości. Taka sytuacja może wygenerować kryzys psychiczny.” – mówi psycholog dr Giza-Zwierzchowska w rozmowie z „Głosem Szczecińskim”.
O skutkach takiego wychowania wiele powiedzieć mogą również psychiatrzy – często spotykają się z „ofiarami”: bezstresowych metod wychowawczych. Nie chodzi tutaj o osoby cierpiące na choroby psychiczne, a te o nieco słabszej psychice, które nie radzą sobie ze stresem i problemami życia codziennego. Właśnie takie osoby są szczególnie podatne na uzależnienia od alkoholu i narkotyków. To u nich występują zespoły lękowe, pojawia się depresja.

DR HAB. N. MED. JUSTYNA PEŁKA – WYSIECKA
lekarz zarządzający oddziałami AB Kliniki Psychiatrii w Szczecinie
„Bardzo często spotykamy się z zaburzeniami osobowości u osób, u których nie stwierdzamy choroby psychicznej, którym te zaburzenia uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Coraz częściej dotyczy to ludzi bardzo młodych – to niestety pierwsza fala dzieci chowanych bezstresowo. Weszli w okres dorosłości i znajdują się teraz w naszym nadzorze i leczeniu. Ci młodzi ludzie nie znają żadnych granic, nie mają wpojonych norm społecznych, etycznych, moralnych. Są agresywni, bywają autoagresywni, nie mają hamulców. Model bezstresowego wychowywania jest jednak nadal popularny i konsekwencje mogą objawiać się właśnie w postaci nieprawidłowych cech osobowości, zwanych potocznie osobowością psychopatyczną. Obawiam się, że cała fala problemów związanych z takimi osobami jeszcze przed nami.”

http://mamadu.pl/127861,ofiary-bezstresowego-wychowania-dzisiaj-lecza-sie-w-szpitalach-psychiatrycznych

Czyli gdy wychowujemy dzieci w świecie gdzie mogą wszystko, nie ma żadnego Prawa, tego co wolno a nie wolno, dorastają ludzie, którzy kompletnie nie są przystosowani do życia w świecie z innymi ludźmi, nie są w stanie rozwiązywać żadnych problemów w dorosłym życiu, bo nigdy nie mieli takiego zjawiska, że muszą coś zrobić, i muszą sami sobie z tym poradzić.

Czemu piszę tutaj o tym ?

Ano dlatego że :

1J3

(1) Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.

Bóg jest naszym Ojciem, jaki model wychowania Nas, dzieci Bożych pokazał nam na początku ?

Pwt 30

(15) Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło;

(16) Gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga twego, chodził jego drogami i przestrzegał jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść.

(17) Jeżeli zaś odwróci się twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym bogom oraz im służył,

Za przestrzeganie Bożych zasad -nagroda

za nieprzestrzeganie Bożych zasad – kara

Przecież ziemia to tak naprawdę nasz duży dom , w którym Bóg jest naszym Ojcem który chcę nas wychować na swoje podobieństwo bo jesteśmy jego obrazem, a my jesteśmy jego kochanymi dziećmi i chcę dla Nas jak najlepiej .

Zbawienie z uczynkow, to własnie ” stresowe” wychowanie ,w którym Ojciec uczy swoje dzieci , to jak powinny się zachowywać aby wyrosły na mądre i dojrzałe istoty, szanujące innych i swój dom .

Zbawienie z wiary, to własnie ” bezstresowe ” wychowanie, w którym Ojciec pozwala dla swoich dzieci na wszystko, dzieci mogą robić co chcą, a jedynie co muszą zrobić to powiedziec ” kocham Cie Ojcze… za to że pozwalasz mi robić co chce ”

Skoro w ludzkim świetle rodzicielstwa bezstresowe wychowanie przynosi tak okropne skutki… to czy nie jest tak samo z boskim rodzicielstwem ?

Czyżby Bóg popełniał ten sam błąd co wiele ” nowoczesnych ” rodziców pozwalających dla swoich dzieci wejść na głowe i jeszcze ich za to chwalić ?


#17 Boże odbicie 

Pamiętajmy też o tych słowach :
Mt 18

(6) Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza.

Czym jest zgorszenie dzieci ? Głównie tym, że wychowuje się jest bez jakiejkolwiek kontroli. tzn . ” bezstresowe ” wychowanie własnie.

Dzieci wyrastają zgorszone.. bo są kompletnie nieprzystosowane do życia w społeczeństwie.

A osoba która nie przestrzega żadnych zasad, co chwilę grzeszy często nieświadomie, bo nie ma rozróżnienia własnie czym jest dobro a czym zło. Dla takiej osoby nie istnieją różnice między tymi rzeczami.

W tym przypadku , Chrystus tutaj przeczy słowom Ojca.
A według Pawłowców Bóg = Chrystus.
Wiec Bóg przeczy samemu sobie, bądź Chrystus syn boży przeczy swojemu Ojcu.
A jak wiemy ” Bóg i Syn są jednym”
Czyli pojawia się duży problem , jeśli mówimy o kwestii słów Chrystusa, a zbawieniu z wiary.
Jeszcze inaczej możemy podejść do tematu Pawła, wiary i uczynków.
Zostaliśmy stworzeni na Boży obraz.

(27) I uczynił Bóg człowieka, zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę.

Jesteśmy Bożym obrazem,
tylko kiedy dokładniej nim jesteśmy ?
Wtedy kiedy naśladujemy Ojca, a jaki jest Ojciec ?

Ps 11:5-7
5. Pan bada sprawiedliwego i występnego, nie cierpi Jego dusza tego, kto kocha nieprawość.
6. On sprawi, że węgle ogniste i siarka będą padać na grzeszników; wiatr palący będzie udziałem ich kielicha.
7. Bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość; ludzie prawi zobaczą Jego oblicze.
(BT)

Ps 116:5
5. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest miłosierny.
(BT)

Ps 119:137
137. O Panie, jesteś sprawiedliwy i wyrok Twój jest słuszny.
(BT)

Ps 145:17
17. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
(BT)

Iz 30:18
18. Lecz Pan czeka, by wam okazać łaskę, i dlatego stoi, by się zlitować nad wami, bo Pan jest sprawiedliwym Bogiem. Szczęśliwi wszyscy, którzy w Nim ufają!
(BT)

Bóg w 100 % przestrzega Prawa, pokazuje nam to dokładnie ST, oraz sam fakt tego że zostaliśmy wygnani z Raju, tak samo potem z ziemi Obiecanej, gdzie za nieposłuszeństwo było wygnanie, Bóg tak obiecał i tak zrobił ,

tak samo jego Syn , Chrystus pokazał nam boży obraz, jako istota która w 100% przestrzega Bożych przekazań.

Jeśli chcemy być Bożym ” odbiciem ” musimy być tacy jak Bóg, czyli przestrzegający Prawa i sprawiedliwości.

Jeśli uznajemy zbawienie z łaski, nie jesteśmy bożym odbiciem, bo tak Bóg nigdy nie postępował.

Jesteś Bożym odbiciem ?

# 18 Zbawienie a sumienie

Sumienie to taki wewnętrzny głos który mówi nam kiedy robimy coś dobrze, a coś złego.

Nieraz umie nas ” gryź ” .

Dlaczego sumienie, gryzie nas wtedy kiedy robimy coś złego ? A cieszymy się i czujemy się dobrze jak robimy coś dobrego?

Przecież to podświadomie mówi nam o istocie Prawa. Sumienie wręcz , to taki wewnętrzny zapis Prawa w naszej duszy który podświadomie mówi nam co robimy dobrze a co źle .

Czemu np. ludzie którzy nigdy nie słyszeli o Bogu Ojcu, Chrystusie etc. mimo wszystko podświadomie słuchają swojego sumienia ?

i przez to po części wypełniają Prawo mając szansę potem zostać zbawionym z swoich uczynków .

To wielka szansa dla wielu ludzi pomimo tego że Szatan mógł dwoić się i troić by nigdy nie poznali Boga.

Jak nigdy nie poznali Boga, nie mogli uwierzyc. Czyli czeka ich śmierć w jeziorze ognia.

To sprawiedliwe ?

Przecież zbawienie z wiary, w 1 kolejności zbawia upadłe anioły. Kto ma największą wiare jak nie istoty które znają Boga i przebywały w jego obliczu ?

Dlaczego wraz z wprowadzeniem systemu zbawienia z wiary. Bóg nie ” zaktualizował ” naszych sumień, by ” kuły” nas gdy nie wierzymy , a nie gdy źle czynimy ?

Bóg zmienił zasady gry, a nie wyposażył nas w odpowiednie narzędzia by ją ” przejść ” ?


# 19 Odrzucanie ” prawie ” całego Nowego Testamentu 

Wielu zarzuca Nam ,że odrzucamy prawie cały Nowy Testament.

Ale zobaczmy jak sprytnie po części stworzyli  ” nowy testament ”

Wszystko co Pawła podzielono na mniejsze części przez co wydaje się że Paweł to PODSTAWA Nowego Testamentu.

Ale weźmy np . taką księgę Henocha. Mamy tak ksiege astronomiczna, historie upadku aniolow, czasy konca etc.

Na dobrą sprawę tak jak ktoś powiedzial można to podzielić na kilka ksiąg !

I wtedy My możemy komuś zarzuć ” Odrzucasz 6 ksiąg Starego Testamentu ! ”

Jak to od razu świadczy z boku prawda ? Jak ułudnie można stworzyć pozory i oskarżenia.

Nie liczy się ilość a JAKOŚĆ.

Dlatego gdy porównamy mała ale jakościową cześć NT ( slowa Chrystusa ) z masówką bezwartościowej wiedzy ( Pawła ) zobaczymy że 1 zdanie Chrystusa ma więcej wartości i mądrości niż cała ksiega Pawła.

Nie powinniśmy myśleć w kategoriach ” Nowy ” i ” Stary” a w kategoriach Wartościowe i Bezwartościowe.

Historie Pawła możemy zwinąć w 1 wielką księgę i raptownie argumenty ” Odrzucacie Większość NT traci sens ! ”

A My możemy podzielić Henocha na kilka i zarzucać ” Odrzucacie 6 ksiąg ST ! ”

Czy tylko o to w tym chodzi ? Czy to jest argumentacja ?

To Tylko pokazuje jak łapią się każdego sposobu by odstarszyć ludzi o prawdzie, prawdzie o tym że  Paweł to nie apostoł, a zwykła zasłona prawdziwego Słowa Bożego.


#20 Bycie dobrym przez całe życie … nagroda : śmierć 

Wszystko sprowadza się do absurdu tego, że ktoś może całe życie przestrzegać prawa, być dobrym człowiekiem, a ktoś całe życie być złym i na koniec zostać zbawionym jak ta 1 osoba bo powie ” kocham Cie Boże i przepraszam „.

Pokażmy to na podstawie szkoły.

W klasie jest wielu uczniów, w tym Paweł i Grzegorz. Paweł to typowy szkolny chuligan, cały rok nie odrabia pracy domowej, gnębi innych uczniów w tym Grzesia, pyskuje do Nauczyciela oraz nie przestrzega zasad panujących w klasie. Zbiera same 1 i 2 z ocen.

Grzesio natomiast bo przykładny uczeń, zawsze odrabia prace domowe, uczy się sumiennie, jest miły i grzeczny dla innych, pomaga innym w nauce, oraz przestrzega ogólnych zasad w klasie. Powoli zbiera dobre oceny.

Kończy się semestr, i nauczyciel mówi : ” Grzesiu , za to , że byłeś cały semestr grzeczny, pomagałeś innym i przestrzegałeś prawa, przechodzisz do następnej klasy , Paweł, za to że cały rok nic nie robiłeś, przeszkadzałeś w zajęciach , biłeś kolegów i masz same 1 i 2 również przechodzisz do następnej klasy”

Czy sumienie mówi Nam że to jest sprawiedliwe ? Oczywiście, że nie !

Każdy uczył się w szkole, i każdy pamięta jakąs osobe która cały rok nic nie robiła… a potem i tak jakimś cudem zdawała bo co robiła ? Obiecała poprawę , przepraszała………….. a w następnym semestrze znów robiła swoje !

Każdy czuł że to bardzo niesprawiedliwe .

Ziemia jest jak wielka szkoła, a my wszyscy jesteśmy uczniami Chrystusa, koniec semestru to własnie sąd, gdzie Nauczyciel decyduje , czy ktoś zasłużył na następną klase ( zycie wieczne) czy nie, oraz jakie skarby zebrał ( dobre/ złe oceny )

I każdy dobrze wie, że za złe oceny powinna być ocena negatywna na koniec , a za dobre przejście do następnej.

Bóg wyposażył Nas w nasze sumienia które są tak zmodyfikowane,aby zachęcać nas podświadomie do robienia rzeczy dobrych, ( czujemy wewnetrzna radosc ) i nierobienia rzeczy złych ( czujemy przygnębienie )

dlaczego Bóg nie zmodyfikował Naszych sumień wraz z usunięciem prawa na to abysmy czuli się zle kiedy nie wierzymy, a dobrze kiedy wierzymy ?

Miliony ludzi nie wierzy w Boga… i ich jakoś sumienie przez to nie gryzie , ale miliony ludzi nawet jak nie wierzy w Boga, to podświadomie przestrzega jego częsci praw.. bo podświadomie tak działa Sumienie !

To tak jakby w komputerze po x latach zainstalowac nowy program i dziwić się że nie działa, a zapomnieć wymienić system.

System to nasze sumienie, czemu Bóg jako doskonały Projektant nie ” zaktualizował ” naszych sumien do obecnych wymagań ( zbawienie z wiary ) ?

A może nie musiał.. bo nic nie zmienił ?! bounce


#21 Brak Prawa = Brak Grzechu

Jeśli nie ma prawa to i niema grzechu !

Wiec nikt nie jest grzesznikiem…….nawet Szatan !
Bo grzech to łamanie prawa przecież…

Weselmy się i radujmy się !

Lucyfer i upadli na pewno cieszą się również !


#22 Ciężka praca a grzech 

Dlaczego człowiek musi harować w pocie czoła ?

Rdz3 napisał:

(17) A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego!

(18) Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym.

(19) W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.

(20) I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących.

Co się stało , że człowiek musi teraz ciężko pracować na kawałek chleba ?

Zjadł zakazany owoc, a czym było zjedzenie owocu ? Złamaniem Prawa Bożego ( 1 zakaz Boży)

Jeśli Bóg zniósł już Prawo… to i przekleństwo nie obowiązuje ! Czyli wszyscy powinniśmy żyć w dobrobycie.

praca powinna być łatwa i przyjemna…a jak jest ?

Kiedy ma być to zniesione ?

Ap 21 napisał:
(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Dopiero w trakcie i po 1000 letnim Królestwie to nastanie .

Ap 22 napisał:
(3) I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą

Podobnie jest z bólem podczas okresu u kobiet i podczas rodzenia .

Rdz 3 napisał:
(16) Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą.

Jeśli kobietę boli rodzenie.. jest to CZYSTY dowód na to że przekleństwo 1 złamania Prawa Bożego dalej obowiązuje, i Prawo nie zostało zniesione .
—————————
Swoją drogą, dlaczego Objawienie mówi, że do miasta wejdą ludzie którzy nie kłamią i nie czynią obrzydliwości ? Wink

Bo to ludzie którzy Przestrzegają bezwzględnie Zakon !

Ap 21 napisał:
(27) I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.

#23 Natura przeczy słowom Pawła

g][/img]

Piękne zdjęcie, ale zastanówmy się co ono nam mówi.

Lew goniący antylopę… o czym to świadczy?

1 grzech ludzkości , miał wpływ tak samo na człowieka, jak i naturę oraz zwierzęta.

Jak wiemy wszystko na początku było dobre.

Zwierzęta w tym lew .. miał za pokarm roślinność.

rdz 1 napisał:
(29) I rzekł Bóg: Oto daję wam wszelkie siewne zioła wydające nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewo, które ma owoc nasienia, które się sieje: będzie to dla was pokarmem!(30) Dla wszystkich dzikich zwierząt ziemi i dla wszystkich latających stworzeń niebios, i wszelkim gadom pełzającym po ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie zielone rośliny. I tak się stało.(31) I widział Bóg wszystkie rzeczy, które uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień szósty.

Lew goniący antylopę.. jest tylko skutkiem 1 grzechu. Grzechu polegającym na złamaniu 1 przekazania Bożego jakie istniało dla pary ludzkiej .

Jeśli Prawo Boże przestało istnieć, tak samo powinno przestać istnieć skutek ..czyli lew i antylopa powinny razem paść się jedząc trawę.

A jak jest ?

Jeśli Przekleństwo dalej obowiązuje.. to znaczy że Prawo Boże również .

Piękny kwiat prawda ?
[img][/img]

Dlaczego róża kuje ?
Bo jest to skutek 1 grzechu ludzkości który dalej obowiązuje…

Rdz 3 napisał:
(18) Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym.

Jeśli róża ma kolce. Świadczy to tylko o tym , że Prawo Boże dalej obowiązuje, ponieważ kolce i ciernie są częścią przekleństwa jego złamania.

Rdz 3 napisał:
bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.

Jeśli człowiek umiera, i w proch się obraca.

Świadczy to o tym, że Prawo dalej obowiązuje.

Podsumowując.

Póki lew goni antylopę…

Póki róża rodzi kolce..

Póki człowiek w proch się obraca..

Prawo Boże obowiązuje, bo świadczy o tym cała PRZYRODA.

A dowodów za oknem jest miliardy !

Czasami by znaleźć dowody, warto spojrzeć na obrazy które widzimy codziennie.. z innej perspektywy. elephant

Kolejny argument

Iz 11 

(6) I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi.

(7) Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół.

(Cool Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę.

(9) Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze.

Ma być tak dopiero wtedy kiedy Bóg wróci i zrobi porządek z tym swiatem.

Iz 
11
(3) I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał,(4) Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika.

A to dopiero po sprawiedliwym sądzie… z uczynków ! bounce

Przysłów 28

(4) Ci, którzy porzucają przepisy, chwalą bezbożnego; lecz ci, którzy przestrzegają przepisów, zwalczają go,

Psalmów 106

(3) Błogosławieni, którzy strzegą prawa, W każdym czasie wykonują sprawiedliwość!


#24 Co mówi Bóg o łasce ? 

Ps 25

(8Pan jest dobry i prawy, Dlatego wskazuje drogę grzesznikom.

(9) Prowadzi pokornych drogą prawa I uczy ich drogi swojej.

(10) Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością Dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów jego.

Łaska Boga jest wielka i wierność Bogu jest ważna , ale tylko gdy się przestrzega przymierza, czyli Prawa !

” wiara bez uczynków jest martwa ”

Ps 33

(1) Radujcie się w Panu, sprawiedliwi! Prawym przystoi chwała.
(5) On miłuje sprawiedliwość i prawo; Pełna jest ziemia łaski Pana.

Ps 34

(15) Odwróć się od zła i czyń dobrze, Szukaj pokoju i ubiegaj się oń!

(16) Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.

(17) Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, Aby wytracić z ziemi pamięć ich.

Ps 37

(28) Bo Pan miłuje prawo I nie opuszcza swoich wiernych, Na wieki ich strzeże; Potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione.

(29) Sprawiedliwi posiądą ziemię I zamieszkają w niej na wieki.

(30) Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, A jego język głosi prawo.

45

(8 Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia; Dlatego pomazał cię Bóg… twój Bóg Olejkiem wesela jak żadnego towarzysza twego.
49

(14) Taka to jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie, I taki koniec tych, którym własna mowa się podoba. Sela.

(15) Pędzą jak owce do otchłani, śmierć jest pasterzem ich. Ale prawi panować będą nad nimi z poranku. Zamysły ich będą unicestwione; Otchłań będzie ich mieszkaniem.

50

(16) Lecz do bezbożnego rzecze Bóg: Po co wyliczasz ustawy moje I masz na ustach przymierze moje?

(17) Wszak nienawidzisz karności I lekceważysz słowa moje.

(18) Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, A z cudzołożnikami zadajesz się.

(19) Ustom swoim pozwalasz mówić źle, A język twój knuje zdradę.

(20) Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, Znieważasz syna matki swojej.

(21) Czyniłeś to, a ja milczałem, Mniemałeś, żem tobie podobny; Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje…

(22) Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Boga, Bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku!

(23) Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, A temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże.


#25  Czym jest Prawo Boże 

Henocha

5.

1 Przypatrzcie się, jak drzewa pokryte są zielonymi liśćmi i rodzą owoc. Zrozumcie to wszystko i pojmijcie, jak Ten, którzy żyje na wieki, dokonał wszystkich tych spraw

2 i jak Jego dzieła trwają przed Nim w każdym następnym roku, jak wszystkie Jego dzieła służą Mu i nie zmieniają się. Tak jak Bóg kazał, tak wszystko się dokonuje.

3 Zważcie, jak morza i rzeki wypełniają swe zadania.

4 Jednak wy nie wytrwaliście ani nie zachowywaliście Prawa Pan, ale przekroczyliście [je] i swoimi nieczystymi ustami wypowiadaliście słowa pełne pychy i zatwardziałości przeciwko Jego majestatowi. O wy twardego serca! Nie zaznacie pokoju!

5 Dlatego będziecie przeklinać dni wasze i zostaniecie pozbawieni lat waszego życia. Wieczne przekleństwo się wzmoże, a wy nie doznacie zmiłowania.

6 W owych dniach przekażecie wasze imiona sprawiedliwym na wieczne przekleństwo, sprawiedliwi, o przeklęci, będą wam grzesznikom i niegodziwcom złorzeczyć na wieki.

7 Wybrani otrzymają światło, radość, pokój i odziedziczą ziemię. A wy niegodziwcy otrzymacie przekleństwo.

8 Następnie sprawiedliwi posiądą mądrość. Będą oni wszyscy żyć i już więcej nie będą grzeszyć, czy to przez zapomnienie, czy z powodu pychy. Lecz ci, którzy posiadają mądrość, będą pokorni.

9 Nie będą już popełniać zła, sąd ich nie dosięgnie przez wszystkie dni ich życia i nie umrą z powodu [Boskiego] gniewu i oburzenia, lecz dopełnią liczby dni swego życia i ich życie upłynie w pokoju, a lata swej radości spędzą w zadowoleniu i wiecznym pokoju po wszystkie dni swego życia.

Zobaczmy pewną rzecz, która juz była poruszana na forum.
Wszystko na świecie ma nadane swoje Prawo i ściśle je wypełnia.

33.
3 Zobaczyłem wychodzące gwiazdy nieba i policzyłem bramy, z których one wychodzą. Spisałem wszystkie ich wschody, każdej z osobna stosownie do ich liczby i ich imion, stosownie do ich konstelacji, ich pozycji, ich czasów i ich miesięcy, tak jak anioł Uriel, który był ze mną, mi pokazał.

4 Pokazał mi wszystko, a ja to spisałem. Spisałem również ich imiona, jak również ich prawa i mieszkania.

72

2 Pierwsze prawo świateł jest takie.

3 Światło słońce wschodzi we wschodnich bramach nieba, a chowa się w zachodnich bramach niebios.

73.

1 [Poznawszy ] to prawo, ujrzałem inne prawo dotyczące mniejszego światła zwanego księżycem.

74.

1 Ujrzałem też inny cykl i [inne] prawo, które nim rządzi. Dzięki temu prawu spełnia on cykl miesiąca.

79.

1 A teraz, synu mój Matuzalemie, pokazałem ci wszystko. Takie prawa rządzą gwiazdami niebios.

2 Pokazano mi całe ich prawo, normy na każdy dzień i na każdy czas i na każdy [ okres] i na każdy rok i na każde jego zakończenie stosownie do nakazu na każdy miesiąc i każdy tydzień.

82
9 To jest prawo gwiazd, które dokonuje się na ich miejscach w odpowiednim czasie, święcie i miesiącu.

Zobaczmy, całe Niebiosa, ściśle wykonują Prawo które Bóg im nadał .

Tak samo jest z roślinami

Bóg nakazuje, aby były obfite plony.. rośliny je wypełniają !

Bóg mówi, będzie susza i nie będzie plonów… tak jest !

Zwierzęta również

Wilk poluje na sarnę.

Sarna nie poluje na wilka.

Lis poluje na kurę, a nie odwrotnie.

Dlaczego CAŁA Natura tak bardzo przestrzega Prawa które Bóg jej nadał ?

Zobaczmy też w jaki sposób Bóg nadał prawo np. roślinom.

Rodzaju 1

(11) Potem rzekł Bóg: Niech wyda ziemia ziele trawy wydających nasienia, według swego rodzaju i według swego podobieństwa, a drzewo owocowe wydające owoc, w którym jest jego nasienie, zgodnie ze swym rodzajem na ziemi, i tak się stało.

Co zrobiły rośliny ?

(12) I wydała ziemia ziele trawy, wydające nasienie zgodnie według rodzajów jego, i drzewo owocowe rodzące owoc, w którym jest nasienie zgodnie z rodzajem swoim. I widział Bóg, że to było dobre.

W 100 % wypełniły to co im Bóg nakazał.

Jak było światłem ?

(14) I rzekł Bóg: Niech się staną światła w firmamencie niebios, aby świeciły nad ziemią, aby oddzielały dzień i noc, i niech będą znakami pór, dni i lat!

(15) Niech będą światłem na firmamencie nieba, aby świecić nad ziemią! I tak się stało.

Zwierzęta

(20) I powiedział Bóg: Niech wody przyniosą żywe gady i skrzydlate stworzenia latające nad ziemią pod firmamentem niebios. I tak się stało.

(24) Potem rzekł Bóg: Niech wyda ziemia istotę żywą według jej rodzaju: czworonogi i gady i dzikie zwierzęta ziemi zgodnie z ich rodzajem. I tak też się stało.

Dlaczego rośliny jadły na początku same rośliny ?

(29) I rzekł Bóg: Oto daję wam wszelkie siewne zioła wydające nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewo, które ma owoc nasienia, które się sieje: będzie to dla was pokarmem!

(30) Dla wszystkich dzikich zwierząt ziemi i dla wszystkich latających stworzeń niebios, i wszelkim gadom pełzającym po ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie zielone rośliny. I tak się stało.

Bo tak powiedział Bóg .

Wiec czym jest Prawo Boże? Każdym Słowem które mówi Bóg !

Zobaczmy na 1 Prawo Boga, które nadał ludziom

(3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.

Czy było to gdzieś spisane ? Czy zobrazowane ?

Nie , były to proste słowa Boga skierowane do pary ludzkiej .

Tak samo Bóg nigdzie nie zawierał umowy z roślinami i zwierzętami.

To co mówi Bóg , jest Święte i niepodważalne. I każda istota na świecie musi w 100% wypełnić to co Bóg nakazał dla tej istoty.

(18) Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym.

To jest Prawo Boga, które rośliny skrzętnie wypełniają do dzisiaj aż do odwołania !

(19) W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.

To również jest Prawo. I póki w pocie czoła pracujemy na kawałek chleba, i umieramy. Wypełniamy Prawo , ( w tym przypadku kara za niewypełnienie Prawa przez 1 Parę Ludzką )

Pomyślmy, dlaczego rośliny obowiązuje prawo , niebiosa obowiązuje prawo, ba, nawet aniołów obowiązuje prawo… a miałoby nie obowiązywać ludzi ?

Czy to logiczne ?

Poza tym, Czy zbawienie z wiary , to zniesienie Prawa ?

Nie, to nie zniesienie ,a zmienienie tak jak już kiedys mówiłem. :

Dobro , to wiara w Boga i jego bezgraniczną miłość.

Zło, to niewiara .

Co ciekawe, Chrystus mówi że mamy byc jak małe dzieci , bo do nich należy Królestwo.

Zróbmy test, zapytajmy dziecko, kto w tej historyjce źle zrobił :

” Grzesio i Paweł razem bawili się klockami, Grzesio zazdrosny o lepszą budowlę z klocków Pawła, zburzył mu ją. ”

Każde dziecko to powie, to proste !

„Paweł poszedł poskarżyć się dla Mamy mówiąc co się stało. ”

Grzesio według Pawła powinien powiedzieć ” Mamo , mamo ja Cie tak bardzo kocham ” i mama powinna wybaczyć

Według Chrystusa, mama powinna wytłumaczyć dla Grzesia że źle zrobił , i Grzesio powinien przeprosić Pawła i obiecać że więcej tak nie zrobi ”

Czy to logiczne ? Oczywiście.

Kolejną ciekawą sprawą jest to, że Pawłowcy odrzucają Prawo Boskie, ale…. przestrzegają Prawo Ludzkie.

Dlaczego Pawłowcy, płacą podatki, przestrzegają przepisów ruchu drogowego etc…. może dlatego, że jeśli nie płaciliby ich , to spotkałaby ich kara, a jeśli nie przestrzegaliby ruchu drogowego, to by się zabili ?

Skoro nieprzestrzegając prawa ludzkiego, można w łatwy sposób zginąć ,
to czy nie jest to logiczne , że z Prawem Bożym jest tak samo ?

Odrzuciliście Prawo Boskie, a zostawiliście Prawo ludzkie.

Śmiało , po co przestrzegać lol!

Wyobraźmy sobie taką sytuację,

pawłowiec odrzucający prawo, nie zastosował się do ruchu drogowego powodujac wypadek i śmierć obcej osoby,

staje przed sądem , i jego tłumaczenie

” Wysoki sądzie, ja w Ciebie bardzo Wierzę, ”

Co na to Sad ?

Prawo jest potrzebne, bez prawa jest chaos. A w chaosie nie ma sprawiedliwości .

Spójrzmy też , na działanie naszego organizmu.

Kiedy jesteśmy zdrowi ? Kiedy każda komórka w naszym organizmie robi to co do niej należy… czyli wypełnia swoje Prawo

Kiedy jesteśmy chorzy? Kiedy pewna część komórek, nie robi to co do nich należy, wtedy powstają problemy w całym organizmie i chorujemy.. .gdy komórki wciąż będą się buntować ( nie wypełniać prawa ) cały organizm zginie, wraz z nimi.

Zbuntowane komórki , prowadzą do samozagłady !

Czy nie jest tak z człowiekiem ?

Czy nie pokazuje tego świat sprzed potopu ?

Człowiek zbuntowany przeciwko Prawu, czyli Słowu Bożemu, prowadzi do samozagłady.


#26 Czy można ufać Bogu ?

zobaczmy :

Mt 5

(17) Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.

(18) Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.

Tutaj Chrystus zapewnia Nas, że póki ziemia i niebo nie przeminie , Prawo Boże , i osąd z uczynków będzie obowiązywał.

Ale wychodzi na to, że Chrystus zaraz potem wprowadził korektę przez Pawła o tym ,że Boże prawo nie obowiązuje , i nie ma zbawienia z uczynków a łaski.

Wiec jak możemy ufać i temu ? Skoro Bóg jest skłonny zmieniać swoje plany co chwilę ?

Może czekamy na zbawienie z łaski, a dzień przed końcem naszego życia okaże się , że Bóg wymyślił jeszcze inny sposób zbawienia ?

Np. odprawienia specjalnego tańca … bo czemu nie ? Skoro można powiedzieć ” Kocham Cie Boż „e , i mieć zbawienie , to czemu nie można wprowadzić tańca ?

Brzmi absurdalnie ? Nie czemu , może niedługo pojawi się kolejny ” apostoł” któremu ” objawił się Chrystus i dał kolejną korektę do zbawienia . Nie możemy być niczego pewni !

Bo przecież słowa Boga nie są pewne, i jest on Istotą zmienną wiec nie mamy żadnej gwarancji w jego słowach !

Mało tego, zobaczmy te słowa :

Rdz 9

(15) Wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało.

Skąd mamy pewność, że nigdy nie będzie potopu ?

Skoro Bóg zapewniał nas że Prawo będzie obowiązywać do końca pierwszej ziemi , a zaraz potem zmienił zdanie .

To skąd pewność , że znów nie zatopi prawie wszystkich ludzi etc ?

Skąd pewność , że zabierze Nas do Nieba? Może w ostatniej chwili zmieni zdanie ?

Skąd pewność, że Bóg nie oleje po prostu projektu ” człowiek ” i zostawi Nas na pastwę szatana, a stworzy sobie inny świat z istotami na swoje podobieństwo ?

Skąd pewność o tym wszystkim , skoro Słowa Boga , nie są pewne i nie dają nam żadnej gwarancji na cokolwiek !

To tak jakby w wielkiej firmie główny Dyrektor zatrudnił pracownika i nakazał mu codzienną pracę przy robieniu noży kuchennych, zapewnił go , że jeśli przepracuje życie uczciwie i sumiennie pracując w jego zakładzie, zagwarantuje mu super dużą emeryturę i opiekę w starości.

Pracownik ufając 100 % Dyrektorowi, uczciwie pracował 40 lat w firmie. Dzień przed przejściem na emeryturze, dowiaduję się od Dyrektora, że jednak zmienił zdanie, i że Nic mu się nie należy.


#27 Niepewność czy zbawienie jest z wiary czy z uczynków 

Załóżmy, że nie jesteśmy ani pewni zbawienia z uczynków ani z wiary.

Czyli nie wiemy czy Prawo obowiązuje czy nie w 100 %.

Jeśli wierzymy w Boga, i wypełniamy Prawo… jakby nie było , na Sądzie mamy ogromną szansę zostać zbawionym. Tak czy tak, wypełniamy i jeden i drugi warunek do zbawienia !

Jeśli wierzymy w Boga, ale nie wypełniamy prawa… może okazać się na Sądzie, że zostaniemy zbawieni.. .ale jeśli Sąd będzie z uczynków, to co wtedy? Jest duży problem !

Jeśli nie jesteśmy pewni Prawa , i rodzaju zbawienia… wypełniajmy Prawo, i wierzmy w Boga. A zbawienie tak czy siak będzie w kieszeni ! bounce


#28 Jeśli prawo ludzkie, bazuje na prawu Boskim.

To jeśli Bóg odrzucił swoje Prawo, i czy my tego nie powinniśmy?

Czemu Pawłowcy, przestrzegają ruchu drogowego, prawa karnego, i żyją według zasad przyjętych w społeczeństwie ?

Skoro Boskie prawo Nikogo nie obowiązuje, to po co przestrzegać marnego ludzkiego ? Shocked

Jak wygląda świat bez zasad ludzkich ?

Noc oczyszczenia” to film ukazujący jak wyglądałby świat gdzie przez 24h ŻADNE PRAWO nie obowiązuje.

I jeśli tak wygląda świat gdzie człowiek nie przestrzega Ludzkiego niedoskonałego prawa,


to jak ma wyglądać świat w którym doskonałe Prawo Boskie będzie nieprzestrzegane ?

Czy tak według Pawłowców ma wyglądać Królestwo Ojca? Tak, ! Własnie tak, ponieważ odrzucają Prawo, dokładnie tak jak na tym filmie !

Człowiek który nie jest objęty żadnym prawem.. dziczeje !

Chcecie wiedzieć jak wygląda świat bez Prawa , czyli Pawłowe Królestwo ?

Obejrzyjcie sobie !

http://www.cda.pl/video/15478001


#29 Nowe rozumienie dobra i zła 

(3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną.

(4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią.

Czy bałwochwalstwo jest złe? Nie, jest czymś normalnym bo prawo nie obowiązuje.

(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

(6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

(7) Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.

Czy ciągłe Wzywanie Boga nawet w głupotach jest złe ? Nie, bo to też nie obowiązuje .

(Cool Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić.

Czy sabat obowiązuje ? Również nie .

(9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę,

(10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach.

(11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

(12) Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

Czy masz szanować swoją rodzinę ? Nie musisz !

(13) Nie zabijaj.

Zabijaj do woli ! To nic złego, bo to już nie obowiązuje !

(14) Nie cudzołóż.

Eeee tam ! Róbta to do woli ile chceta ! To JUŻ nic złego !

(15) Nie kradnij.

Oj tam oj tam.. przecież „wszystko” jest wspólne wiec jak pożyczę z czyjegoś domu 100 000 zł bez jego wiedzy to nic złego !

(16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

Okłamałeś ? Fałszywie oskrażyłeś? Nie martw się, to nic złego !

(17) Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Chcesz? Bierz, to nic złego !

Według Pawła tak własnie wygląda Obecnie DEKALOG.

Przypomina coś ?

Czy homosekualiści są zli ? Oczywiście.. że JUŻ nie !

Czy pedofilia jest zła? ee Już nie !

Kto jest zły?

Mieszkaniec Amazonii , który nigdy nie słyszał o Bogu , wiec jego Wiara jest 0 %, całe życie starał się dobrze dla swojej rodziny, wychowywał dzieci i dbał o żonę.

Ten będzie Przeklęty ! Ten trafi do jeziora ognia… Bo nigdy nie wierzył !

Czy naprawdę wierzymy w taki Obraz Królestwa Ojca, i w takiego Boga ?

Ozeasza 7
(1) Gdy odmienię los mojego ludu, gdy będę leczył Izraela, wtedy stanie się jawna wina Efraima i złość Samarii, gdyż popełniają oszustwa, złodziej włamuje się do środka, na zewnątrz rabują rozbójnicy.

(2) I nie myślą w swoim sercu, że Ja pamiętam o każdym ich złym czynie. Teraz osaczyły ich uczynki ich i są przede mną.

Oz 12
(7) Lecz ty nawróć się do swojego Boga, przestrzegaj miłości i prawa i zawsze ufaj swojemu Bogu!

Oz 5

(4) Ich uczynki nie pozwalają im zawrócić do swojego Boga, gdyż duch wszeteczeństwa jest w ich sercu, tak że nie znają Pana.

Prz 11

(21) To rzecz pewna, że zły nie ujdzie kary, lecz potomstwo sprawiedliwych będzie wybawione.

(30) Owocem sprawiedliwości jest drzewo życia, lecz bezprawie pozbawia życia.

(31) A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą?

No właśnie, skoro dla wielu dobrych ludzi to nie taka łatwa sprawa, aby uzyskać życie wieczne…
to czemu grzesznik ma mieć łatwiej !?!


# 30 Bóg pracodawcą, a my pracownikami 

Poza tym,  porównajmy nasze życie do pracy, a Boga jako szefa.

Czy pracownik w pracy, jest rozliczany z tego co WYKONAŁ ( uczynki ) czy z tego ile naopowiadał się pięknych rzeczy i jakim jest gadułą ?

W żadnej pracy, Szef nie płaci za to żeby pracownik dużo gadał o tym jaki on wspaniały i dobry, a za to żeby wykonywał swoją pracę.

Tak samo jest przecież z życiem człowieka, nie będziemy rozliczani z tego jak bardzo umiemy chwalić i wielbić Ojca, bo prawdziwa wiara to przestrzeganie przekazań, czyli uczynki.

Mt 15 napisał:
(7) Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach:

(Cool Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie.

Tutaj pytanie do Pawłowców, oczywiście odpowiedzcie sobie w duchu , bo dla mnie to oczywiste.

Dlaczego cały Starty Testament, i Nowy Testament, oprócz Szawła i jego nauk mówi o uczynkach a nie wierze  dlaczego ŻADEN prorok nigdzie nie wspomina o wierze a zawsze o uczynkach? Czy to naprawdę Was nie dziwi ? Nie zastanawia ?

Iz 1(16) Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić!

(17) Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową!

Iz 3

(10) Szczęśliwy sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie, bo owoc uczynków swoich będzie spożywać!

(11) Biada bezbożnemu, źle mu się powiedzie, bo mu według uczynków jego rąk odpłacą!

Czemu biada bezbożnemu? Bo będzie rozliczony z Wiary..? nie , bo będzie rozliczony z UCZYNKÓW.

Gdyby Bóg rozliczał z Wiary, to okazałoby się , że 99,8 % ludzi na świecie nie zna przecież prawdy o Bogu, i musieliby zostać skazani na śmierć…..

Jeśli Bóg będzie rozliczał z Uczynków… to KAŻDY człowiek ma szanse ! Bowiem każdy człowiek który przeżyje życie chociażby w plemieniu w środku dżungli Amazonki, nie wiedząc nawet o istnieniu innego świata ma SZANSE na życie wieczne, bowiem jeśli ma dobre serce to i jego uczynki są dobre, wiec kwalifikuje się !

W jaki sposób działa Szatan, czy on namawia Nas ludzi do niewiary… czy do czynienia złych uczynków? Dlaczego On już w Edenie namawiał Ewę do złego uczynku( złamania zakazu Boga ), a nie do niewiary w Boga ?


Dlaczego każdemu demonowi zależy na tym by człowiek do którego ma dostęp jak najwięcej złamał prawa Bożego czyli narobił wiele złych uczynków?

Dlaczego faryzeusze przychodzili do Jana Chrzciciela obmyć się z grzechu i złych uczynków a nie z niewiary ?

(7) A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów, przychodzących do chrztu, rzekł do nich: Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?

(8 Wydawajcie więc owoc godny upamiętania;

(9) Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.

(10) A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona: wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone.
[/quote]

Dlaczego każde drzewo ma być ścięte? Bo dobre owoce to uczynki…..

Czy w naszym ogródku, oczekujemy po drzewach owocowych aby wydały owoc, czy aby tylko rosły ?

Drzewo owocowe, które nie wydaje owocu, jest bezużyteczne……

przecież to uczynki są naszą koroną,  a nie wiara Bracia…

poza tym przecież dlaczego Bóg wygnał Izrael, dlatego , że nie wierzyli ? Czy dlatego że łamali nagminnie przekazania (złe uczynki) ?

Bóg osądził Izrael z wiary ,czy z uczynków?

Jeremiasza 13 napisał:

(22) A gdy pomyślisz w swoim sercu: Czemu mnie to spotkało, to wiedz, że z powodu mnóstwa twoich przewinień odkryto poły twojej szaty i zgwałcono cię.

( przewinienia to nic innego jak złe UCZYNKI )

(23) Czy Murzyn może odmienić swoją skórę a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie dobrze czynić?

(24) Dlatego rozproszę was jak plewy ulatujące za podmuchem pustynnego wiatru.

(25) Taki jest twój los, dział wyznaczony przeze mnie – mówi Pan – gdyż mnie zapomniałeś i polegałeś na kłamstwie.

Gdyby Bóg , rozliczał z Wiary a nie z Uczynków……. to nie bylibysmy w Niewoli !

A jesteśmy….
—————————————————————————————-

Czy każdy z Nas w związku ,wymaga od 2 strony tego żeby obiecała , że nie zdradzi i zapewniała tylko swoimi słowami , czy aby faktycznie tego nie zrobiła ( uczynek ) ?

Co Nam po 2 osobie która obiecuje , że nie zdradzi a ciągle to robi ? Czy nie lepsza jest osoba która nie zdradza ?

Wszystko sprowadza się do uczynków.


#31 Przyjmuj Boga do swego serca.. i gotowe !

Tu nawet nie chodzi już o to jaki był Paweł .

Sam fakt jego nauk.. Chrystus mówi zbawienie z uczynków. Paweł zbawienie z wiary.

Hulaj dusza, przecież wierze w Boga no to złym człowiekiem nie jestem? Wiec jakie to proste prawda !

A no .. jajo nie prawda.

Przyjmuj Boga do swego serca.. i gotowe !

Właśnie przez takie doktryny bardzo łatwo zwieść ludzi.. tak jak robi dzisiejsze Chrześcijaństwo .

Najlepszym przykładem jak bardzo nauki Pawła są zwodnicze jest dzisiejsze Chrześcijaństwo.

Chrystus najlepiej to obrazuje

Mateusza 15
(8 Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie.


#32 Skoro grzechu nie ma.. to po co być dobrym ?

Hm, skoro tak… to zapraszam wszystkich na imprezę jocolor No bo przecież to nic złego !

Po dłuuuugiej imprezie pełnej przyjemności , picia i grzeszenia wspólnie powiemy ” Boże kochamy Cie i wierzymy w Ciebie”
i będziemy mieli czyste konto i ciepłe miejsce w Królestwie Bożym !
Jakie to proste, a po cholerę ja się meczę , mam 19 lat przecież mogę iść na pierwszą lepszą imprezę i dać w palnik !
Oj głupi ja … po co ja się meczę i rezygnuje z tych ” szatańskich” przyjemności XXI wieku No

Mateusza 7

(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.

(14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

No bo przecież wyraźnie pisze że droga do Królestwa Bożego jest SZEROKA i Pełna przyjemności prawda?

Ah, mam problemy z czytaniem i rozumieniem . Najwidoczniej jestem za głupi aby rozumieć proste słowa Chrystusa?

No , najlepiej niech ktoś mi to wytłumaczy.. .no bo przecież prawda została zakryta prostaczkom a dana tym co dobrze znają Biblie?

Po co mam słuchać ” skomplikowanych” słów Chrystusa.. lepiej posłucham słów Człowieka który rzekomo dostał prawo zmienienia słów Chrystusa po jego śmierci .. no bo przecież wyraźnie jest powiedziane ” dzisiaj daje wam takie prawo , ale niedługo zmienię zdanie ” hm, czy brzmiało to jakoś tak scratch ? nieważne ! Ważne że kocham Chrystusa i mi wszystko wybaczy ❤

Zapraszam !


# 33 Przodkowie i kara za nieprzestrzeganie Prawa 

Iz 48

(17) Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraelski: Ja, Pan, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść.

(18) O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie!

(19) Twój ród byłby liczny jak piasek, a twojego potomstwa tyle, co ziarnek piasku, jego imię nie byłoby wytępione ani zniszczone przed moim obliczem.

Zważanie na przykazanie , to ich wypełnianie, czyli UCZYNKI.
Bóg mówi wyraźnie, jeśli Nasi przodkowie przestrzegaliby przekazań, to byśmy byli liczni jak piasek.. a przypominam że Rasa Biała ( w tym i Izrael )

jest na wymarciu……….


#34 O co Bóg ma największy żal do Ludu Bożego ?

Ez 33 napisał:
(10) A ty, synu człowieczy, mów do domu izraelskiego: Tak mówiliście: Zaiste, ciążą na nas nasze występki i nasze grzechy i z powodu nich giniemy. Jakże mamy żyć?(11) Powiedz im: Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie mam upodobania w śmierci bezbożnego

, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg!

Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski?

Oczywiście o złe uczynki, czyli łamanie Prawa .

My jako nawrócony Lud Boży musimy ostrzegać i mówić aby ludzie nawracali się i schodzili z złej drogi, czyli notorycznego łamania prawa.

Ez 33 
(13) Gdy mówię do sprawiedliwego: Na pewno będziesz żył, a on, polegając na swojej sprawiedliwości, popełni występek,  (złamanie Prawa )wtedy nie będzie się

PAMIĘTAŁO WSZYSTKICH JEGO SPRAWIEDLIWYCH UCZYNKÓW, LECZ UMRZE Z POWODU WYSTĘPKU, KTÓRY POPEŁNIŁ.

Zauważmy , że nie ma mowy o żadnej wierze.

Jeśli człowiek łamie prawo, odchodzi w zapomnienie nie jego wiara, a uczynki, bo to one są wyznacznikiem tego jakim jest się człowiekiem.

A tutaj fragment mówiącym o tym kiedy Bóg wybacza, i daje możliwość trafienia do Królestwa.
Moim zdaniem fragment który w 100 % obala Pawła i jego nauki, co ciekawe są to w 180* odwrócone słowa Pawła.

Ez 33 :
(14) Lecz gdy mówię do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu

, BĘDZIE WYPEŁNIAŁ PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,

(15) Będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występku, na pewno będzie żył, nie umrze.

(16) Nie będzie się pamiętało żadnych jego grzechów, które popełnił; będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość; na pewno będzie żył.

Zauważmy , że werset 15 mówi o drodze jaką musi przejść człowiek nawrócony.. mowa tutaj o silnej wierze.. czy naprawieniu swoich grzechów ( uczynków) i przestrzeganiu później prawa ( dobre uczynki ) ?

Ez 
(17) Lecz twoi rodacy mówią: Postępowanie Pana nie jest słuszne – tymczasem właśnie ich postępowanie nie jest słuszne.

Dla ludzi wygodny jest Paweł, bo według niego wystarczy wierzyć, temu ludzie boją się często tego ,że Paweł to zwykły kłamca a ich grzechy sprawdzą ich do jeziora ognia .

Ez 33 
(20) A wy mówicie: Postępowanie Pana nie jest słuszne.

KAŻDEGO Z WAS BĘDĘ SĄDZIŁ WEDŁUG JEGO POSTĘPOWANIA – DOMU IZRAELSKI.

Gdy Bóg już nas wybawi, o czym mówi ?

Ez 36 napisał:
(27) Mojego Ducha włożę do waszego wnętrza i spowoduję, że będziecie postępować według moich rozporządzeń, będziecie przestrzegać moich postanowień i wykonywać je.
(31) Wtedy wspomnicie o swoim złym postępowaniu

I O SWOICH CZYNACH, KTÓRE NIE BYŁY DOBRE;

i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości.

To takie proste !

Drzewo które nie daje owocu zostaje usunięte.

Bo po co Rolnikowi drzewo które pobiera składniki z gleby i zajmuje miejsce nie dające mu żadnego pożytku ?

Krowa która nie daje mleka zostaje usunięta.

Bo po co Rolnikowi zwierze które nie daje mleka a wymaga opieki ?

Człowiek który nie wypełnia Prawa Bożego zostanie usunięty z świata.

Bo po co dla Ojca człowiek który jest tylko przeszkodą dla idealnego świata dla jego reszty dzieci ?


#35 Bo miłować dobro, to przestrzeganie prawa.

Amosa 5 

(12) Bo wiem, że liczne są wasze zbrodnie i wielkie wasze grzechy. Gnębicie niewinnego, bierzecie łapówki, a prawo ubogich obalacie w bramie.

(13) Przeto, kto rozumny, niech milczy w tym czasie, gdyż jest to czas zły!

(14) Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan, Bóg Zastępów, był z wami tak, jak to mówicie!

(15) Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewnijcie prawu miejsce w bramie! Może zmiłuje się Pan, Bóg Zastępów, nad resztką Józefa.

Bo miłować dobro, to przestrzeganie prawa Wink

(24) Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok nie wysychający!


#36 Największym problemem ludzi którzy odkrywają prawdę na nowo, jest zrozumienie ,że to co wiedzą to w 99 % kłamstwa tego świat.

Dlaczego Chrystus mówi o ponownym narodzeniu ?

Ponieważ tak jak małe dzieci powinniśmy wystartować z CZYSTA kartą w umyśle.

Raczkujemy w prawdzie, by potem dopiero zacząć się w niej normalnie poruszać.

Niestety tak jest, nam też długo zajęło by to zrozumieć.

Musieliśmy powoli odkrywać prawdę o Szawle, Narodzie Wybranym, Królestwie na Ziemi , Płaskiej Ziemi etc.

Teraz jest to tak oczywiste i proste, a jak wielu z Nas miało wątpliwości i potrzebowało czasu by zrozumieć jak w wielkim stopniu byliśmy okłamani i ” wyprani ”

„Każda prawda przechodzi przez trzy etapy: najpierw jest wyśmiewana, potem zaprzeczana, a na końcu uważana za oczywistą.”
Arthur Schopenhauer

Prawda o Pawle, najpierw wysmiewana, teraz częsta zaprzeczana.. a niedługo będzie oczywista już dla wszystkich.
Tak samo z płaską ziemią etc Very Happy


#37 Bezprawie w czasach końca 

Iz 59 
(8 Drogi pokoju nie znają i nie ma prawa na ich gościńcach, chodzą tylko krętymi ścieżkami. Żaden z tych, którzy nimi chodzą, nie zna pokoju.(9) Dlatego dalekie jest od nas prawo i nie dociera do nas sprawiedliwość; wyczekujemy światłości, lecz oto jest ciemność, wyczekujemy jasności dziennej, lecz musimy chodzić w mrokach.

Wyczekują wybawienia, ale nie robią kompletnie NIC by zwrócić się do Ojca , chodzą w mrokach, bo jak można chodzić w jasności jeśli nie odrzucimy starego siebie i grzechów?

(12) Bo wiele jest naszych występków wobec ciebie, a nasze grzechy świadczą przeciwko nam; świadomi jesteśmy naszych występków i znamy własne przewinienia;

(13) Że jesteśmy niewierni i zapieramy się Pana, odwracamy się od naszego Boga, mówimy o ucisku i odstępstwie i wypowiadamy z serca słowa kłamliwe.

(14) Dlatego prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma.

(15) Prawda się zapodziała, a ten, który unika złego, bywa plądrowany; Widział to Pan i za złe to poczytał, że nie ma prawa.

werset 12 mówi jasno . Nie ze względu na brak wiary jesteśmy w niewoli ,a przez grzechy czyli uczynki !

(18) Według uczynków odpłaci: swoim przeciwnikom zawziętością, swoim wrogom odpłatą, wyspom też da odpłatę.(19) I będą się bali na Zachodzie imienia Pana, a na Wschodzie jego chwały, gdyż przyjdzie jak ścieśniona rzeka, na którą napiera powiew Pana.

(20) Przyjdzie jako Odkupiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od występku – mówi Pan.

Odwrócenie się od występku, to odwrócenie się od grzechu… czyli wypełnianie Prawa !

(21) Co do mnie zaś, to moje przymierze z nim, jest takie, mówi Pan: Mój duch, który spoczywa na tobie, i moje słowo, które włożyłem w twoje usta, nie zejdą z ust twojego potomstwa ani z ust twoich wnuków – mówi Pan – odtąd aż na wieki.

Było.. jest..i będzie !

#38  Psalm 119

Psalm 119 

(92) Gdyby zakon twój nie był rozkoszą moją, Zginąłbym w niedoli.

(93) Nigdy nie zapomnę przykazań twoich, Bo przez nie zachowujesz mnie przy życiu.

(94) Twoim jestem! Wybaw mnie, Bo szukam przykazań twoich!

(95) Bezbożni czyhają na mnie, aby mnie zgubić, Ale ja rozważam świadectwa twoje.

(96) Widziałem koniec wszelkiej rzeczy, Lecz przykazanie twoje trwa najdłużej.

(97) O, jakże miłuję zakon twój, Przez cały dzień rozmyślam o nim!

(98) Przykazanie twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, Ponieważ mam je na zawsze.

(99) Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, Bo rozmyślam o świadectwach twoich.

(100) Jestem roztropniejszy od starszych, Bo strzegę przykazań twoich!

(101) Wstrzymuję nogi swoje od wszelkiej złej drogi, Aby strzec słowa twego.

(102) Od sądów twoich nie odstępuję, Ponieważ Ty mnie nauczasz.

(103) O, jak słodkie jest słowo twoje dla podniebienia mego, Słodsze niż miód dla ust moich.

(104) Z przykazań twoich nabrałem rozumu, Dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej.

(105) Słowo twoje jest pochodnią nogom moim I światłością ścieżkom moim.

(106) Przysiągłem i potwierdzam: Chcę strzec twoich praw sprawiedliwych.

(107) Jestem bardzo utrapiony, Panie, ożyw mnie według słowa swego!

(108) Racz przyjąć, Panie, dobrowolne ofiary ust moich I naucz mnie sądów twoich!

(109) Dusza moja jest stale w niebezpieczeństwie, Lecz o zakonie twoim nie zapominam.

(110) Bezbożni zastawili na mnie sidło, Lecz ja nie odstępuję od ustaw twoich.

(111) Świadectwa twoje są moim dziedzictwem na wieki, Gdyż są rozkoszą serca mego.

(112) Nakłaniam serce moje, by pełniło ustawy twoje; Wieczna za to nagroda!

(113) Ludzi chwiejnych nienawidzę, Ale zakon twój miłuję.

(114) Tyś obroną moją i tarczą moją, W słowie twoim mam nadzieję.

(115) Odstąpcie ode mnie, złośnicy, Bo chcę przestrzegać przykazań Boga mego.

(116) Wesprzyj mnie według obietnicy swojej, abym żył, A nie dopuść, bym doznał zawodu w nadziei mojej.

(117) Podtrzymaj mię, abym był zbawiony, A zawsze wpatrywać się będę w ustawy twoje!

(118) Gardzisz wszystkimi, którzy odstępują od ustaw twoich, Bo myśli ich są fałszywe.

(119) Uważasz za żużel wszystkich bezbożnych na ziemi, Dlatego kocham świadectwa twoje.

(120) Ciało moje drży ze strachu przed tobą, Bo lękam się twoich sądów.

(121) Wykonuję prawo i sprawiedliwość; Nie wydawaj mnie w ręce gnębicieli moich.

(122) Wstaw się za sługą swoim dla dobra jego, Niech nie gnębią mnie zuchwali!

(123) Oczy moje tęsknią za zbawieniem twoim I za słowem sprawiedliwości twojej.

(124) Postąp ze sługą twoim według łaski swojej I naucz mnie ustaw swoich!

(125) Jestem sługą twoim, daj mi rozum, Abym poznał świadectwa twoje!

(126) Czas już, by Pan rozpoczął działanie, Gdyż naruszono zakon twój.

(127) Dlatego kocham przykazania twoje Bardziej niż złoto, bardziej niż szczere złoto.

(128) Dlatego uznaję za słuszne wszystkie ustawy twoje, Nienawidzę wszelkiej drogi kłamstwa.

(129) Cudowne są świadectwa twoje, Dlatego ich strzeże dusza moja.

(130) Wykład słów twoich oświeca, Daje rozum prostaczkom.

(131) Otwieram usta i wzdycham, Bo pragnę przykazań twoich.

(132) Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, Jak zwykłeś czynić tym, którzy miłują imię twoje!

(133) Umocnij kroki moje w słowie twoim I nie daj nade mną władzy żadnej przewrotności!

(134) Wybaw mnie od ucisku człowieka, A będę strzegł ustaw twoich!

(135) Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą swoim I naucz mnie ustaw swoich!

(136) Potoki łez płyną z oczu moich, Dlatego że nie strzegą zakonu twego,

(137) Sprawiedliwy jesteś, Panie, I prawe są sądy twoje.

(138) Nadałeś przykazania swoje Sprawiedliwe i wielce prawdziwe.

(139) Trawi mię żarliwość moja, Że wrogowie moi zapominają o słowie twoim.

(140) Słowo twoje jest całkowicie czyste, Dlatego kocha je sługa twój.

(141) Mały jestem i wzgardzony, Lecz nie zapominam o ustawach twoich.

(142) Sprawiedliwość twoja jest wieczną sprawiedliwością, A zakon twój jest prawdą.

(143) Ucisk i utrapienie ogarnęły mnie, Lecz Przykazania twoje są rozkoszą moją.

(144) Świadectwa twoje są sprawiedliwe na wieki, Daj mi rozum, abym ożył!

(145) Wołam z całego serca: Wysłuchaj mnie, Panie! Chcę pełnić ustawy twoje.

(146) Wołam do ciebie, wybaw mnie, A będę strzegł świadectw twoich!

(147) Wstaję przed świtem i wołam o pomoc: Oczekuję na słowo twoje.

(148) Budzę się, zanim zaświta, Aby rozmyślać nad słowem twoim.

(149) Wysłuchaj głosu mego według łaski swej, Panie, Według wyroku swego zachowaj mnie przy życiu!

(150) Blisko są ci, którzy prześladują mnie złośliwie, Oddalili się od zakonu twojego.

(151) Bliski jesteś, Panie, A wszystkie twe przykazania są prawdą.

(152) Od dawna wiem o przykazaniach twoich, Że ustanowiłeś je na wieki.

(153) Wejrzyj na nędzę moją i wybaw mnie, Gdyż nie zapominam o zakonie twoim!

(154) Prowadź sprawę moją i wyzwól mnie; Ożywiaj mnie według obietnicy swojej!

(155) Zbawienie dalekie jest od bezbożników, Bo nie szukają ustaw twoich,

(156) Wielkie jest miłosierdzie twoje, Panie, Ożywiaj mnie według sądów twoich!

(157) Liczni są prześladowcy i nieprzyjaciele moi, Lecz ja nie zbaczam od przykazań twoich.

(158) Gdy widzę odstępców, czuję odrazę, Że nie strzegą słowa twego.

(159) Zważ, że kocham ustawy twoje, Panie, Ożywiaj mnie według łaski swojej!

(160) Prawda jest treścią słowa twego I na wieki trwa sprawiedliwy wyrok.

(161) Książęta prześladują mnie bez przyczyny, Lecz serce moje lęka się słowa twego.

(162) Weselę się z obietnicy twojej Jak ten, który zdobył wielki łup.

(163) Nienawidzę kłamstwa i brzydzę się nim, Lecz kocham twój zakon.

(164) Siedem razy dziennie wysławiam cię Za sprawiedliwe sądy twoje.

(165) Wielki Pokój mają ci, którzy kochają twoje Prawo, i nie ma Przeszkody dla nich.

(166) Wyczekuję zbawienia twego, Panie, I pełnię przykazania twoje.

(167) Dusza moja strzeże świadectw twoich, Które bardzo kocham.

(168) Strzegę nakazów twoich i świadectw twoich, Bo wszystkie drogi moje są jawne przed tobą.

(169) Niech dotrze prośba moja przed oblicze twoje, Panie, Obdarz mnie rozumem według słowa swego!

(170) Błaganie moje niech dojdzie przed oblicze twoje, Wybaw mnie według obietnicy swojej!

(171) Niechaj popłynie chwała z warg moich, Gdy mię nauczysz ustaw swoich.

(172) Niech język mój opiewa słowo twoje, Bo wszystkie przykazania twoje są sprawiedliwe.

(173) Niech wesprze mnie ręka twoja, Gdyż wybrałem przykazania twoje!

(174) Zbawienia twego pragnę, Panie, A zakon twój jest rozkoszą moją.

(175) Niech żyje dusza moja, aby cię chwalić, A niech wspomagają mnie wyroki twoje!

(176) Błąkam się jak owca zgubiona, szukaj sługi twego, Bo nie zapomniałem o przykazaniach twoich.

 


#39 Po co być dobrym ?

Wydaje się to proste pytanie, ale

*jeśli przyjmiemy , że istnieje Prawo, i przestrzegając go ( jesteśmy dobrzy) to dostajemy przepustkę do życia wiecznego w Królestwie. To ma sens i jest proste i zrozumiałe.

Można przyrównać to do Pracodawcy i pracownika.
Jeśli wykonasz pracę która jest Ci zadana, dostaniesz nagrodę.

* jeśli odrzucimy Prawo, i dostajemy przepustkę tylko z wiary… to w zasadzie po co być dobrym ?

Mało tego, wręcz utrudnia nam to życie ! O wiele trudniej jest żyć wypełniając coś… co w sumie jest bez znaczenia.

Po co Bóg ma wyprowadzić zaginiony Lud Boży na pustynię uczyć go PRAW i go sądzić ?

Po co ma być Sąd Ostateczny ?

Po co te całe zamieszanie ?

PRZECIEŻ WYSTARCZY , ŻE BÓG SIĘ OBJAWI I POWIE ” OTO JESTEM” I KAŻDY UWIERZY !

Więc całą apokalipsę Jana, możemy wyrzucić do śmietnika, w zasadzie to możemy wyrzucić cała Biblię do kosza… bo wystarczy , że wiem, że Bóg istnieje i codziennie ładnie wieczorem powiedzieć ” Kocham Cie Boże, i kocham Cie Chrystusie ” albo wejść na dach swego domu i krzyknąć to.

Stary Testament ? Po co go w ogóle znać ! Przecież opisuję tylko historię NIEPRZESTRZEGANIA Prawa i jego konsekwencji !

Ale skoro go nie ma.. to po jakiego grzyba nam to znać ?

Po co nam Nowy Testament? Przecież to co mówi Chrystus, jest nie istotne.. bo i tak to bez znaczenia !

parafrazując przysłowie z komuny

” Czy się stoi ,czy się leży… ZBAWIENIE się należy „#40 Jeśli na początku było tak, że liczyły się uczynki, potem wiara.

to pojawia się pytanie

jak będą rozliczani ludzie sprzed zmiany decyzji Boga o zbawieniu z ” wiary ” ?

No bo przecież kiedyś każdy skupiał się na uczynkach nie wierze, czy teraz jak trafi pod Sąd ostateczny, to będzie sądzony z wiary czy z uczynków ?

Kolejny problem, jeśli dopiero od czasów Pawła, liczy się zbawienie z wiary…
to na sądzie ludzie będą rozliczani

do czasu Pawła – z uczynków

od czasów Pawła – z wiary

Ten z uczynków powie dlaczego Boże chcesz mnie skazać na śmierć za to ze nie wierzyłem, skoro mowiles zawsze mi o uczynkach !

Czyli sąd będzie podzielony na 2 kategorię ludzi !

czy to sprawiedliwe ?

Łatwo ktoś na sądzie będzie mógł zarzucić Bogu jego zmienne Prawo i dlaczego jedni mają łatwiej a drudzy trudniej ?

Mało tego, zauważmy że Biblia do czasów Pawła mówi o zbawieniu z uczynków, w czasach Pawła, o wierze.. ale ostatnią księga jest przecież Objawienie Jana które mówi znów o sądzie z uczynków !

Czyli że jak ? Bóg zmienia sobie z czego będzie sądził co jakiś czas? Czyli Bóg sam nie wie czego chce? Czyli Bóg sam przyznaję się do swoich błędów skoro zmienia Prawo z uczynków na wiarę a potem z powrotem ?

Czyli obraz sądu ma wyglądać tak ?

do czasów Pawła – sąd z uczynków

od Czasów Pawła, do Objawienia Jana – z wiary

od Objawienia Jana- z uczynków ..

Kolejny problem !

Znów ludzie mogą zarzucić na sądzie, dlaczego ten wyjątkowy okres ludzie będą sądzeni z Wiary a inni z uczynków !

i jeszcze jeden.. co z ludźmi którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie … dlaczego Bóg ma ich zgładzić nawet jeśli byli dobrymi ludźmi a nigdy o nim nie słyszeli. ( bo sąd z wiary )…. to … niesprawiedliwe !

Sprawiedliwe natomiast jest wtedy, kiedy każdy z uczynków, bo każdy mający sumienie, podświadomie czuje co dobre a co złe !

Ps 11:5-7
5. Pan bada sprawiedliwego i występnego, nie cierpi Jego dusza tego, kto kocha nieprawość.
6. On sprawi, że węgle ogniste i siarka będą padać na grzeszników; wiatr palący będzie udziałem ich kielicha.
7. Bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość; ludzie prawi zobaczą Jego oblicze.
(BT)

Ps 116:5
5. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest miłosierny.

Tutaj mowa że Bóg jest sprawiedliwy, jeśli Bóg zmienia swoje Prawo co chwilę.. to wcale Sprawiedliwy nie jest..

Ktoś kłamie , Paweł , czy Bóg ?


#41  Pawłowcy tak naprawdę odrzucają Cały ST i część NT

Wielu zarzuca nam , że odrzucamy większość Nowego Testamentu ( Pawła ) etc

ale prawda jest taka, że pawłowcy odrzucają CAŁY ST i część NT ( Jana, Mateusza etc)

dlaczego ?

Bo przecież ST i nauki Chrystusa tak naprawdę nic nie wnoszą !

Mówią o Prawie, o nagrodach za przestrzeganie, jak i karach za nieprzestrzeganie… ale skoro to nie obowiązuje… to po co je zgłębiać? Po co w ogóle je czytać, cytować etc?

To tak jakby w dzisiejszym sądzie, powoływać się na Prawo z XVII wieku.. przecież one do niczego nie jest potrzebne, obowiązuje zupełnie inne , pozmieniane i !

Tak, to prawda.. my odrzucamy część Nowego Testamentu ( Pawła i jego uczniów) ale Wy odrzucacie cały ST , Chrystusa i jego prawdziwych apostołów.

Proponuję pozbyć się ST i części Nowego testamentu, zostawić same szawłowe wywody i nazwać je ” Nową” Biblią Wink

Przecież reszta jest zupełnie niepotrzebna… do zbawienia !#42 Zarzut odrzucania części NT

Zobaczmy skąd w ogóle myśl o Nowym Testamencie, i Starym Testamencie.

Same słowo ” Nowy” jest dość mylne, dlaczego?

Ponieważ podświadomie rozumeimy je jako coś nowego, czyli coś zmienionego, pozornie pasuje do Pawła i nowego ” prawa” ..czyli bezprawia.

Nazwa zbioru
Termin „Nowy Testament” pochodzi od greckiego tłumaczenia hebrajskich słów ברית חדשה (b’rit chadashah), oznaczających dosłownie „przymierze nowe”. Zwrot hebrajski pojawił się po raz pierwszy w księdze proroka Jeremiasza[6]
Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze.

Pięknie ładnie.. tylko jak przeczytamy cały rozdział Jeremiasza 31

http://www.bibliamesjanska.com/Jr/31.html

Możemy dostrzec że Bóg zapowiada ponownie zjednoczenie Swojego Ludu ..

(23) Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Jeszcze będą mówić to słowo w ziemi judzkiej i w jej miastach, gdy odmienię ich los: Niech ci błogosławi Pan, niwo sprawiedliwości, góro święta!

(24) I zamieszka w niej Juda i wszystkie jego miasta razem, rolnicy i ci, którzy ciągną ze stadem,

i dopiero potem mamy

(31) Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze.

polegające na :

(33) Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.

Nowe Przymierze ma polegać na tym, że Bóg nie Objawi swojego Prawa na tablicach, a wpisze je w ludzkie serca.

Przestrzeganie Prawa będzie czymś bardziej Naturalnym po prostu !

(32) Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem – mówi Pan –

(36) Jeżeliby te prawa miały się zachwiać przede mną – mówi Pan – to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni.

Jeżeli Bóg odrzuca Prawo, to nie mamy co liczyć na Wybawienie a My Wszyscy ( nawet Izraelici którzy uznają Pawła, ) nie mają co liczyć na jakieś względy u Boga.

Póki Bóg nie Wybawi swojego Ludu, nie ma mowy o Nowym przymierzu !

Wiec tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak Nowy Testament, i Stary Testament.

Testament (od łac. testamentum=przymierze) – oznacza w Biblii układ, przymierze zawarte między Bogiem i człowiekiem na mocy, którego Bóg zobowiązuje się pod pewnymi warunkami obdarzyć szczególnymi dobrami tych, którzy stają się jego ludem.

Jest Słowo Boga. Wieczne i Sprawiedliwe.

Bóg je dopiero zawrze po Wyzwoleniu Swojego Ludu !

Czy Bóg wybawił już Nas z niewoli , że obowiązuje nas ” prawo” z łaski i wiary? Jeśli dalej żyjesz nie w ziemi Obiecanej, masz dostateczny dowód.


#43 Ale czym w zasadzie jest zbawienie ?

Wbrew powszechnemu mniemaniu, mamy dwie zasadnicze prawdy, które także nie są w pełni rozumiane, aczkolwiek jedna z nich jest przez świat akceptowana.

Światem rządzi szatan, używając rządów, finansów oraz religii. (Nie wszyscy o tym wiedzą.)
Śmierć człowieka nie jest zjawiskiem normalnym. (Aczkolwiek uznaje się to za normę)
Zbawienie jest więc usunięciem dwóch powyższych problemów.

Zbawienie – jest wyzwoleniem ludzkości spod rządów szatana
Zbawienie – jest wyzwoleniem od rezultatu buntu człowieka przeciwko Bogu – czyli śmierci
Zbawienie – oznacza zmartwychwstanie umarłych i wyzwolenia ich od rezultatu grzechu – śmierci
Zbawienie – jest celem przyszłego rządu Isusa Chrystusa – Królestwa Bożego na ziemi

http://www.zbawienie.com/zbawienie.htm

Zastanówmy się jaki obraz świata po wybawieniu jest Nam pokazywany w apokalipsie :

Ap 21

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

(Cool Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

Apokalipsa ukazuje nam obraz świata, gdzie wszyscy ludzie żyją wiecznie , i w zgodzie , nie ma śmierci, zabójców, skalanych, niewierzących etc.

Jeśli przyjmiemy, że warunkiem zbawienia jest nawrócenie się i 100 % podporządkowanie się Prawu Bożemu, wszystko świetnie pasuje.

no ale co jeśli warunkiem zbawienie jest Wiara ?

Czym będzie się różniło królestwo Ojca od tego co mamy dzisiaj ?

Dalej będzie można gwałcić, mordować, okradać się etc… ( bo to nie jest przecież grzech, grzech jest złamaniem prawa którego już nie ma, wiec te zachowania są czymś zupełnie normalne, tak jak jedzenie czy bieganie )

A więc świat zmieni się o tyle, że cała WIECZNOŚĆ będziemy mogli się mordować , gwałcić, okradać, obrażać etc…

to Brzmi jak Nagroda… czy Wieczna kara ?
Po co być Zbawionym ? Skoro nic się nie zmieni, a będziemy cierpieć całą wieczność……..

Widzimy , że coś nie pasuje ?

Świat nie może być :

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

(27) I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.

Jeśli nie będzie jakiś zasad i praw których każdy musi przestrzegać .


#44 Jak okazujemy Szacunek  ?

np. do żony , męża ?

Poprzez przestrzeganie PRAWA Małżeństwa ,że tak to powiem, czyli wspieramy się wzajemnie, kochamy i szanujemy oraz nie zdradzamy.

Bóg nazywa Izrael małżonką.
Wierna kiedy była ? Kiedy przestrzegała PRAWA Bożego .

Niewierna ? Kiedy odwróciła się od Boga , zdradzała Go ( inne bóstwa etc)

Tak własnie się okazuje Szacunek do Boga.

Przestrzegamy Prawa – Szanujemy Boga

Nie przestrzegamy Prawa- Nie szanujemy Boga

Mt 15

(7) Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach:

(Cool Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie.

(9) Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.

(10) I przywoławszy do siebie lud, rzekł im: Słuchajcie i zrozumiejcie.
Przecież dokładnie do tego Nawołuje Paweł i całe pawłowe chrześcijaństwo !

Oddają cześć wargami ( to każdy potrafi , bo gadać każdy może wielkie rzeczy ) i dodatkowo głoszą nakazy ludzkie (Pawła ) a nie Boskie.

(10) I przywoławszy do siebie lud, rzekł im: Słuchajcie i zrozumiejcie.


#45 Izajasz o Chrystusie 

(9) I dam mu grób grzesznika i bogatego na jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełniał ani nie było fałszu na jego ustach.
Jeśli Wszyscy Pawłowcy i inni, nazywają się Naśladowcami Chrystusa. …. to powinni dokładnie naśladować Chrystusa czyli ” bezprawia nie popełniać ”

a jak ma się to Pawłowe robienie co mi się podoba ? No nijak !

Tak samo tutaj, Chrystus czyli według Pawłowców Bog miał idealną okazję aby pokazać , że teraz zbawienie będzie z wiary nie uczynków.. i co zrobił ?

(17) A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go

: Nauczycielu dobry! Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny?

(18) A Isus odrzekł: Czemu mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.

Swoją drogą… czemu Bóg mówi o sobie że nie jest on Dobry, tylko on jest dobry…. affraid lol!

Masło maślane ale no pomińmy

(19) Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę.

Dlaczego Bóg w tym momencie wprowadził tego biednego człowieka w Błąd? Przecież ten człowiek wcale nie musiał rozdawać majątku bo wystarczy , że by mocno wierzył !

Czemu Bóg w tak ważnym momencie powiedział dla człowieka , że musi przestrzegać prawa.. które zaraz zniesie ?!


#46 Co generalnie mówi Bóg o bezprawnych i bezprawiu ?

CZŁOWIEK BEZBOŻNY Człowiek bezbożny, to osoba która poznała Boże Prawo i mając świadomość konsekwencji nieposłuszeństwa wobec Boga, ignoruje je i nadal kieruje się konsumpcyjnym myśleniem i egoizmem oraz działa metodami tego świata. Biblia mówi, że wizytówką bezbożnych jest pycha. napisał:
Job. 11:20
…oczy bezbożnych zgasną; nie ma dla nich ucieczki, jedyną ich nadzieją – wyzionąć ducha.

Job. 36:5-6
Bóg jest potężny, lecz nikim nie gardzi. Jest potężny siłą i sercem. Bezbożnego nie pozostawia przy życiu, ubogim zaś zapewnia sprawiedliwość.

36

(5) Oto Bóg jest potężny, lecz nikim nie gardzi; Potężny siłą i sercem.

(6) Bezbożnego nie pozostawia przy życiu, ubogim zaś zapewnia sprawiedliwość.

Ps. 1:1-6
Szczęśliwy mąż który nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana i prawo jego rozważa dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni to pomyślnie wypada. Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.
Ps. 26:4-5
Nie zasiadałem z ludźmi fałszywymi i nie chodzę z podstępnymi. Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i nie zasiadam z bezbożnymi.

Ps. 28:3
Nie uprowadzaj mnie z bezbożnymi i z tymi którzy czynią nieprawość, którzy mówią o pokoju z bliźnimi swymi, a złość jest w sercu ich!

Ps. 31:18-19
Panie! Niech nie doznam wstydu dlatego, że ciebie wzywałem, niech doznają wstydu bezbożni, Niech zamilkną pogrążając się w otchłani. Niech oniemieją kłamliwe wargi, co o sprawiedliwym mówią zuchwale w wyniosłości i pogardzie!

Ps. 32:10
Bezbożny ma mnóstwo cierpień, kto zaś ufa Panu tego otacza łaska.

Ps. 36:2-5
Występne podszepty ma bezbożny we wnętrzu serca swego. Nie ma bojaźni Bożej przed oczyma jego, bo schlebia sam sobie, że nieprawość jego nie będzie wykryta i znienawidzona. Słowami ust jego są niegodziwość i fałsz; Nie chce być rozumny i dobrze czynić. O niegodziwości myśli na łożu swoim, stoi na niewłaściwej drodze i nie brzydzi się złem,

Ps. 73:12
Oto takimi są bezbożni: Zawsze beztroscy, gromadzący bogactwa.

Ps. 75:9
Bo w rękach Pana jest kielich wina musującego, pełnego przypraw. Z niego nalewa, a wszyscy bezbożni na ziemi nawet osad jego wysączają i piją.

Ps. 75:11
I połamie wszystkie rogi bezbożnych, lecz rogi sprawiedliwych podniosą się.

Ps. 82:2-4
Jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie i stawać po stronie bezbożnych? Bierzcie w obronę biedaka i sierotę, ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość! Ratujcie biedaka i nędzarza, wyrwijcie go z ręki bezbożnych!

Ps. 84:11
Albowiem lepszy jest jeden dzień w przedsionkach twoich, niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych.

Ps. 119:155
Zbawienie dalekie jest od bezbożników, bo nie dbaja o ustawy Twoje.

Przyp. 12:28
Na ścieżce sprawiedliwości jest życie, lecz droga odstępstwa wiedzie do śmierci.

Przyp. 11:5, 7-8, 11, 18, 20, 30-31
Sprawiedliwość toruje nienagannemu drogę, lecz bezbożny upada wskutek swej złości. (7-Cool Gdy bezbożny uniera to kończy się nadzieja, a oczekiwanie niegodziwych nie spełnia się. Sprawiedliwy zostaje wyratowany z niedoli, a na jego miejsce przychodzi bezbożny. (11) Dzięki błogosławieństwu prawych podnosi się miasto, lecz usta bezbożnych burzą je. (18) Bezbożny zdobywa złudne wynagrodzenie, lecz ten, kto sieje sprawiedliwość ma pewną zapłatę. (20) Ohydą dla Pana są ludzie przewrotnego serca, lecz podobają mu się postępujący nienagannie. (30-31) Owocem sprawiedliwości jest drzewo życia, lecz bezprawie pozbawia życia. Jeżeli sprawiedliwy odbiera na ziemi swoją zapłatę, tym bardziej bezbożny i grzesznik.

No i perełka na koniec Smile

Ps. 50:16-23
Do bezbożnego rzecze Bóg: Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje.

Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem, mniemałeś, żem tobie podobny. Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje, pojmijcież to wy którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku! Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże.

i jeszcze jedna …

Ps. 91:8
Na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych.
Skoro Bóg tak bardzo zmienił zdanie o 180* , to po co Pawłowcom w ogóle ST ? Przecież on mówi tylko o Prawie i konsekwencjach jego nieprzestrzegania… po co nam takie Nieaktualne rzeczy co ? scratch


#47 Kara za grzech, a za dobro nagroda 

Dn 11

(32) A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa, lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać.

Kto jak nie Paweł zwodzi tym że uczynki to w zasadzie pycha i coś złego ?

(33) A roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania; lecz przez pewien czas padać będą od miecza i ognia, od uprowadzenia i rabunku.

Hab. 1:4
Dlatego zamiera prawo a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane.
I bardzo ciekawy fragment :

Izaj. 26:10
Gdy bezbożny doznaje łaski to nie uczy się sprawiedliwości, w ziemi praworządnej postępuje przewrotnie i nie zważa na dostojność Pana.
To jest bardzo oczywiste i proste, jeśli komuś ciągle jego przewinienia przechodzą bez kary.. to wiadomo że nie uczy się sprawiedliwości ( bycia dobrym)
Skoro Bóg doskonale to wie… to czemu miałby własnie dawać ” łaske ” kazdemu i ciągle wybaczać skoro doskonale wie, że to nie uczy sprawiedliwości, a wciąż tylko pozostawia człowieka w jego grzechu ? bounce bounce


#48 Zastosowanie Prawa Bożego w społeczeństwie

Jak wiemy , Bóg stworzył Prawo po to , aby ludzie mogli razem w harmonii żyć w społeczeństwie, i każdemu się dobrze żyło.

I zastanówmy się, czy świat opiera się na Prawie Sprawiedliwości ( za złe karze ) czy na Bezprawiu Łaski ( uniewinnia za wszystko)

Jeśli nowe Prawo czyli ( bezprawie ) obowiązuje ludzkość, to cała ludzkość tzn. całe chrześcijaństwo powinno swoje kraje opierać na łasce i miłosierdziu…….i teraz pytanie, w jakim kraju obowiązuje system bezprawia..czyli nieskończonej łaski ?

Niech każdy nieprzekonany zrobi próbę, pójdzie i spróbuje coś ukraść, dać się złapać, i przed sądem powiedzieć

” Wiem sądzie , że ukradłem, ale przecież w Ciebie mocno wierzę, ”

jaki sąd da uniewinienie ?
Przecież w takim systemie bezprawia, ludzkość po prostu nie mogłaby funkcjonować… tak się nie da, i nigdzie się tego nie stosuje.. bo to po prostu głupie i prowadzi do chaosu i śmierci ludzkości.. a nie do rozkwitu.

Czyżby Bóg dając nowe ” prawo” bezprawia dał coś co prowadzi do chaosu i śmierci ludzi, a nie do rozkwitu ?


 #49 Bóg a bezprawie 

Hi 34

(10) Przeto wy, mężowie rozumni, słuchajcie mnie: Bóg nie ma nic wspólnego z bezprawiem, Wszechmocny z nieprawością.

(11) Owszem, odpłaca On człowiekowi według uczynków i sprawia, że powodzi mu się według jego postępowania.

(12) Bo to jest pewne, że Bóg nie popełnia bezprawia i Najwyższy nie łamie prawa.
Jeśli Bóg nie ma nic wspólnego z bezprawiem… to czemu je potem wprowadził ?!


#50 Jak działa trutka na myszy?

w 99% to dobre pożywne jedzenie

1% natomiast to jest ta trutka.

Podobnie jest z pawłowizną, jak 1 raz spróbujemy, wydaje się smacznym i pożywnym pokarmem .. jednak z czasem nas zabija.

Dopiero wnikliwa analiza i porównanie słów Ojca i Chrystusa, a Pawła i jego uczniów pokazuje nam owy jad i truciznę .


 #51 Wszyscy idą do Nieba

Przyjmijmy , że zbawienie z wiary jest prawdą, i wszyscy którzy ” mocno ” kochają Boga Chrystusa idą do swojego wymarzonego nieba.

Pytanie,

co dalej ?

Jeśli do Nieba trafią ludzie, którzy w zasadzie mają w ” pupie” Prawo Boga. To jak ma funkcjonować Niebo ?

Można będzie tam pić, ćpać, robić imprezy do rana , kłamać, krzywdzić innych ludzi i aniołów ?

Wiec czym będzie się różniło Niebo od ziemi ? Skoro tutaj będzie można grzeszyć i tam ?

Co to za Boże królestwo i sprawiedliwość, skoro w zasadzie Nic się nie zmieni ?

Poza tym, że zamiast żyć z 80 lat , będziemy mieli całą wieczność na grzeszenie !

Czym będzie się różniło Królestwo Boga od terazniejszego Królestwa Szatana ?

NICZYM.

Chociaż, grzech już nie będzie występował, bo grzech to łamanie Prawa, którego już nie ma.

Wiec , w zasadzie po co iść do Nieba ? Po co tego wyczekiwać skoro to NIC nie zmienia ?

No bo w zasadzie, skoro Prawo na ziemi nie obowiązuje, to i nie obowiązuje już i w Niebie tak ?

Chyba że, Prawo na ziemi nie obowiązuje, a w Niebie już tak.

Wtedy mamy problem, wszyscy Ci którzy pójdą do Nieba, będą raptownie musieli przestrzegac Prawa, co będzie dla nich nie lada wyzwaniem !

Po co więc iść do nieba, skoro może tam obowiązywać zapewne jeszcze bardziej restrykcyjne Prawo niż na ziemi z którym wielu pawłowców ma problem ?

Czy nie lepiej zostać na ziemi gdzie będzie można dalej bezkarnie grzeszyć, i mówić ciągle ” kocham Cie Boże ” ?

Czego więc wybierac się do Nieba, skoro Raj jest juz na Ziemi.

Zastanówmy się Bracia i Siostry nad tym, czy ma to sens ? Jaki obraz wyłania nam się Boga i przyszłości ?


# 52 NIE SĄDZCIE, ŻE PRZYSZEDŁEM ZNIEŚĆ PRAWO I PROROKÓW….


#53 KŁAMSTWA PAWŁA CZ1. CZYLI „ZBAWIENIE Z WIARY”…


#54 PAWEŁ I ŁUKASZ…. CZYLI BESTIA DRUGA CO WYCHODZI Z ZIEMI.


#55 PAWEŁ PROMUJE MIESZANIE RAS I NARODÓW…


#56 KŁAMSTWA PAWŁA NR 2 CZYLI MOJA ANALIZA ROZDZ. 9 LISTU DO RZYMIAN.


#57 KŁAMSTWA PAWŁA NR 3. ANALIZA ROZDZ. 7 LISTU DO RZYMIAN… CZYLI „MOWA SMOKA”


#58 KŁAMSTWO PAWŁA NR 4 KIM JEST „BÓG TEGO ŚWIATA”????


#59 ISUS CHRYSTUS MÓWI NAM O KŁAMSTWIE PAWŁA NR 5 CZYLI… KTO MA BYĆ ZBAWIONY!


# 60 KŁAMSTWO PAWŁA NR 6… CZYLI BÓG NAKAZUJE NAM POSŁUSZEŃSTWO WOBEC WŁADZ??


#61 KŁAMSTWO PAWŁA NR 7… PAWEŁ APOSTOŁ SYNAGOGI SZATANA!!!


#62 KŁAMSTWO PAWŁA NR 8… HYMN DO MIŁOŚCI PAWŁA CZYM JEST???


#63 KŁAMSTWO PAWŁA NR 9… CZYLI MOJA ANALIZA ROZDZ. 13 LISTU DO HEBRAJCZYKÓW.


#64 KŁAMSTWO PAWŁA NR 10…. CZYLI „DARY DUCHA” ZACHĘTA PAWŁA DO ZAPROSZENIA DO SIEBIE DEMONÓW.


#65 PAWEŁ WALCZY ZE ZWIERZCHNOŚCIAMI W NIEBIE CZYLI KŁAMSTWO NR 11


A na koniec  jeszcze trochę fragmentów z Biblii mówiących o Prawie i bezprawiu , zastanów się.

Izajasza 3

(10) Szczęśliwy sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie, bo owoc uczynków swoich będzie spożywać!

(11) Biada bezbożnemu, źle mu się powiedzie, bo mu według uczynków jego rąk odpłacą!

Ups, czyżby znowu powiedziane że za uczynki będziemy rozliczani a nie za ” wiarę ? bounce

Najmocniej przepraszam. Pewnie źle rozumiem słowa prawda?

Pisze przecież wyraźnie ” za wiarę będziesz rozliczony” Rolling Eyes

Izajasza 5

(24) Dlatego jak pożera słomę język ognia i ginie w płomieniu plewa, tak zgnije ich korzeń, a ich kwiat uleci jak proch, gdyż odrzucili zakon Pana Zastępów i wzgardzili słowem Świętego Izraelskiego.

Hm, ciekawe jaki ” apostoł” odrzucił zakon Pana i naucza że jest już nieważny scratch

Radzę się zastanowić dla wszystkich Szawłowych zwolenników, tu już nawet nie chodzi o Słowa Chrystusa vs. Pawła

 

Izajasza 56

(1) Tak mówi Pan: Przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości.

(2) Szczęśliwy człowiek, który to czyni, i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega sabatu, nie bezczeszcząc go, i który strzeże swojej ręki, aby nie czyniła nic złego.

Amosa 5

(7) Biada tym, którzy przemieniają prawo w piołun, a sprawiedliwość rzucają na ziemię!

(15) Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewnijcie prawu miejsce w bramie! Może zmiłuje się Pan, Bóg Zastępów, nad resztką Józefa.

(21) Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi, i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne.

(22) Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć.

(23) Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni! I nie chcę słyszeć brzęku twoich harf.
(24) Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok nie wysychający!

Amosa 6

(12) Czy konie mogą biegać po skale? Czy wołami można orać morze? Lecz wy obróciliście prawo w truciznę, a owoc sprawiedliwości w piołun.

Ale przecież Paweł ma na pewno racje !

Micheasza 3

(1) Wtedy rzekłem: Słuchajcie wy, naczelnicy Jakuba, i wy, wodzowie domu Izraela: Czy nie waszą rzeczą jest znać prawo?

(8 Lecz ja jestem pełen siły, ducha Pana, prawa i mocy, aby oznajmiać Jakubowi jego przestępstwo, a Izraelowi jego grzech.

(9) Słuchajcie tego, wy, naczelnicy domu Jakuba, i wy, wodzowie domu Izraela, którzy czujecie wstręt do prawa i wykrzywiacie wszystko, co proste!

Na dzisiejsze to oczywiście wszyscy Ci co głoszą o Pawle !

Czują wstręt do prawa . Bo je unieważniają tak jak Paweł !

Wykrzywiają to co proste… bo PRAWO jest proste ! To Paweł mąci !

(11) Jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość za łapówki, a

jego kapłani nauczają za zapłatę, jego prorocy wieszczą za pieniądze, i na Pana się powołują, mówiąc: Czy nie ma Pana wśród nas?

Nie spadnie na nas nieszczęście!

Nic dodać nic ująć !  Bóg ciśnie wszystkich kapłanów i internetowych i tych kościelnych , biednych którzy proszą o dotacje na ” wsparcie” bloga też !

Micheasza 3

(1) Wtedy rzekłem: Słuchajcie wy, naczelnicy Jakuba, i wy, wodzowie domu Izraela: Czy nie waszą rzeczą jest znać prawo?

(8 Lecz ja jestem pełen siły, ducha Pana, prawa i mocy, aby oznajmiać Jakubowi jego przestępstwo, a Izraelowi jego grzech.

(9) Słuchajcie tego, wy, naczelnicy domu Jakuba, i wy, wodzowie domu Izraela, którzy czujecie wstręt do prawa i wykrzywiacie wszystko, co proste!

Na dzisiejsze to oczywiście wszyscy Ci co głoszą o Pawle !

Czują wstręt do prawa . Bo je unieważniają tak jak Paweł !

Wykrzywiają to co proste… bo PRAWO jest proste ! To Paweł mąci !

(11) Jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość za łapówki, a

jego kapłani nauczają za zapłatę, jego prorocy wieszczą za pieniądze, i na Pana się powołują, mówiąc: Czy nie ma Pana wśród nas?

Nie spadnie na nas nieszczęście!

Nic dodać nic ująć !  Bóg ciśnie wszystkich kapłanów i internetowych i tych kościelnych , biednych którzy proszą o dotacje na ” wsparcie” bloga też !

Sofoniasza 2

(1) Zbierzcie się, zbierzcie, narodzie niesforny!

(2) Zanim staniecie się jak plewa, którą wiatr unosi, zanim was dosięgnie żar gniewu Pana, zanim zaskoczy was dzień gniewu Pana!

(3) Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo! Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana.

Sofoniasza 3

(4) Jego prorocy są lekkomyślni i wiarołomni, jego kapłani plugawią to, co święte, pogwałcili zakon.

Zakon jest święty. Ci co go ignorują i odrzucają są lekkomyślni i wiarołomni .

wiarołomca «ten, kto złamał przysięgę lub popełnił zdradę»

Henocha

99.

1 Biada wam, którzy popełniacie niegodziwość, chwalicie i czcicie kłamliwe dzieła. Zostaniecie zniszczeni i nie zaznacie dobrego życia.

2 Biada wam, którzy zmieniacie słowa prawdy, zniekształcacie odwieczne prawo i uważacie się za bezgrzesznych. Zostaniecie pochłonięci przez ziemię.

Gwóźdź do trumny dla Pawłowych ? Pewnie nie ! Znajdziemy więcej gwoździ Wink

98
14 Biada wam, którzy nie liczycie się ze słowem sprawiedliwego, albowiem nie będziecie mieć nadziei na życie.

15 Biada wam, którzy rozpowszechniacie kłamstwo i niegodziwość!

Są tacy, którzy piszą i zwodzą wielu swoimi kłamstwami. Nie ma dla was ocalenia, ale szybko zginiecie.

104

9 Nie popełniajcie nieprawości w sercach waszych, nie kłamcie, nie wypaczajcie słów prawdy, nie mówcie, że słowa Świętego i Wielkiego są kłamliwe, nie oddawajcie czci idolom, albowiem wszystkie wasze kłamstwa i wszelka wasza niegodziwość nie prowadzą do sprawiedliwości, ale do wielkiego grzechu.

10 Teraz oznajmiam wam tajemnicę: wielu grzeszników zmieni i wypaczy słowa prawdy i wypowiadać będą słowa złe i kłamliwe         i wymyślą wiele fałszu i napiszą księgi w swoim imieniu.

Napiszą wiele fałszu i w swoim imieniu ? Hm.. nasuwa się sporo osób

napiszą ksiegi w swoim imieniu ? My ich już znamy !

61

7 Jednogłośnie wielbili owego Mesjasza, mądrze Go błogosławili i wysławiali. Okazali się mądrymi w mowie i sposobie życia. 8 Pan Duchów posadził Wybranego na tronie swej chwały. Osądzi On wszystkie dzieła świętych w niebie i zważy na wadze ich czyny.

9 I kiedy podniesie swą twarz, by sądzić ich tajemne drogi według słowa imienia Pana Duchów oraz ich ścieżki według drogi sprawiedliwego sądu Pan Najwyższego, przemówią jednogłośnie i jednogłośnie będą błogosławić, wielbić, sławić i wychwalać imię Pana Duchów.

znów czyny a nie wiara

98
6 Przysięgam wam, grzesznicy, na Świętego i Wielkiego, że wszystkie wasze złe czyny są jawne w niebie i że wasze złe czyny nie są zakryte lub ukryte.

7

NIE SĄDŹCIE W WASZYM DUCHU ANI NIE MÓWCIE W WASZYM SERCU, ŻE NIE WIECIE I NIE WIDZICIE, IŻ KAŻDY GRZECH ZAPISYWANY JEST CODZIENNIE W NIEBIE PRZED NAJWYŻSZYM.

Tak wszyscy zwolennicy Szawła i wiary.. nie sądźcie, że waszym usprawiedliwieniem będzie ” ale przecież tak mówił Paweł”

to jest ŻADEN argument przed Bogiem.

8 Odtąd wiecie, że wszystkie wasze złe czyny, które popełniacie, są zapisywane codziennie aż do dnia waszego sądu.

Jeśli to przeczytałeś…. JUŻ WIESZ I NIE MA ODWROTU , Nic wam wiara nie da bez uczynków !

9

Biada wam, głupcy, bo zostaniecie zniszczeni przez waszą głupotę.

Nie słuchacie mądrego, więc i dobro nie stanie się waszym udziałem.

Zobaczmy co mówi Księga Przysłów Smile

Ks. Przysłów 30 

(5) Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają.

(6) Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę.

Kto dodaje do słów Pana ? A nawet je neguje ?!

(20) Tak postępuje cudzołożnica: Je i obciera sobie usta, i mówi: Nic złego nie uczyniłam.

Do tego prowadzi zbawienie z wiary, ludzie nie oddalają się od grzechu, wycierają usta ( wiarą ) i mówią , przecież nic złego nie zrobiłem, Uwierzyłem więc jest już okej, wszystko mi wybaczone !

13 
(13) Kto gardzi Słowem, ten ginie; lecz kto szanuje przykazania, temu będzie odpłacone.

Do czego zmuszają przykazania ? Do robienia dobrych uczynków, czyli przestrzegania ich.. a nie samej wiary !

13 
(16) Roztropny robi wszystko rozważnie, lecz głupiec popisuje się głupotą.
Tylko głupiec od razu odrzuca fakt że Szaweł może być kłamca, rozważny człowiek , czyta za i przeciw, rozważa to i prosi Ojca o zrozumienie.. a nie odrzuca z automatu !

9

(10) Bojaźń Pana jest początkiem mądrości, a rada świętych to zrozumienie: ponieważ znajomość Prawa jest znakiem zdrowego umysłu.


Znajomość Prawa i jego przestrzeganie ( czyli robienie dobrych uczynków) zapewnia nam mądrość i bojaźń Boża, a odrzucenie tego.., wiadomo Wink


strona główna :

https://liksar.wordpress.com/

2 komentarze

 1. Początkowo myślałem że odrzucanie Pawła to przesada, bo przecież Bóg nie mógłby dopuścić do tego aby pomiędzy Jego słowami były fałszywe nauki. Ale potem zauważyłem że ilość dowodów przeciwko Pawłowi jest przytłaczająca. Nie da się pogodzić jednego i drugiego. Niesamowite jest tutaj proroctwo Pana Jezusa a także księga Henocha, która zapowiada taki stan rzeczy. Kiedyś myślałem że kąkol powstał dopiero w IV wieku kiedy chrześcijaństwo poszło na kompromis z pogaństwem. Ale jest inaczej ponieważ kąkol powstał zaraz po zasianiu pszenicy. A przecież Paweł zaczął głosić swoje herezje zaraz po wniebowstąpieniu naszego Zbawiciela. Warto zauważyć że właściwie każdą doktrynę KRK próbuje się bronić dzięki listom Pawła lub ewangelii Łukasza, a u protestantów do znudzenia powtarza się hasło o zbawieniu z łaskim. Wielu z nich mówi nawet że już nie będzie sądzona przez Boga co jest kompletnym absurdem wobec nauki prawdziwych apostołów. Prawda jest taka że Jezus przez swoją śmierć otworzył nam drogę do zbawienia i jest ona dostępna dla każdego ale trzeba z niej skorzystać i się nawrócić. Nie ma innej drogi. Sama deklaracja wiary bez zmiany swojego życia jest martwa i nic nie znaczy.

  Polubienie

 2. Bardzo fajny materiał jednakże nie zgodzę się że stwierdzeniem; Adam i
  Ewa mieli wiarę. Oni mieli wiedzę a nie wiarę bo wiara to ufność że istnieje to czego nie widać, a oni Boga widzieli

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: