Świątynie- „stołówka dla demonów”

Jeśli nie wiesz kim są demony

https://liksar.wordpress.com/2016/01/17/historia-powstania-demonow-i-upadlych-aniolow/

Kompendium wiedzy o demonach & upadłych aniołach & nasieniu węża ( nefilms )

https://kompendiumprawdy.wordpress.com/category/demony-upadle-anioly/


Jak wiemy demony to duchy zmarłych nefilmów.  Z biblii dowiadujemy się też, że demony szukają sobie miejsca do życia, albo w ludziach albo w jakiś miejscach gdzie jest duże nasilenie energetyczne, najlepiej złej energii która ich przyciąga i daje im siłę do działań nadprzyrodzonych np. podnoszenie krzeseł, rzucanie przedmiotami etc.

Mt 12

(43) Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje.

(44) Wtedy mówi: Wrócę do domu swego, stąd wyszedłem i wróciwszy zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przybranym.

(45) Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem duchów gorszych niż on sam, i wszedłszy mieszkają tam; i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem.

Dlaczego tak demonom zależy by znaleźć sobie ” mieszkanie ” ?

Bo kiedyś żyli przecież na ziemi, i tęsknią za swoim ciałem, za materialną formą, oraz złem które codziennie mogli wyrządzać innym.

Potrzebują ciała aby móc ” żyć jak kiedyś ”

Temu Chrystus nazywa człowieka który jest oddalony od Boga jako mieszkanie dla złego.

Ale w tym artykule skupimy się na czymś innym, na

” energetycznych stołówkach dla demonów „

o co chodzi ? Każdy człowiek jest w pewnym stopniu mała elektrownią energetyczną.

Każdy człowiek wytwarza energie, dzięki niej się poruszamy, mówimy, oddychamy etc.

Energia wytwarza się przez to , że jemy. Przetwarzamy jedzenie na energie.

heart.jpg

ta energia w pewnym stopniu Nas otacza, np. podczas kłótni z 2 osobą potrafimy czasami ” wyczuć ” jej złość, albo gdy widzimy kogoś też ” wyczuwamy” jego nastrój etc. To własnie przenikanie się tej energii .

39719667va1.jpg

 

Mniej więcej tak jak na tym obrazku, oczywiście dzisiaj jest modna na otwieranie czakr , i inne tego typu ” nowości” ale to już szatańska ściema. Ważne by rozumieć ,że coś takiego istnieje.

Wiec wiemy , że demony przyciąga zła energia oraz miejsca gdzie jest jej bardzo dużo,

po 1 mogą ” żywić się ” tą energią przez co mogą okazywać swoja obecność.

po 2 tam gdzie wiele zła, tam i osoby dalekie od Boga, czyli potencjalne ” mieszkania” do opętania.

I po tych wyjaśnieniach możemy przejść do głównego wątku.


Jak wiemy, osoby wierzące w Boga się do niego modlą. Wiemy też , że 95% osób modli się niewłaściwie bo uprawia Bałwochwalstwo.

Spójrzmy czym jest bałwochwalstwo, modleniem się do figury,obrazu i tak dalej.

Czym jest modlitwa? Oddawaniem czci , czyli części swojej energii .. i tutaj mamy sedno.

Gdy modlimy się tak jak nakazuje Chrystus, nasza energia idzie prosto do Boga.

Mt 6

(1) Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi,

aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie.

(5) A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją.

(6) Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do mieszkania swego, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

(7) A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni myślą, że dla swej wielomówności będą wysłuchani.

(8) Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.

modlitwa_kleczenie.jpg

Gdy modlimy się do figury, obrazu… to nasza energia idzie do.. no własnie……

figury obrazy to nic innego jak ” małe stołówki ” dla demonów.  Modlący się człowiek do figury przekazuję część swojej energii do niej, co jest idealną opcją dla demonów który taką energię może zgarnąć i się nią pożywić.

fatima_statue

72.jpg

I potem mamy takie ” cóóóda ” jak płaczące figury .

o_mist4

demony nakarmione energią mogą robić takie szopki, by jeszcze bardziej zwabiać ludzi by oddawali swą energię poprzez modlitwę figurom.. i mamy zataczające się koło.

A teraz zobaczmy czym więc są świątynie np. kościół katolicki.

z1nG8EuJs1A_qjjxTWvHagk8WxA6URGJTcOsw4cqfwpA

To masowa produkcja energii która przekazywana jest do bałwanów, gdzie mieszkają demony.. nic innego jak energetyczna stołówka dla demonów.

Wiele osób w kościołach, czuje wręcz jak podczas mszy ubywa z nich ” energia” często wychodzimy z stamtąd zmęczeni, osłabieni, zdarzają się też przypadki mdlenia.

To własnie przez to , że demony karmią się naszą energią. Zdarzają się też podczas długich modlitw w kościele mówienie obcymi językami, drgawki, i inne chore przejawy demonów które próbują opętać modlącego się.

Warto zwrócić też uwagę, na wieżę kościelną, czemu ?

Mamy tutaj przedstawiony obelisk, wieżę kościoła, oraz wieżę radiostacji.

Wszystkie 3 działają na tej samej zasadzie, zbierają energię od dołu kumulując ją na górze i przesyłają, pytanie tylko komu i w jakim celu , oczywiście wieża radiostacji wiadomo, ale co z obeliskiem i wieżą kościelną ?

Również zbierają i kumulują , ale energię modlących się i .. przesyłają dla demonów, działają jak wabik na nie, kusząc ogromną ilością energii.

Państwo-watykańskie-dziś.jpg

15109579_1405287166167774_6633440039959252227_n

Bez tytułu.png

Jak to się zaczęło ?

2 ks. królewska 17

(9) Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu, Bogu swoim, pobudowali sobie świątynki na wzgórzach we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej aż do grodu warownego;
(10) I nastawiali sobie słupów i posągów Aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem;
(11) I spalali tam we wszystkich świątynkach na wyżynach kadzidła jak ludy, które Pan uprowadził przed nimi do niewoli; popełniali złe czyny, pobudzając Pana do gniewu.
12) Czcili też bałwany, o których powiedział im Pan: Nie czyńcie tego.
(32) Oddawali też cześć Panu i ustanawiali spośród siebie kapłanów dla świątynek na wyżynach, i ci sprawowali dla nich obrzędy w świątynkach na wyżynach.
(33) Czcili więc Boga, ale służyli także swoim bogom według zwyczaju tych ludów, z których zostali uprowadzeni do niewoli,
(34) I aż po dziś dzień postępują według dawnych zwyczajów. Nie czczą więc Pana i nie postępują według jego ustaw i jego praw, według zakonu i według przykazania, jakie Pan nakazał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael.
(35) A przecież Pan zawarł z nimi przymierze, nakazując im: Nie oddawajcie czci innym bogom i nie kłaniajcie im się, i nie służcie im, i nie składajcie im ofiar,(taca w kościele to też ofiara)
(36) Lecz jedynie Panu, który was wyprowadził z ziemi egipskiej z wielką mocą i wyciągniętym ramieniem. Jemu oddawajcie cześć i jemu się kłaniajcie, i jemu składajcie ofiary!
(37) Ustaw zaś i praw, i zakonu, i przykazań, które wam spisał, przestrzegajcie, wypełniając je po wszystkie dni, ale innym bogom czci nie oddawajcie.
(38) O przymierzu, które zawarłem z wami, nie zapominajcie, a innym bogom czci nie oddawajcie.
(39) Lecz jedynie Panu, Bogu waszemu, cześć oddawajcie, a On wyrwie was z mocy wszystkich waszych nieprzyjaciół.
(40) Lecz oni nie usłuchali, ale postępują według dawnego swego zwyczaju.
(41) I tak te narody oddawały cześć Panu, ale służyły też swoim bałwanom. Również ich synowie i wnuki postępują tak, jak postępowali ich ojcowie, aż do dnia dzisiejszego.

Zobaczmy główne miejsce chrześcijaństwa

Państwo-watykańskie-dziś.jpg

Na samym środku świętego placu .. znajduję się

egipski obelisk bożka/demona Amon-Ra !

Obelisk watykański.

Najciekawsza jest historia obelisku watykańskiego. Obelisk ten jest oryginalnym egipskim obeliskiem, który powstał około roku 2300 p.n.e. za czasów V Dynastii egipskiej w… Heliopolis – Mieście Słońca.

Był to starożytny ośrodek kultu słońca w tamtych czasach. Znacznie później cesarz Gajusz Juliusz Cezar August przeniósł ów obelisk do Forum Juliańskiego w Aleksandrii, gdzie stał on do roku 37 n.e. W tymże to roku Kaligula, cesarz rzymski rozkazał zburzyć Forum Juliańskie i sprowadzić obelisk do Rzymu, gdzie został wzniesiony w… cyrku rzymskim. Oczywiście w cyrku tym odbywały się walki gladiatorów, czyli ciała zabijanych gladiatorów były w ten sposób ofiarowane bożkowi Amon Ra, który według wierzeń i mitów rzymskich oraz egipskich zamieszkuje stale ten obelisk.

W roku 1586 papież Sykstus V przeniósł obelisk do centrum Placu Św, Piotra oraz na tym szeroko rozumianym przez wielu, fallicznym symbolu umieszczono krzyż. Obecnie Kościół Katolicki tłumaczy to tym, że Kościół zwyciężył zło i obelisk jest właśnie tego symbolem tego zwycięstwa.

więcej o budowie Watykanu i obeliskach

http://www.proroctwa.com/kogo-wielbi-watykan.htm

Tak, w samym środku Watykanu stoi słup do przesyłania i karmienia demonów .

Plac_wi_tego_Piotra_Watykan.jpg

I na tym własnie polega bałwochwalstwo, temu Bóg tak kategorycznie go zabrania,

ważne też jest zrozumienie by kończąc modlitwę nie mówić słowa Amen.

Dlaczego? A no własnie Amen, to imię demona . I zostało to wciśnięte do biblii.

I kończąc naszą modlitwę, nie wysyłamy jej do Boga.. a do demona .

http://www.zbawienie.com/amen-ra.htm

Podobnie jest z kopułami w świątyniach.

gostyn filipini kopula km_6441832.jpg

złote-kościelne-kopuły-46440015.jpg

Kumulacja energii w 1 miejscu a potem wysyłanie i wabienie demonów na żer !

Temu mamy modlić się w swoich domach w ciszy  i spokoju a nie jak Poganie !

(6) Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do mieszkania swego, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

Dzwony kościelne, wzywają wiernych na mszę… i pobliskie demony na energetyczną wyżerkę .

13.jpg

Temu też w naszych domach nie powinniśmy mieć bałwanów, bo przez to wraz z nami mieszkają demony, a jeśli jeszcze modlimy się do nich, to ich karmimy, przez to w naszym domu może często być niemiła atmosfera, kłótnie w rodzinie etc. wywołane przez demony które zwabiliśmy i karmimy, bo przecież od tego one są…

Henocha

11 Duchy gigantów, którzy czynią zło i są zepsuci, atakują, walczą i niszczą [ wszystko] na ziemi oraz powodują smutek. ( i kłótnie )

9884e03c28a4b439f6a7d21f15c2554e

b2abdf9b186d.jpeg

Oczywiście demony są sprytne, czasami postarają się spełnić jakąś prośbę modlących, przez to ludzie  myślą, że wysłuchał ich Bóg i jeszcze bardziej oddają cześć , swoją energie demonowi przez co on tylko zyskuje, i rośnie w siłę.

Kult Maryi to również bałwochwalstwo

https://liksar.wordpress.com/2016/02/19/krolowa-niebios-demon-zwodzacy-od-zawsze/

Micheasza 5

(12) I zniszczę twoje bałwany i twoje posągi spośród ciebie. I nie będziesz się już kłaniał dziełu rąk swoich

h6

Podobnie jest z wielbieniem swoich idoli, tutaj przykład pokój  fanki Justina Biebera.

Gdy osoba wręcz wielbi innego człowieka jak Boga , to również jest to bałwochwalstwo, pamiętajmy o tym, że dzisiejsze gwiazdy to osoby które sprzedały duszę diabłu i działają na jego zlecenie, ( o tym w artykule niżej )często płyty artystów są zaklinane tak by uwięzić demona do takiej płyty i żerował potem na jej posiadaczu, a takie plakaty w tym przypadku działają tak samo jak posągi i obrazy bałwochwalcze.

To niczym nie różni się od wielbienia bałwanów, one mają go za swego boga, co z resztą słyszeć.

No dobrze, ale czy to jedyne ” stołówki ” demonów ?


Współczesne Świątynie

Spójrzmy dzisiaj na współczesne dyskoteki .

Idealnie zobrazuje to ” gwiazda” ostatnich dyskotek.  Proszę sobie obejrzeć teledysk, wraz z słowami piosenki i zastanowić się…

Czy to nie jest idealne miejsce dla demonów ?

Co broni człowieka przed opętaniem demona?, wolna wola i bliskość Boga.

Co wpływa na wolną wole człowieka, i ją osłabia ?

To wszystko osłabia wolną wolę człowieka,

czyli otwiera własnie drzwi dla demonów !

dodajmy do tego dzisiejszy poziom ateizacji świata….i mamy

idealną stołówkę dla demonów.

W takich miejscach wytwarzana jest ogromna liczba energii, głównie tej negatywnej .

To działa jak magnez dla demonów, wystarczy , że tam zawitają, wybiorą najbardziej

  ” naprutą, niekontaktującą osobę, napaloną przez masę erotyzmu w klubie”

i wystarczy parę szeptów demona do ucha by zrobić coś nieprzyzwoitego, a taka osoba nawet nie rozróżni czy to jego myśli, czy demona.  Człowiek popełnia grzech, co daje jeszcze większą kontrole dla demona i oddala od Boga, co prowadzi do dalszych grzechów… i rozumiemy ?

Podobnie jest na współczesnych koncertach. Nie bez przyczyny na koncertach mamy skakać i podnosić ręce do góry, czyli kierować swoją energię do góry 😉

Koncerty-w-łodzi-2016.jpg

Oczywiście na koncertach również masowo spożywa się alkohol etc, co osłabia wolę człowieka i sam traci nad sobą kontrolę, co jak już wiemy ,wiemy dla kogo jest idealną okazją.

Jak wiemy też, na największych koncertach występują gwiazdy Iluminatów

które sprzedały duszę diabłu, jak myślimy, kto takim osobom zawsze towarzyszy?

Demony,  i kto taką energię spożywa … ? No własnie…


Podsumowując.

Uważajmy gdzie chodzimy, gdzie i jak się modlimy,  zastanówmy się czasami 2 razy jeśli jesteśmy na jakieś imprezie i krzyczą do Nas ” ręce w górę , uwolnijmy swą energię”etc.

Każda oddana energia dla demona wzmacnia siły zła, przez co ktoś z ludzi może cierpieć bo demony mają więcej siły na manifestację swoich sił.

 


OPĘTANIE: OBJAWY I PRZYKŁADY

 Jak zwalczyć opętanie ? 

Dlaczego Bóg dopuszcza na ziemi tyle zła?

Władza Szatana

Największe kłamstwa Szatana


strona główna :

https://liksar.wordpress.com/

Jeden komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s