Kult ” świętych „patronów w Chrześcijaństwie, pogaństwa ciąg dalszy.

Jak wiemy praktycznie całe chrześcijaństwo opiera się na kulcie świętych.

Boli Cie ucho ? Pomódl się do św. Otyli o wstawiennictwo u Boga aby Cie przestało boleć.

Otylia Patronka chorych na choroby gardła, uszów,

Jesteś krawcową  i masz jakiś problem, albo  chcesz by biznes lepiej się kręcił ?

Pomódl się do Patrona krawcowych.

Klarus

Patron krawców

A może jesteś złodziejem ? Pomódl się do .. patrona złodziei ! Powiesz co to za absurd?

ależ skąd

Dyzma Patron złodziei

lista wszystkich patronów : http://patroni.waw.pl/

Skąd się to w ogóle wzięło ? I co na ten temat mówi Biblia ?

Wstawiennictwo świętych – doktryna występująca w części wyznań chrześcijańskich, przede wszystkim katolickich i prawosławnych oraz w innych religiach, zakładająca możliwość wstawiennictwa zbawionych zmarłych w modlitwach zanoszonych do Boga oraz uznająca zanoszenie próśb przez wiernych w formie modlitwy skierowanej do świętego o wstawiennictwo u Boga[1]. W pobożności katolickiej i prawosławnej występują tzw. patroni, uchodzący za posiadających szczególną skuteczność wstawienniczą w danych problemach.

Praktyka wzywania świętych w modlitwie jest odrzucana przez Kościoły protestanckie.

Wiec według kościoła,  patronami zostają świeci , no fajnie, ale kto ustala kto był świętym ?

Święty – stosowane przez katolikówprawosławnych i niektórych innych chrześcijan określenie osoby w sposób wybitny realizującej określone, specyficzne dla nich wartości. Święci pełnią funkcję wzorca osobowego i są otaczani kultem.

Kościele rzymskokatolickim

  1. osoba zmarła, która po śmierci przebywa w Niebie;
  2. osoba kanonizowana (oficjalnie ogłoszona świętą) – pozwala się na jej kult powszechny w całym Kościele katolickim. Obecnie kanonizacja poprzedzona jest procesem kanonizacyjnym, który rozpoczyna się dopiero po beatyfikacji danej osoby. Święty musi odznaczać się cnotami heroicznymi, a także za jego przyczyną musiał się wydarzyć uznany przez Kościół cud, czyli zjawisko o charakterze nadprzyrodzonym. Do roku 1983 wymagano trzech cudów. Jan Paweł II wydał dwa ważne dokumenty dotyczące procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych – konstytucję apostolską „Divinus perfectionis Magister” z 25 stycznia 1983 i towarzyszące jej przepisy wykonawcze z 7 lutego tegoż roku. Zgodnie z nimi do ogłoszenia kogoś błogosławionym i świętym wymagany jest jeden cud (oddzielnie dla każdego z tych etapów), ale nie jest on potrzebny w wypadku potwierdzenia męczeństwa[1]. We wczesnym chrześcijaństwie świętość przypisywana była przez tradycję religijną, np. wszyscy męczennicy od razu po śmierci byli uznawani za świętych.

Czyli patronem zostaje osoba święta która ustala Kościół, zastanówmy się tylko czy my jako zwykli ludzie, umiemy 100% określić  kto jakim człowiekiem był przez całe życie, jakie miał myśli , i jakie jego były uczynki ? Kto jest w stanie to określić ?

Mt 7

(1) Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.

(2) Albowiem jakim sądem sądzicie, takim będziecie osądzeni, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.

(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.

(22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?

(23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

(24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.

(25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na skale.

(26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.

(27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki.

(28) A gdy Isus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego.

Psm 7:10 Niechże skończy się zło bezbożnych! Utwierdź sprawiedliwego, Który badasz serca i nerki, Boże sprawiedliwy.

Jer 17:10 Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków.
Obj 2:23 … i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych.

Biblia mówi wyraźnie, że człowiek nie powinien oceniać kto jaki był, bo my po prostu nie jesteśmy tego w stanie uczynić. Poza tym nie wiemy czy dana osoba trafiła do Nieba czy nie. Kolejnym problemem jest to , że sąd dopiero nadejdzie a nie już był, więc tym bardziej powinniśmy być dalecy od takich stwierdzeń.

Skoro nie wiemy czy dana osoba trafiła do Nieba czy nie, to nie mamy też pewności

czy nasza modlitwa do takiej osoby ma sens, skoro taka osoba nie jest w Niebie, to nasza modlitwa może iść w eter a nie do Boga, a nie oto nam przecież chodzi,

pojawia się kolejny problem.

Biblia zakazuje nam modlitwy do zmarłych….

68.jpg

Mamy już 2 poważne powody aby przestań modlić się do patronów o wstawiennictwo do do Boga, ale pojawia się jeszcze 3 i 4 problem.

Trzecim jest kult danego patrona. Jest to nic innego jak bałwochwalstwo , które Bóg potępia i nienawidzi .

2.jpg

Czwartym problemem jest..

Solus Christus (łac. jedynie Chrystus)

O co chodzi ? Biblia mówi wyraźnie, że jedynym pośrednikiem miedzy człowiekiem a Bogiem może być Chrystus, i NIKT inny !

Jana 14

(6) Odpowiedział mu Isus: Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

1J2

(1) Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Isusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.

(2) On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.

Wiec każdy inny pośrednik według Boga jest nieprawidłowy i jest to grzechem.


Jeśli mamy jakiś problem to modlimy się prosto do Boga Ojca,

albo prosimy o pomoc Chrystusa.

14.jpg


Innej drogi nie ma, a skand wywodzi się modlitwa do patronów ?

Jest to nic innego jak przekształcony kult bogów np. greckich, rzymskich etc.

Porównajmy

Felicyta Patronka kobiet, matek

Hera- bogini matek, kobiet i ogniska domowego

Gutman Patron kowali
Hadrian Patron kowali

Hefajstos- bóg kowali

Genezjusz Patron aktorów
German z Paryża Patron muzyków

Apollo- patron muzyki i aktorstwa

I tak dalej, o co chodziło w tym ? O bałwochwalstwo oczywiście, o modlenie się nie do Boga, a do pośredników, czyli tak naprawdę modlenie się do innych ludzi,którzy nawet nie wiemy gdzie wylądowali , oraz czy mają jakąkolwiek siłę by cokolwiek zmienić,

a w przypadku bogów starożytnych modlili się   do upadłych aniołów.

W tym przypadku nie ważne do kogo, ważne że modlitwa nie jest kierowana do Boga.

Który jako jedyny może zmienić coś w naszym życiu.


Dlatego gdy mamy jakiś problem, albo chcemy po prostu się pomodlić , módlmy się prosto do Ojca, idealny wzór modlitwy pokazał Nam przecież Chrystus.

(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,

(10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.

(11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,

(12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;

(13) i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie.

I tutaj nie mamy żadnych pośredników !


Świątynie- „stołówka dla demonów”

Prawdziwa historia chrześcijaństwa.

„Wybrańcy” Boga- historia papiestwa(1/2)

Różaniec – modlitwa do..

Królowa Niebios- demon czy prawdziwe bóstwo ?

Co mówi Biblia o pasterzach ludu ?

Pochodzenie „chrześcijańskich ” świąt


strona główna

https://liksar.wordpress.com/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s