Imię Diabła, Lucyfer?, kłamstwo Szatana.

Artykuł dotyczy bardzo ważnej kwestii,  którą jest nazywanie 1 upadłego anioła Lucyferem.

Niezależnie czytelniku , czy jesteś katolikiem, prawosławnym, czy należysz do jakiegokolwiek wyznania Chrześcijańskiego lub nie. Temat powinien Cie zainteresować i dotyczy każdego człowieka na świecie.

Możemy się nie zgadzać w wielu kwestiach, religijnych, doktrynalnych, poglądowych i wielu innych, ale w tym temacie, tak uniwersalnym dla wszystkich, proszę o wysłuchanie tego co w tym temacie mam do pokazania.

Wszyscy się przecież zgodzimy, że Ojcem kłamstwa jest Szatan, a jak Bóg w Biblii podaje.

Ap 12

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Jeśli Szatan zwodzi cały świat.  To może w kwestii nazywania go Lucyferem, też wcisną nam swoje kłamstwo, a stało się tak uniwersalne i popularne, że nikt nie zadaje sobie pytania… skąd i czemu go tak w ogóle nazywamy ?

Co w tym temacie mówi „syn kłamstwa”  Joseph Goebbels ?

 • Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą.
 • Im większe kłamstwo, tym ludzie łatwiej w nie uwierzą.

a te kłamstwo, słyszeliśmy w życiu setki tysięcy razy.

Ale syn kłamstwa, powiedział jeszcze bardzo ważną rzecz.

Pewnego dnia kłamstwa zawalą się pod własnym ciężarem, a prawda powstanie.

A Chrystus to potwierdza

J 8

(32) I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

Zapraszam więc, do wyjaśnienia, czemu nazywanie Szatana Lucyferem..

to obraza Boga, a komplement dla Szatana.


Lucyfer (z łac. – niosący światłolucis dopełniacz od lux: światło; ferre: nieść; także Lucyper, gdzie fer zamieniono na per – stracić, łac. perdere)

starożytnym Rzymie termin ten stosowany był przez astrologów do określenia Gwiazdy Porannej, czyli planety Wenus widocznej nad horyzontem przed wschodem Słońca. Słowo było najprawdopodobniej dosłownym tłumaczeniem greckich eosphoros (eώσφορος) – „niosący świt” lub phosphoros (φώσφορος) – „niosący światło”.

I już tutaj mamy pewien problem.

Lucyfer, dosłownie oznacza = niosący światło.. czyli prawdę .

Czy nazywanie Szatana, niosącym prawdę, przystoi dla osoby wierzącej w Boga? 

Czy nie jest to komplement dla Szatana ?

Lucyfer to można powiedzieć tytuł, osoby która niesie światło, tak jak gwiazda jutrzenki zwiastuje nadejście słońca czyli światła.

Izajasza 14/12

Jakże to spadłeś z niebios,
Jaśniejący, Synu Jutrzenki? 
Jakże runąłeś na ziemię,
ty, który podbijałeś narody?

Gwiazda Poranna, Jutrzenka (łac. Stella matutina, Lucifer)

Gdy Lucyper upadł, wtedy stał się gwiazdą poranną, bo zwiastował początek buntu przeciwko Bogu .

w kontekście Chrystusa, oznacza nadejście jego władzy, i Królestwa Bożego.

Apokalipsa 22/16

Ja, Jezus, posłałem mojego anioła,
by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów.
Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida,
Gwiazda świecąca, poranna

I oznacza nadejście Światłości tego świata, czyli Chrystusa, Chrystus jest niosącym światło(prawdę na świecie), nie Lucyper , który światło utracił.

Ez 28

(13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony.

(14) Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych.

(15) Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość.

(16) Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych.

(17) Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali.

(18) Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił; obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię widzieli.

Problem u nas jest  taki, że 1 upadłego anioła ciągle nazywamy Lucyferem, tak naprawdę teraz powinno się go określać

Lucyperem , tak jak podaję żydopedia, per- stracić fer- niosący.

1 upadły anioł STRACIŁ światło (prawdę) wiec nie jest LucyFerem a  LucyPerem

Z Lucyfera, stał się Lucyperem.

Ten który Światło (prawdę) utracił.

Zapytajmy małego ,dużego, starego, młodego, widzącego, ślepca, bogacza, biedaka, ateistę, islamistę, prawosławnego czy katolika.

Każdy stwierdzi Szatan? No Lucyfer

co w sumie dla niego jest to bardzo wygodę określenie.

Spójrzmy na to z tej strony.

Jeśli nazywamy upadłego anioła,  osobą która niesie światło(prawdę ) to nazywamy bunt i działania szatana jako nasze światło (prawdę)  i przez to zaprzeczamy Bogu…

I tutaj nie ma o czym w zasadzie dyskutować, tutaj nie ma o co się sprzeczać.

To wielkie kłamstwo Szatana, które Nam wszystkim wcisną !

Pomyślmy, jak drań musiał się z Nas śmiać do tej pory, że nazywamy go

Posłańcem Prawdy (Światłości) !

Spróbujmy wstawić określenie Lucyfer i Lucyper w tym kontekście do.. Biblii.

J 3

(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat,(Lucyfer) lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność,(Lucyper) bo ich uczynki były złe.

(20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości (Lucyper)i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.

(21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości,(Lucyfer) aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.

Wiec Ci którzy stracili  światło i nienawidzą prawdy, są Lucyperami.

A ci którzy dążą do światłości i uwielbiają prawdę,  są Lucyferami.

Zobaczmy kolejne fragmenty w Biblii.

J 1

(6) Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan.

(7) Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli.

(8) Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości.

Zaświadczyć o światłości,  czyli ją nieść…  posłany=posłaniec, inaczej Lucyfer po łacinie. niosący światłość, czyli prawdę.

Mt 5

(14) Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze.

Czyli niosącymi światło/ prawdę.

J 9

(5) Póki jestem na świecie, jestem światłością świata.

1J 4
(10) Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze
(14) A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata.
Czyli niosącym światłość.

J 17

(18) Jak mnie posłałeś na świat, tak i Ja posłałem ich na świat;

(19) I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie.

( światłości)

J 12

(35) Na to rzekł im Isus: Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie.

(36) Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Isus powiedział, i odszedłszy, ukrył się przed nimi.

(43) Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą.

(44) A Isus zawołał donośnym głosem: Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał.

(45) Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał.

(46) Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie.

Czyli Chrystus jest posłańcem/ niosącym prawdę/światłość.. łacińskie Lucyfer,

i to szybciej do niego pasuje ten (PAMIĘTAJMY) TYTUŁ, nie imię.

Chociaż nie nazywałbym Chrystusa Lucyferem, jak wiemy,  w szatańskim świecie języki i słowa są przewrotne, ale na pewno nie nazywałbym tak Szatana.

Iz 61

(1) Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie,

Wychodzi na to, że w kwestii nazywania Lucypera, Lucyferem, w tym kontekście te słowa są naprawdę prawdziwe.

J 8
(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie(światłości) nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Jeśli Szatan Lucyper, przybrał w zasadzie sobie tytuł Lucyfera, który wychodzi na to, że bardziej należy do istot niosących prawdę ,to czy nie jest to kolejne wielkie kłamstwo Szatana które nam wcisną?

Jak wiemy Szatan lubi wszystko odwracać do góry nogami…. a to wręcz idealnie niestety pasuje…

Wiec Szatan to Lucyper ( ten który utracił światło )

albo np z łac. portantem promovit mendacium =niosący kłamstwo… ale na pewno nie Lucyfer.


Wiem ,że temat na 1 rzut oka jest dość drażliwy i szokujący, ale warto go porządnie przemyśleć, i pomodlić się o lepsze jego zrozumienie.

Pamiętajmy, że to Ojciec kłamstwa i Szatan zwodzi cały świat…

a cały świat go tak nazywa.

Wniosek nasuwa się jednak prosty.

Nazywanie Szatana Lucyferem.. to nazywanie go naszą Światłością,  a tego nikt z Nas nie chce.


Dekalog- czy jesteś pewien że znasz? 

Historia powstania demonów i upadłych aniołów

Świątynie- „stołówka dla demonów”


 strona główna

https://liksar.wordpress.com/

4 komentarze

 1. W świetle dowodów które przedstawiles nie powinniśmy dłużej nazywać szatana tudzież smoka Lucyferem .
  Jak zwykle Szatan we wszystkim nas oklamuje poprzez swoją fałszywą narrację i tym razem nie jest inaczej.
  Wszystko na odwrót i do góry nogami .
  On bardzo ukrywa swoje prawdziwe imię, które posiada jak każda istota stworzona przez Boga ,wiec juz sama popularność tego imienia w całym świecie w którym jest on władca jest podejrzana….
  Świat walczy z prawdą i jakby imię to było prawidłowe byłoby zwalczane…logicznie myśląc.
  Mowa Smoka jest przewrotna i obleczona w klamstwa których warstw jest sporo zaś mowa Boga i Syna jest prosta.
  Mi osobiście zdarzało się mówić o Szatanie Lucyfer chociaż częściej używałem po prostu określeń „Szatan ” czy „Smok” .Teraz to nie użyje juz na pewno nazwy Lucyfer jak przestałem nazywać Isusa Jezusem.

  Polubienie

 2. Zastanawiam się nad pewną rzeczą. Dzisiaj widziałam wielką tęczę na niebie. Była ona naprawdę ogromna. I utrzymywała się naprawdę długo. Za chwilę zniknęła i pojawiła się na nowo. Co chwilę nabierała intensywnych barw. Albo może być tak, że ona cały czas jest, tylko że chmury ją przesłaniają i dlatego wydaje się, że zanika i na nowo powstaje. I tak myślę, czy to może być znakiem, który ma się pojawić na niebie przed przyjściem Isusa. A tęcza oznacza przypomnienie o przymierzu zawarte Boga z Abrahamem. Jest to takie duże półkole zaczynające się od samej ziemi. Czy myślisz, może to być znakiem? Napisałam o tym Henrykowi, ale nie wiem, czy odczyta i piszę też tutaj.

  Polubienie

  • Każda tęcza jest znakiem przypomnienia przymierza 🙂 Co jakiś czas się pojawia. Tęcze mają to do siebie, ze po jakimś czasie znikają.. jeśli to byłaby tęcza która utrzymuje sie kilka dni.. mozna byłoby się zastanawiać co jest grane 😉

   Polubienie

 3. W sumie to sama nie wiem, jak tak teraz myślę o tej tęczy. Napisałam to pod wpływem emocji, gdy przyszło mi to do głowy, Bo jeszcze nie widziałam aby tęcza była na niebie przez tak długi czas. One raczej szybko znikają. A na pewno nie trwają tak długo. Ale gdyby to było dużo bardziej spektakularne wydarzenie i tak jak piszesz – utrzymywałaby się kilka dni… Ciągle myślę, co może być znakiem…

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s