Jesteś wyznawcą czy naśladowcą Chrystusa?

Jesteś wyznawcą czy naśladowcą Chrystusa? Warto zadać sobie te pytanie…


Dziś cały chrześcijański świat chełpi się sloganami typu

” Nie wstydzę się Jezusa” ” Kocham Jezusa”  etc.

Dumnie noszą krzyżyki, koszulki z jego słowami,

czy nawet breloczki do kluczy z krzyżem i inne bajeranckie gadżety chrześcijańskie

aby pokazać jak bardzo jesteś..no właśnie,

wyznawcą czy naśladowcą?

( naprawdę drodzy Bracia i Siostry? narzędzie śmierci Zbawcy służy Tobie jako breloczek do kluczy? Czy jak Tobie ktoś zamorduje matkę młotkiem to też będziesz nosił breloczek z młotkiem w ramach pamiątki ? Raczej nie…)

Całe chrześcijaństwo tańczy, śpiewa, modli się dumnie, zbiera się w grupach by wielbić swojego Lidera, swojego bohatera… ale czy Chrystus mówił nam byśmy go wielbili i byli jego wyznawcami, jego fanami? A może byśmy poszli w jego ślady ?

Ale najpierw sprawdźmy oba pojęcia.

wyznawca

1. «ten, kto wyznaje jakąś religię»
2. «zwolennik kogoś, czyichś poglądów, jakiejś idei, teorii itp.»
Czyli osoba która zgadza się z poglądami danej osoby, sympatyk tej osoby, jej ” fan”, chociaż nie oznacza to, że owe poglądy i idee stosuje w swoim życiu.
naśladowca
1. «wzorować się na kimś, na czymś, postępować podobnie jak ktoś inny»
2. «odtwarzać, udawać kogoś, coś»
Czyli osoba która nie tylko jest zwolennikiem czyiś poglądów, idei etc, ale też owe poglądy i zasady stosuje w życiu.

Co na ten temat mówi Biblia, oraz sam Chrystus ?


Mt 15

(8) Lud ten czci mnie wargami i ustami, ale serce ich jest dalekie ode mnie.

(9) Na próżno mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są przykazaniami ludzkimi.

(10) I przywoławszy do siebie lud, rzekł im: Słuchajcie i rozumiejcie.

Mt 4 

(4) On odpowiedział: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Ludzie wychodzą z założenia, że jak  wielbią Chrystusa, chodzą do kościoła i noszą krzyżyk na szyi to są już dobrymi ludźmi, i życie wieczne mają w zasadzie w ” kieszeni”

Mt 6

(5) A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją.

(6) Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do mieszkania swego, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

(7) A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni myślą, że dla swej wielomówności będą wysłuchani.

(8) Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.

Ale stety bądź nie, to nie takie proste !

Mt 6

(24) Nikt nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim będzie pogardzał.

Nie możecie Bogu służyć i mamonie.

Nie można żyć tym światem, skupiać się tylko na karierze i przyjemnościach tego świata, udając, że przecież wielbię Chrystusa, więc wszystko jest okej !

Mt 6

(19) Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną:

(20) Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną.

(30) Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie bardziej o was, o małowierni?

(31) Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać?

(32) Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz który jest w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.

(33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.

(34) Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swoich trosk.

(27) A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć?

A kiedy jesteśmy naśladowcami Chrystusa ?

Mt 16

(24) Wtedy Isus rzekł do uczniów swoich:

Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną.

(25) Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je.

(26) Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiekowi w zamian za duszę swoją?

(27) Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego.

Mt 7

(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.

(22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?

(23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Mt 25

(34) Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo przygotowane dla was od założenia świata.

(35) Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie,

(36) Byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie.

(37) Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić?

(38) A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię?

(39) I kiedy widzieliśmy cię chorym, albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie?

(40) A król odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.

(41) Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.

(42) Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić.

(43) Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie.

(44) Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci?

(45) Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście.

(46) I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Mt 7

(24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.

(25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na skale.

(26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.

(27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki.

Chrystus wyraźnie mówi, że nie szuka sobie fanów i wielbicieli, a naśladowców !

Zastanów się Bracie i Siostro, czy jesteś fanem Chrystusa, i bierzesz jego za wzór do naśladowania ,czy do wielbienia.

JK 2

(14) Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę (uwielbienie Chrystusa ), a nie ma uczynków( naśladowania Chrystusa )? Czy wiara może go zbawić?

(15) Jeśli brat albo siostra nie mają się w Co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba,

(16) A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże?

(17) Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.

(18) Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich.

(19) Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.

(20) Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?

(21) Czyż Abraham, praojciec nasz nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego?

(22) Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała.

(23) I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga.

(24) Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.

(25) W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą?

(26) Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

Nie rzucajmy pustych sloganów,  nie udawajmy, że jesteśmy jego uczniami, jego uczniowie nie tylko głosili jego Słowo, ale je wypełniali !

Jk 1

(22) A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.

(23) Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu;

(24) Bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest.

(25) Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.

 

Mt 12

(36) A mówię wam, że z każdego próżnego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dzień sądu.

(37) Ponieważ na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz osądzony.

Mówienie, że jest się fanboyem Chrystusa jest próżne i więcej Ci szkodzi niż daje, nie bądź wielbicielem, a naśladowcą i jego uczniem. 😉

Mt 7

(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zniszczenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.

(14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

Esencja przesłania Biblii :

Mi 6

(8) Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie:

tylko, abyś wypełniał prawo,

okazywał miłość bratnią

i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.

Wypisz sobie te słowa w sercu , nie na koszulce,

przypnij  Jego nauki do duszy a nie do breloczka!

Pokaż, że nie wstydzisz się Jezusa, jego naśladowaniem, a nie pustym gadaniem !

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


Ciekawe artykuły

Poznaj Isusa Chrystusa.

Dekalog- czy jesteś pewien że znasz? (Bałwochwalstwo cz.1)

Co mówi Biblia o pasterzach ludu ?

„Spór o Chrystusa” – kto go odrzuca ?

Czyje słowa są dla Ciebie najważniejsze?

Pochodzenie „chrześcijańskich ” świąt

Dzisiejsze chrześcijaństwo wrogiem Boga?

„Wybrańcy” Boga- historia papiestwa(1/2)

Prawdziwa historia chrześcijaństwa.

Komu jesteś posłuszny ?

Kult ” świętych „patronów w Chrześcijaństwie, pogaństwa ciąg dalszy.

Watykan – „Wężowa” stolica


strona główna

https://liksar.wordpress.com/

2 komentarze

 1. Mam pytanie. Czy jeżeli ktoś nie jest naśladowcą Chrystusa ale wierzy że Chrystus przelał krew za wszystkie jego grzechy (za niebycie naśladowcą również) to czy taka osoba jest osobą zbawioną? Co trzeba robić aby być zbawionym? Czy nasze dobre uczynki mają jakąkolwiek wartość w oczach Bożych? Czy poprzez dobre uczynki i niegrzeszenie jesteśmy w stanie zapracować sobie na zbawienie i jeżeli tak to dlaczego było konieczne dla Chrystusa aby to On był tym który nas zbawia. I jeszcze jedno: jak pogodzić wypowiedź Jakuba z wypowiedzią Pawła. Jakub pisze że człowiek jest usprawiedliwiony nie tylko z wiary ale również z uczynków a Paweł pisze że człowiek jest usprawiedliwiony tylko z wiary. Dziękuję.

  Polubienie

  • Ap 20
   (12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na””””” podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.””””
   (13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i Hades wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.
   (14) I śmierć, i Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.
   (15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

   Słowo Boże mówi ewidentnie o tym, że to nasze uczynki są podstawą Bożego sądu, tego czy zasłużymy na życie wieczne czy nie.
   Co z tego, że wierzymy, skoro czynimy zło ?
   Możemy to przyrównać do małżeństwa, jeśli przysięgamy sobie wierność i miłość, i miłujemy 2 osobę.. ale ją zdradzamy, czy robimy coś dobrego ? No nie !
   Bóg wymaga, byśmy pokazali do niego swoją miłość, oraz wierność.. którą ukazujemy poprzez przestrzeganie jego Prawa ( czyli dobre uczynki, bo łamanie prawa to złe uczynki)
   Masz rację, że „apostoł” Paweł mówi coś zupełnie innego.. i wielu ma w tym podzielone zdanie :
   https://liksar.wordpress.com/2017/05/31/nie-apostol-pawel-zbior-artykulow/

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s