Historia powstania demonów i upadłych aniołów

 


Jest wiele różnych spekulacji , analiz tego

kim są Upadłe Anioły oraz Demony.

Mało która analiza  sięga do najlepszego źródła tym kim owe istoty są ,

 oraz skąd się wzięły.. czyli Biblii .

Gdy zrozumiemy skąd się wzięły oraz jaki mają cel.. Zobaczymy że wcale nie taki

” diabeł straszny „

jak go pokazują oraz,  nie mama się czego bać jeśli jest się Blisko Boga.

Gdy stoisz po stronie Ojca,  żadne siły ZŁA nie będą mogły nam zagrozić.


Aby zrozumieć czym są demony najpierw trzeba cofnąć się do początku świata i odkurzyć historię buntu pierwszych Aniołów które zbuntowały się przeciwko Bogu stwórcy świata i ich samych.

A nawet do 1 który odważył się w swojej głupocie i egoizmie zbuntować się Stwórcy :


Ezechiela 28

(11) I doszło mnie słowo Pana tej treści:

(12) Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna,

(13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony.

(14) Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych.

(15) Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony,aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość.

(16) Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych.

(17) Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali.

(18) Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił; obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię widzieli.

(19) Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą; stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki.

Izajasza 14
(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów!

(13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy.

(14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym.

(15) A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści.

(16) Ci, którzy cię widzą, spoglądają na ciebie, przypatrują ci się uważnie: Czy to jest ten mąż, który był postrachem ziemi, trząsł królestwami?


Oczywiście mamy tu mowę o Lucyferze, kim był ?

Lucyfer (z łac.niosący światło; lucis dopełniacz od lux: światło; ferre: nieść; także Lucyper, gdzie fer zamieniono na per – stracić, łac. perdere)

Był to bardzo potężny anioł który jak czytamy był ” odbiciem doskonałości ”  pełnym mądrości , piękna oddany Bogu .

W czym był problem? Ponieważ był tak potężny, mądry i piękny.. uważał siebie za bardzo doskonałą istotę.

Zaczął uważać że może przeciwstawić się Bogu i zrównać się z nim :

(14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym.

Jak czytamy :


Hioba 38

(1) Potem Pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy i rzekł:

(2) Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi?

(3) Przepasz jako mąż swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz.

(4) Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz.

(5) Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy?

(6) Na czym są osadzone jej filary albo kto założył jej kamień węgielny?

(7) Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy aniołowie Boży?

(8) Kto zamknął morze drzwiami, gdy pieniąc się, wyszło z łona,


Aniołowie byli świadkami kreacji rzeczywistości materialnej, obserwowali i cieszyli się, gdy Bóg powoływał do istnienia Ziemię. Na pewno byli jednymi z pierwszych rzeczy które stworzył.


Nehemiasza 9

(6) Ty jedynie jesteś Panem! Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, Ziemię i wszystko, co jest na niej, Morza i wszystko, co jest w nich, Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, A zastęp niebiański oddaje ci pokłon.


Rodzaju 1

(1) Na początku Bóg uczynił  niebo i ziemię.


A wiec wszystko wskazuje na to że Bóg najpierw stworzył niebo wraz z aniołami a dopiero później ziemie i resztę.

I teraz zastanówmy się jak mógł myśleć Lucyfer. Jest potężną istotą bardzo mądrą i piękna.. widzi jak Bóg stwarza wspaniałą ziemie oraz… Adama , a zaraz potem Ewe.


Rodzaju 1

(27) I uczynił Bóg człowieka,  zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę.

(28) I błogosławił im Bóg, mówiąc  Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełnijcie ziemię i poddajcie ją; panujcie nad rybami mórz i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad wszelkimi trzodami, i nad wszystkimi gadami pełzającymi po ziemi!


Bóg stwarza istoty na swoje własne podobieństwo, oraz oddaje im pod władze cała ziemie .

Lucyper widzi że pierwsza para ludzka ani nie jest silna tak jak on, ani nie mają takiej mądrości.

Dodatkowo czytamy tak jak podałem wcześniej :

(13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie

Czyli poniekąd ta ” wzniosła istota” musiała jeszcze przebywać z tak ” marnymi ” istotami jak ludzie i zapewne nimi się opiekować i im pomagać. Tego Lucyfer nie mógł znieść !

” Ja taka Potężna istota mam służyć i być na równy z takimi MARNYMI istotami ?! ”

Dlaczego mógł tak powiedzieć? Bo o tym czytamy :

Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej pięknośc

Czyli był bardzo zapatrzony w swoją potęgę i dla niego było to obraźliwe, ujma na honorze.. co go zgubiło !

Dlatego postanowił się zbuntować , nie mógł zadać ciosu bezpośrednio Bogu.. ale zaraz, przecież ludzie to odbicie lustrzane Boga.. nic tak nie boli Ojca jak złe zachowanie swoich dzieci… czyli Adama i Ewy.

Lucyper wiedział, że nieposłuszeństwo wobec Boga zawsze źle się kończy.

Dlatego wykorzystał okazje i podstępem podszedł 1 parę ludzką aby złamała

JEDYNY I DZIECINNIE ŁATWY ZAKAZ BOŻY

(3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg:

Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.

Cóż za prosty zakaz… Możecie jeść WSZYSTKO oprócz owoców z 1 DRZEWA

I tak czytamy :


Rodzaju 3

(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?

(2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu,

(3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.

(4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,

(5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.

(6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.

(7) Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski.

(8) A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu.

(9) Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś?

(10) A on odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się.

(11) Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść?

(12) Na to rzekł Adam: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem.

(13) Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta:

Wąż mnie zwiódł i jadłam.

(14) Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego!

(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.

(16) Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą.

(17) A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego!

(18) Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym.

(19) W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.

(20) I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących.

(21) I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór, i przyodział ich.

(22) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!

(23) Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty.


Przeanalizujmy przebiegłość Lucyfera ( węża) w tym podstępie :

1.Zadanie pytanie które nie wzbudza podejrzeń oraz wzbudzenie zaufanie.

W końcu powiedział prawdę i uśpił czujność Ewy.

Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?

2. Zapewnienie że nie umrą jeśli zjedzą dany owoc – czyli zanegowanie Zakazu Boga dla pierwszej pary ludzkiej

Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie

3. Zniesienie zakazu Boga oraz jawne i świadome wprowadzenie Ewy w grzech

Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.

W taki sposób działają kłamcy !

 1. wzbudzić zaufanie oraz zgodzić się w jakieś kwestii przez co uśpicie świadomości rozmówcy
 2. zanegować kogoś argumenty
 3.  przeforsować swoje kłamstwo

Lucyper wiedział że Bóg nie będzie mógł zostawić tego bez konsekwencji i dlatego

przekleństwem Adama było :

(18) Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym.

(19) W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.

A Ewy :

Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą.

Czyli Adam ( każdy mężczyzna) będzie musiał ciężko pracować aby zarobić na swoją rodzinę. A Ewa pomimo świadomości bólu rodzenia będzie i tak pragnęła posiadanie męża oraz dzieci.

Warto zwrócić uwagę na koniec

on zaś będzie panował nad tobą.

Czyli głową rodziny będzie mężczyzna !

Dlatego w dzisiejszym świecie tak bardzo Szatan próbuje przeforsować równość płci oraz fakt żeby to kobieta rządziła rodziną.. a jak skończył się fakt gdy 1 RAZ Adam posłuchał żony Ewy ?

Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.

Na to rzekł Adam: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem.

Błędem Adama było to że posłuchaj swojej żony i zjadł owoc zakazany.. pomimo że wiedział że nie powinien !

(17) Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.

Gdyby nie ten fakt Adam nie zgrzeszyłby a tylko Ewa.. i dzisiejszy świat wyglądałby zupełnie inaczej !

A dlaczego Wąż wybrał na 1 swój cel Ewe a nie Adama?


Rodzaju 2

15) I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.

(16) I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść,

(17) Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.

(18) Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego.

(19) Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek.

(20) Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia.


Adam widział jak Bóg stwarzał zwierzęta i je nazywał.. dlatego Wąż nie mógłby go nabrać .

Ale Ewe tak, ponieważ dopiero po tym akcie Bóg stworzył Ewe :


Rodzaju 2

21) Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce.

(22) A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka.

(23) Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta.


Ewa tego wszystkiego nie widziała.. a Wąż doskonale o tym wiedział. Dlatego podstępem wykorzystał ten fakt.

 Nic tak nie boli Ojca jak

nieposłuszeństwo dzieci

Ważne są też prorocze słowa Ojca

(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.

Czyli Bóg zapowiada walkę miedzy Wężem a potomstwem Ewy.. czyli Nami .

I tak mija czas, ludzi na ziemi jest coraz więcej  , doskonale opisuje to wszystko

księga Henocha  :


Grzech Aniołów

6.

1 Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki.

2 Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: „Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci”.

3 Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: „Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech”.

4 Wszyscy odpowiadając mu rzekli: „Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku”.

5 Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami.

6 Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami.

7 Te są imiona ich przywódców: Szemihaza, ich dowódca, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Sartael (…), Turiel, Jomiel, Araziel.

8 Są to dowódcy dwustu aniołów i wszystkich innych z nimi.

7.

1 Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa.

2 Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci.

3 Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać.

4 Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć.

5 I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew.

6 Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych.


A więc widzimy że gdy ludzie się rozmnażali niektórzy aniołowie zauroczyli się w pięknych córkach ludzkich i zapragnęli ich.

Zeszli na ziemie i urodziło im się potomstwo , które było hybrydami ludzi i aniołów

okazało się ze były  to bardzo złe istoty bez sumień ludzi i zaczęli mordować i pożerać ludzi.

A ludzie poskarżyli się na nich do Nieba.


8.

1 Azazel nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki. Pokazał im metale i sposób ich obróbki: bransolety i ozdoby, sztukę malowania oczu i upiększania powiek, bardzo cenne i wyszukane kamienie i wszelki [rodzaj] kolorowych barwników. I świat uległ zmianie.

2 Nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd. Pobłądzili, a wszystkie ich drogi stały się zepsute.

3 Amezarak wyuczył zaklinaczy i nacinaczy korzeni, Armaros [nauczył] odklinania, Barakiel [ wychował] astrologów, Kokabiel złowieszczów, Tamiel wyuczył astrologów, Asradel nauczył dróg księżyca.

4 Ludzie ginąc wołali, a głos ich doszedł do nieba.

Wstawiennictwo archaniołów na rzecz ludzi

9.

1 Wówczas Michał, Gabriel, Suriel i Uriel spojrzeli z nieba i ujrzeli wielką ilość rozlanej krwi na ziemi i wszelką niegodziwość, jakiej dokonano na ziemi.

2 Powiedzieli jeden do drugiego: „Niech zniszczona ziemia zawoła głosem ich krzyków aż do bramy niebios.

3 A teraz, wam to, O Święci niebios, skarżą się dusze ludzi mówiąc: „Zanieście naszą skargę przed Najwyższego”.

4 Rzekli do Pana, Króla: „Panie panów, Boże bogów, Królu królów! Twój chwalebny tron [trwa] po wszystkie pokolenia świata, a twoje imię jest święte i wychwalane przez wszystkie pokolenia świata, błogosławione i chwalebne! Tyś wszystko uczynił i władza nad wszystkim jest Twoja. Wszystko jest jawne i otwarte przed Tobą i widzisz wszystko i nie ma niczego, co mogłoby być przed Tobą ukryte.

6 Zobacz więc, co uczynił Azazel, jak nauczył wszelkiej niegodziwości na ziemi i odsłonił odwieczne tajemnice przechowywane w niebie.

7 Semiaza nauczył zaklęć, ten, któremu dałeś władzę, aby panował nad tymi, którzy są z nim.

8 Pospołu poszli do córek ludzkich i spali z tymi kobietami i stali się nieczyści i objawili im te grzechy.

9 Kobiety zrodziły gigantów (nefilimów) i przez to cała ziemia napełniła się krwią i niegodziwością.

10 Teraz zaś dusze zmarłych wołają i skarżą się. Aż do bram niebios skarga ich dotarła, bo nie mogą przemóc niegodziwości popełnionej na ziemi.

11 Ty wiesz wszystko, zanim coś się stanie i znasz ich sprawę. Jednak nic nam nie mówisz. Co mamy z nimi począć?”

10. 

1 Wówczas Najwyższy, Wielki i Święty odezwał się. Posłał Arsialaiura do syna Lamecha mówiąc mu:

2 „Powiedz mu w moim imieniu: ‚Ukryj się!’ Wyjaw mu nadchodzący koniec, albowiem cała ziemia zostanie zniszczona. Na całej ziemi nastanie potop i to, co na niej się znajduje, ulegnie zniszczeniu.

3 A teraz naucz go, jak ma uciec i jak jego potomstwo ma przeżyć na ziemi”.

4 Następnie Pan powiedział do Rafaela (Rafała): „Zwiąż Azazela za ręce i nogi i wrzuć go do ciemności. Otwórz pustynię, która jest w Dudael, i wrzuć go tam.

5 I rzuć na niego chropowate i ostre kamienie i przykryj go ciemnością. Niech tam przebywa na zawsze! Przykryj jego oblicze, żeby nie mógł widzieć światła

6 I żeby w wielki dzień sądu mógł być wrzucony do ognia.

7 Ożyw ziemię, którą zniszczyli aniołowie, i zapowiedz uzdrowienie ziemi, albowiem ja ożywię ziemię tak, że nie wszyscy synowie ludzcy wyginą z powodu wszelkiej tajemnicy, którą [aniołowie] dali poznać i nauczyli swych synów.

8 Cała ziemia została zrujnowana nauką dzieł Azazela i jemu przypisz cały grzech!„.

9 Pan powiedział do Gabriela: „Wystąp przeciwko bękartom i rozpustnikom i przeciwko synom nierządu i zgładź synów nierządu i synów Czuwających z pośrodku ludzi. Odeślij ich, poślij ich jednego przeciwko drugiemu, niech się wygubią w bitwie, bo długość dni nie będzie im dana.

10 Będą cię oni wszyscy prosić, bo spodziewają się życia wiecznego i że każdy z nich będzie żył pięćset lat”.

11 A do Michaela (Michała) Pan powiedział: „Idź, powiadom Semiazę i innych, którzy są z nim, którzy połączyli się z kobietami i ulegli z nimi zepsuciu z wszelką ich nieczystością.

12 Kiedy wszyscy ich synowie wzajemnie się pozabijają i kiedy ujrzą zniszczenie swych umiłowanych, zwiąż ich na siedemdziesiąt pokoleń pod wzgórzami ziemi aż do dni sądu i ich spełnienia, aż dopełni się sąd przeznaczony na całą wieczność.

13 W owych dniach zaprowadzą ich do otchłani ognia na męki i zostaną zamknięci w więzieniu na całą wieczność.

14 Wówczas [Szemihaza] zostanie spalony i unicestwiony wraz z nimi. Zostaną razem związani aż do końca wszystkich pokoleń.

15 Zniszcz wszystkie dusze lubieżne i synów czuwających, bo zepsuli oni ludzi.

16 Zniszcz wszelkie zło z powierzchni ziemi, a wszelkie złe dzieło ustanie. Niech pojawi się roślina sprawiedliwości i prawdy, a czyny staną się błogosławieństwem. Sprawiedliwość i prawdę będą sadzić w radości na zawsze.

17 A teraz wszyscy sprawiedliwi ocaleją i żyć będą [tak długo aż] zrodzą tysiące. Wszystkie dni ich młodości i ich starości dopełnią się w pokoju.

18 W owych dniach cała ziemia napełniona zostanie sprawiedliwością i cała zostanie zasadzona drzewami i napełni się błogosławieństwem.

19 Zasadzą na niej wszelkie przyjemne drzewa, zasadzą na niej winorośle, a winorośl, która zostanie na niej zasadzona, wyda obfity owoc. Wszelkie nasienie, które na niej będzie posiane, każda miara wyda tysiąc, a każda miara oliwek wyda dziesięć bat oliwy.

20 Wy natomiast oczyśćcie ziemię z wszelkiego zła i z wszelkiej nieprawości, i z wszelkiej nieczystości, którą przyniesiono na ziemię. Usuńcie je z ziemi.

21 Wszyscy synowie ludzcy będą sprawiedliwi i wszystkie narody błogosławić i służyć mi będą.

22 Ziemia zostanie oczyszczona z wszelkiego zepsucia, z wszelkiego grzechu, z wszelkiego gniewu i z wszelkiej udręki. Nie ześlę więcej na nią potopu po wszystkie pokolenia na wieki.

11.

1 w owych dniach otworzę spichlerze błogosławieństwa, które są w niebie, abym mógł je zesłać na ziemię, na dzieła i na znój synów ludzkich.

2 Pokój i prawda zjednoczą się po wszystkie dni wieczności i po wszystkie pokolenia wieczności.

Zapowiedź ukarania zbuntowanych aniołów

12.

1 Henoch został ukryty przed wszystkimi i nikt z synów ludzkich nie wiedział, gdzie został ukryty, gdzie przebywa i co się z nim stało.

2 Wszystkie jego czyny były ze Świętymi i z Czuwającymi w jego dniach.

3 Ja Henoch błogosławiłem Wielkiego Pana i Króla Wieczności i oto Czuwający przemówili do mnie, Henocha pisarza, i powiedzieli mi:

4 „Henochu, pisarzu sprawiedliwości! Idź, powiedz Czuwającym nieba, którzy opuścili wyżyny niebieskie i odwieczne święte miejsce i skalali się kobietami i postąpili tak, jak czynią synowie ludzcy, wzięli sobie żony i zupełnie się zepsuli na ziemi.

5 Nie będą oni mieli na ziemi ani pokoju, ani przebaczenia grzechu,

6 albowiem nie nacieszą się swymi synami. Zobaczą, jak ginąć będą ich umiłowani, i opłakiwać będą zniszczenie swoich synów i będą za nich się wstawiać przez wieki. Ale nie Zaznają ani miłosierdzia, ani pokoju”.

13.

1 Henoch poszedł i powiedział Azazelowi: „Nie zaznasz pokoju. Wydano na ciebie surowy wyrok, aby cię związać.

2 Nie zaznasz ani spoczynku, ani zmiłowania, ani [wysłuchania jakiejkolwiek] prośby, z powodu zła, którego nauczałeś, i z powodu wszystkich bluźnierstw, zła i grzechów, które pokazałeś synom ludzkim”.

3 Wówczas poszedłem i im wszystkim powiedziałem to. Bardzo się zmartwili. Ogarnął ich strach i drżenie.

4 Poprosili mnie, abym wystosował za nich pisemną prośbę, aby mogli otrzymać przebaczenie i żebym zabrał ich pisemną prośbę do Pan w niebie.

5 Albowiem odtąd oni sami nie byli zdolni mówić i nie podnosili swoich oczu do nieba z powodu wstydu za grzechy, za które zostali skazani.

6 I wówczas napisałem ich pisemną prośbę i ich błagania odnośnie ich duchów i czynów każdego z nich, i odnośnie tego, o co prosili, [mianowicie] żeby otrzymali odpuszczenie i przebaczenie.

7 I poszedłem i usiadłem nad wodami Dana w Dan, które znajdują się na południowy zachód od Hermonu. Zanim zasnąłem, odczytałem ich pisemną prośbę.

8 I oto ogarnął mnie sen i doznałem widzeń. Ujrzałem wizję gniewu, [mianowicie] że mam mówić do synów nieba i mam ich zganić.

9 I obudziłem się i poszedłem do nich, a oni wszyscy siedzieli z zakrytymi twarzami pogrążeni w smutku, zgromadzeni razem w Ubelsejael, które jest pomiędzy Libanem a Senir.

10 Opowiedziałem im wszystkie wizje, których doznałem w moim śnie, i zacząłem mówić te słowa sprawiedliwości i ganić Czuwających nieba.

14.

1 Księga sprawiedliwości i nagany dla odwiecznych Czuwających (spisana) zgodnie z nakazem Świętego i Wielkiego (wypowiedzianym) w wizji, którą widziałem.

2 Ujrzałem w moim śnie to, co teraz powiem językiem ciała i moim tchnieniem, które Wielki dał ludziom w usta, żeby mogli nimi mówić i rozumieć sercem.

3 Tak jak [Bóg] stworzył i wyznaczył ludzi do rozumienia słowa nauki, tak stworzył i wyznaczył mnie do tego, abym ganił Czuwających, synów nieba.

4 Spisałem waszą prośbę, ale w mojej wizji oznajmiono mi, że wasza prośba nie zostanie [spełniona] po wszystkie dni wieczności. Pełny sąd [zadekretowano] przeciw wam i nie zaznacie pokoju.

5 Odtąd nie wstąpicie do nieba przez całą wieczność. Postanowiono, że macie być związani na ziemi po wszystkie dni wieczności.

6 Przedtem ujrzycie zniszczenie waszych umiłowanych synów i nie będziecie mogli nacieszyć się nimi, ale padną oni przed wami od miecza.

7 Wasza prośba nie zostanie [spełniona] ani w odniesieniu do nich, ani w odniesieniu do was. I gdy płaczecie i błagacie, nie wypowiadacie ani jednego słowa z prośby, którą wystosowałem.


A wiec okazuje się że Bóg zapowiedział uwięzienie owych aniołów za bunt w otchłani a ich dzieci ( nefilms/ gigantów) zniszczenie.. czym? wodami potopu !

Ale o tym troszkę później ,  czytamy dalej :


Boski Wyrok na Zbuntowanych Aniołów

24 I aż dotąd zakrywałem moją twarz i drżałem. Pan zawołał mnie swoimi własnymi ustami i powiedział do mnie: „Podejdź tutaj, Henochu, do mego świętego słowa”.

25 Podniósł mnie i przybliżył do drzwi. I spojrzałem moim obliczem skierowanym ku dołowi.

15.

1 Odpowiadając mi rzekł do mnie swoim głosem: „Słuchaj! Nie lękaj się, Henochu, sprawiedliwy mężu i pisarzu sprawiedliwości. Podejdź tutaj i posłuchaj mego głosu.

2 Idź! Powiedz Czuwającym nieba, którzy przysłali cię tutaj, abyś wstawił się za nimi: ‚To wy powinniście wstawiać się za ludźmi, nie ludzie za wami.

3 Dlaczego opuściliście wysokie, święte i wieczne niebo i złączyliście się z kobietami i staliście się nieczyści z córkami ludzkimi, wzięliście sobie żony i postąpiliście tak, jak synowie ziemscy i zrodziliście synów gigantów?

4 Byliście duchowymi, świętymi, żyjącymi Życiem wiecznym, a staliście się nieczyści z powodu kobiet. Zrodziliście [dzieci] poprzez krew ciała. Zapałaliście ludzkim pożądaniem i stworzyliście ciało i krew tak, jak czynią to ludzie, którzy umierają i ulegają zniszczeniu.

5 Dlatego dałem im żony, żeby siali w nich nasienie i żeby dzięki nim mogły się rodzić dzieci, tak, aby niczego nie brakowało na ziemi.

6 Ale wy pierwotnie byliście duchowymi, żyjącymi wiecznym, nieśmiertelnym życiem po wszystkie pokolenia świata.

7 Z tej racji nie przewidziałem dla was żon, albowiem mieszkanie [bytów] duchowych jest w niebie.

8 A teraz giganci, którzy zrodzili się Z duchów i ciała, otrzymają na ziemi nazwę złych duchów i ich mieszkanie będzie na ziemi.

9 Złe duchy wyszły z ich ciała, albowiem zostali oni stworzeni z tego, co jest na górze. Ich pochodzenie i pierwszy fundament wywodzi się od świętych Czuwających. Będą oni na ziemi złymi duchami i nazywać się będą „duchy złe” (szedim).

10 Mieszkaniem duchów niebieskich jest niebo, ale mieszkaniem duchów ziemskich, którzy urodzili się na ziemi, jest ziemia.

11 Duchy gigantów, którzy czynią zło i są zepsuci, atakują, walczą i niszczą [ wszystko] na ziemi oraz powodują smutek. Nie spożywają żadnego pokarmu, nie piją, są niewidoczni.

12 Te duchy powstaną przeciwko synom ludzkim i przeciwko kobietom, albowiem z nich one wyszły.

16.

1 Kiedy giganci zostaną zabici, zniszczeni i umrą, kiedy duchy wyjdą z ich ciał, ich ciało zostanie zniszczone na mocy sądu. Tak zostaną zniszczeni, aż dzień wielkiego dokonania spełni się nad wielkim wiekiem, nad Czuwającymi i nieprawymi.

2 A teraz Czuwającym, którzy przysłali cię, abyś wstawił się za nimi, którzy pierwotnie byli w niebie

3 powiesz tak: ‚Byliście w niebie, ale jego sekrety nie zostały wam jeszcze objawione. Poznaliście [jedynie] bezwartościowe tajemnice. W zatwardziałości waszych serc przekazaliście je kobietom. Z powodu tej tajemnicy kobiety i mężczyźni spowodowali, że zło spotęgowało się na ziemi’. Powiedz im: ‚Nie zaznacie pokoju!’.


Jako ciekawostkę możemy przeczytać również :


„4 Imię pierwszego jest Jekon. To jest ten, który zwiódł wszystkie byty anielskie. Sprowadził ich na ziemię i uwiódł ich przy pomocy córek ludzkich. ”
„5 Imię drugiego jest Asbeel. Ten podsunął zły plan świętym bytom anielskim i zwiódł je tak, że zanieczyścili swe ciała z córkami ludzkimi.”
„6 Imię trzeciego jest Gadrael. Ten pokazał wszelkie śmiertelne ciosy synom ludzkim. On zwiódł Ewę i pokazał ludziom oręż śmierci: tarcze, pancerze i miecz do zabijania i wszelki śmiertelny oręż ludzi. ”
„8 Imię czwartego jest Penemue. Ten pokazał ludziom gorycz i słodycz oraz wyjawił im wszystkie tajemnice wiedzy.
9 Nauczył ludzi sztuki pisania atramentem i [wyrobu] papieru. Przez to wielu poszło na manowce od dawien dawna aż po dziś dzień. ”


Wracając do tematu.

A wiec Bóg jasno zapowiada ich koniec oraz karę , i tak się stało za dni Noego i dlatego był potop, ponieważ ludzkość zabłądziła naukami Upadłych oraz ich synami Nefilmami


Rodzaju 6

(4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.

(5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe,

(6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim.

(7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem.

(8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.

(9) Oto dzieje rodu Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem.

(10) I zrodził Noe trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.

(11) Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości.

(12) I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi.

(13) Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią.

(17) Bo oto ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.

(18) Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą.

(19) Z wszelkich istot żyjących, z wszelkiego ciała wprowadzisz do arki po parze z każdego, aby z tobą zostały przy życiu. Niech to będzie samiec i samica.

(20) Z ptactwa według rodzajów jego i z bydła według rodzajów jego, i z wszelkiego płazu ziemnego według rodzajów jego, po parze z każdego z nich wejdą do ciebie, aby zostały przy życiu.

(21) Ty zaś weź z sobą wszelką żywność, którą się jada, i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie i dla nich.

(22) I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg; tak uczynił.


Teraz jest nam jaśniej dlaczego Bóg musiał stworzyć tak potężny kataklizm jak potop aby zresetować wszelkich synów upadłych i wszystkich złych ludzi.

A wiec widzimy kim są upadłe anioły..

a kim są demony?

8 A teraz giganci, którzy zrodzili się Z duchów i ciała, otrzymają na ziemi nazwę złych duchów i ich mieszkanie będzie na ziemi.

9 Złe duchy wyszły z ich ciała, albowiem zostali oni stworzeni z tego, co jest na górze. Ich pochodzenie i pierwszy fundament wywodzi się od świętych Czuwających. Będą oni na ziemi złymi duchami i nazywać się będą „duchy złe” (szedim).

10 Mieszkaniem duchów niebieskich jest niebo, ale mieszkaniem duchów ziemskich, którzy urodzili się na ziemi, jest ziemia.

11 Duchy gigantów, którzy czynią zło i są zepsuci, atakują, walczą i niszczą [ wszystko] na ziemi oraz powodują smutek. Nie spożywają żadnego pokarmu, nie piją, są niewidoczni.

12 Te duchy powstaną przeciwko synom ludzkim i przeciwko kobietom, albowiem z nich one wyszły.

16.

1 Kiedy giganci zostaną zabici, zniszczeni i umrą, kiedy duchy wyjdą z ich ciał, ich ciało zostanie zniszczone na mocy sądu. Tak zostaną zniszczeni, aż dzień wielkiego dokonania spełni się nad wielkim wiekiem, nad Czuwającymi i nieprawymi.

Czyli hybrydy anielsko-ludzkie inaczej Nefilms gdy zgineły ich duch zostawał na ziemi i będą atakować ludzi  i będą nazywać się złe duchy.. czyli demony

otrzymają na ziemi nazwę złych duchów i ich mieszkanie będzie na ziemi.

oni nie mają szansy na życie wieczne, i Bóg dla nich nie przewidział istnienia na tym świecie.. powstały z buntu dlatego są tak niegodziwe i Nas nienawidzą.. ponieważ wiedzą że my mamy SZANSE na życie wieczne

Te duchy powstaną przeciwko synom ludzkim i przeciwko kobietom, albowiem z nich one wyszły.

No dobrze, a jak wyglądały owi Giganci / Nefilmowie?

amazon_queenivory_bras_001

Szkielety są znajdowane po dziś dzień !

2UDMV11-Biblijni-Giganci-Cz.2-Szczątki-Nefilim-u-stóp-gór-Tapalpagigant1gigantaczaszka

pobraneimages (1)hqdefault

bains_swan_med1922_ulaanbaatarnackenpage_375pgiant2b_webrobert_wadlow_8_11giant_broach

Dlaczego się o tym nie mówi? Bo to niewygodne fakty !

Jeśli o tym by się mówiło to znaczyłoby że również Bóg istnieje a tego Szatan nie chce !

więcej zdjęć :  http://www.genesis6giants.com/index.php?s=25

Jednak po potopie również one powstały, lecz nie tak duże oraz z czasem skurczył się do ludzkiej postaci  ,czytamy o tym w historii Dawida:


1 księga Samuela

(4) Wtem wystąpił z szeregów filistyńskich pewien harcownik, imieniem Goliat, z Gat, o wzroście sześć łokci i piędź.

(5) Na głowie miał hełm spiżowy a odziany był w pancerz łuskowy, a waga jego pancerza wynosiła pięć tysięcy sykli kruszcu.

(6) Miał również nagolenice spiżowe na nogach i dzidę spiżową na plecach.

(7) Drzewce jego dzidy było jak drąg tkacki, grot jego dzidy ważył sześćset sykli żelaza, a giermek z jego tarczą kroczył przed nim.

(8) Ten stanął i zawołał w stronę hufców izraelskich te słowa: Po co wychodzicie, aby się sposobić do bitwy? Czy ja nie jestem Filistyńczykiem a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie!

23) Jeszcze rozmawiał z nimi, gdy wtem wystąpił z szeregów filistyńskich harcownik filistyński imieniem Goliat z Gat i odezwał się tymi samymi słowy. I usłyszał to Dawid.

(24) A wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo się bardzo bali.

(25) I mówili wojownicy izraelscy: Czy widzicie tego harcownika, który występuje tylko po to, aby lżyć Izraela? Toteż tego, który by go położył trupem, obdarzy król wielkim bogactwem i da mu swoją córkę za żonę, a dom jego ojca uczyni wolnym od danin w Izraelu.

(26) I odezwał się Dawid do wojowników, którzy stali przy nim: Co to stanie się z tym mężem, który położy trupem owego Filistyńczyka i zdejmie hańbę z Izraela? Bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego?

(27) I powtórzył mu lud te słowa: Tak a tak stanie się z mężem, który go położy trupem.

(28) A gdy Eliab, najstarszy jego brat usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł: Po co właściwie tu przyszedłeś i komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca, a przyszedłeś tutaj tylko, aby się przyglądać bitwie.

(29) I odrzekł Dawid: Cóż więc teraz uczyniłem? Przecież to było tylko słowo.

(30) I odwrócił się od niego ku innemu i rozmawiał o tym samym. Ludzie zaś dali mu taką samą odpowiedź, jak poprzednio.

(31) A gdy rozgłoszono słowa, które wypowiedział Dawid, doniesiono o tym Saulowi i ten kazał go sprowadzić.

(32) I rzekł Dawid do Saula: Niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego; twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem.

(33) Saul zaś rzekł do Dawida: Ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem, on zaś jest wojownikiem od swojej młodości.

(34) Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: Sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody;

(35) Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego; a jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go;

(36) Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego.

(37) I rzekł jeszcze Dawid: Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida: Idź, a Pan będzie z tobą.

(38) Przyodział tedy Saul Dawida w swój rynsztunek, włożył mu na głowę hełm spiżowy i ubrał go w pancerz łuskowy,

(39) Przypasał też Dawidowi swój miecz na jego odzienie, i on próbował chodzić, chociaż nie był do tego przywykły. I rzekł Dawid do Saula: Nie mogę w tym chodzić, gdyż nie jestem przywykły. I Dawid zdjął je z siebie.

(40) Wziął natomiast do ręki swój kij i wybrał sobie pięć gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie, a służyła mu ona jak o sajdak na kamienie, i tak z procą w ręku podchodził do Filistyńczyka.

(41) Także i Filistyńczyk zbliżał się coraz bardziej do Dawida, a przed nim jego giermek.

(42) Gdy Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się doń pogardliwie, gdyż był to jeszcze młodzieniec, rumiany i przystojny.

(43) Rzekł tedy Filistyńczyk do Dawida: ‚Czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami?’ A Dawid powiedział: ‚Nie, jesteś gorszy niż pies.‚ I Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów.

(44) I rzekł Filistyńczyk do Dawida: Podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebios i zwierzynie polnej.

hqdefault (1)

(45) Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś.

(46) Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię, i odetnę ci głowę, i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego ptactwu niebios i zwierzynie polnej, i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga.

(47) I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze.

(48) Gdy tedy Filistyńczyk ruszył i zaczął się zbliżać do Dawida, Dawid śpiesznie wybiegł z szyku bojowego, aby podejść blisko do Filistyńczyka.

(49) I sięgnął Dawid swoją ręką do torby, wydobył stamtąd kamień, wypuścił go z procy i ugodził nim Filistyńczyka w czoło; kamień utkwił w jego czole i Filistyńczyk upadł twarzą na ziemię.

(50) Tak zwyciężył Dawid Filistyńczyka kamieniem wyrzuconym z procy i powalił Filistyńczyka, i zabił go, choć nie miał Dawid miecza w ręku.

(51) Potem pobiegł Dawid, stanął przy Filistyńczyku, chwycił za jego miecz, wyciągnął go z pochwy, dobił go i uciął mu nim głowę; Filistyńczycy zaś, ujrzawszy, że zginął ich rycerz, pierzchnęli.

88-011.jpg

(52) Wtedy powstali wojownicy izraelscy i judzcy, wydali radosny okrzyk i puścili się w pogoń za Filistyńczykami aż do doliny Gat i do bram Ekronu, tak iż trupy Filistyńczyków leżały na drodze od Szaaraim aż do Gat i Ekronu.

(53) Potem powrócili synowie izraelscy z pościgu za Filistyńczykami i splądrowali ich obóz.


mamy tutaj opis jak Dawid walczył z 1 z gigantów i z pomocą Boga pokonał go w ośmieszający go sposób.

Dzisiaj również istnieją :    http://www.zbawienie.com/nasienie_weza.htm

Tyle , że dzisiejsi nefilms wcale nie mają wysokiego wzrostu i nie wyróżniają się wśród ludzi, tutaj kilka przykładów gigantycznych ludzi dzisiaj .

Ale wracając do demonów. Czyli wiemy że po śmierci  hybryd  ich dusze zostawały na ziemi i czynią do dziś zło wśród ludzi

Biblijni Giganci 

Demony to nic innego jak potomkowie Upadłych aniołów które

są tylko błędem tego świata.

I zostaną zniszczone

Tak zostaną zniszczeni, aż dzień wielkiego dokonania spełni się nad wielkim wiekiem, nad Czuwającymi i nieprawymi.

Wszystko w swoim czasie, już niedługim 😉

Gdy już wiemy kim są demony musimy też wiedzieć w jaki sposób działają i jak się przed nimi bronić.

 Najlepszą obroną oczywiście jest Bóg i przestrzeganie jego praw !

Jeśli jesteś po dobrej stronie , nic Ci nie grozi . Lecz każdy grzech przybliża Cie do złego i tracisz swoją tarczę przed złymi, i ich miecz łatwiej Cie dosięgnie.

Największy problem w strachu przed demonami jest fakt że pokazywane i oglądane przez Nas horrory ukazują demony jako silne i potężne istoty

które bardzo często nawet Boga się nie boją…. a jak jest naprawdę?

Oczywiście tak naprawę to  słabe i marne istoty które same nie wiedzą po co istnieją.. jedyne co czują to ból, pustkę i tą świadomość że każda sekunda ich istnienia przybliża ich do końca … w końcu są tylko BŁĘDEM na tym świecie.

Zobaczmy jak reagują na Chrystusa i jak szybko z nimi się rozprawia :


Mateusza 8

(13) I rzekł Isus do setnika: Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie! I został uzdrowiony sługa w tej godzinie.

(14) A gdy Isus wszedł do domu Piotra, ujrzał teściową jego, leżącą w gorączce.

(15) I dotknął się ręki jej, i ustąpiła gorączka; ona zaś wstała i posługiwała mu.

(16) A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych,

a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli.

(17) Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł.

(28) A gdy przybył na drugą stronę, do krainy Gadareńczyków, zabiegli mu drogę dwaj opętani, wychodzący z grobów, bardzo groźni, tak iż nikt nie mógł przechodzić tą drogą.

(29) I poczęli krzyczeć tymi słowy: Cóż my mamy z tobą, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?

(30) A opodal od nich była wielka trzoda pasących się świń.

(31) Tedy go demony prosiły, mówiąc: Jeśli nas wypędzasz, to poślij nas w tę trzodę świń.

(32) I rzekł im: Idźcie! A one wyszedłszy, weszły w świnie. I oto cała trzoda ruszyła pędem po urwisku do morza i zginęła w wodach.

(33) A pasterze uciekli i poszedłszy do miasta, opowiedzieli wszystko, także i to, co się stało z opętanymi.


Marka 5

(1) I przybyli na drugi brzeg morze, do krainy Gerazeńczyków.

(2) A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek,

(3) Który mieszkał w grobowcach, i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać,

(4) Gdyż często, związany pętami i łańcuchami, zrywał łańcuchy i kruszył pęta, i nikt nie mógł go poskromić.

(5) I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami.

(6) I ujrzawszy Isusa z daleka z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon.

(7) I wołając wielkim głosem, rzekł: Co ja mam z tobą, Isusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, żebyś mię nie dręczył.

(8) Albowiem powiedział mu: Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka!

(9) I zapytał go: Jak ci na imię? Odpowiedział mu: Na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu.

(10) I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy.

(11) A pasło się tam, u podnóża góry, duże stado świń.

(12) I prosiły go duchy, mówiąc: Poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli.

(13) I pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie; i rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza, a było ich około dwóch tysięcy, i utonęło w morzu.

(14) A ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to w mieście i po wioskach; i zeszli się, aby zobaczyć, co się stało.

(15) I przyszli do Isusa, i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach, ten, w którym był legion demonów; i zlękli się.

(16) A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, i także o świniach.

(17) I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic.

(18) A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim.


Widzimy ich słabość i hipokryzje?  Wystarczyły proste słowa Chrystusa a już uciekały gdzie pieprz rośnie ! Później nawet nie czekały a od razu wiedziały co ich czeka dlatego poprosiły Chrystusa aby chociaż móc opętać świnie.

To pokazuje ciekawe wnioski :

 • wypędzenie demona może być bardzo szybkie i proste, tak naprawdę szczera modlitwa do Ojca i szybka reakcja Boga wygania je
 • demony mogą opętywać zarówno ludzi jak i zwierzęta
 • w 1 człowieku może znaleźć mieszkanie kilkanaście nawet demonów

Dlaczego demony próbują przejąć kontrolę nad ludźmi ?

Po 1 aby wciągnąć go w wir grzechu i doprowadzić do tego co ich czeka czyli śmierci ostatecznej

Po 2…  bo tęsknią za starym życiem ! Tak, utraciwszy ciało pragną do tych ziemskich przyjemności których kiedyś mieli pod dostatkiem .

Więcej przykładów jak Chrystus wypędza demony w kilka chwil ?

Poczytaj ew. Mateusza i  Jana 

No dobra, a co dzieje się z demonem który utracił swoje mieszkanie ( człowieka)?


Mateusza 12
(43) Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje.

(44) Wtedy mówi: Wrócę do domu swego, stąd wyszedłem i przyszedłszy, zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym.

(45) Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem duchów innych gorszych niż on, i wszedłszy mieszkają tam; i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem.


Dlatego nazywałem wcześniej człowieka mieszkaniem .

A wiec gdy wypędzimy demona i ten szukając ukojenie nigdzie nie może go znaleźć.

Wracam do tego człowieka i jeśli ” dom jest czysty i wyprzątany” .. zaraz o co chodzi?

Chodzi o to że albo mieszka w Tobie Bóg.. albo demon. Jeśli dom jest pusty

( czyli brak wiary w Boga) to owy demon może spokojnie wrócić do pustego domu !

I przyprowadzić kolegów

Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem duchów innych gorszych niż on

i staje się tylko gorzej..

Wypędzenie demona ma tylko wtedy

SENS gdy osoba nawróci się.

Inaczej stan późniejszy będzie tylko gorszy.

Izajasza 31

(6) Nawróćcie się, synowie izraelscy,

do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście!

To od Nas zależy po której stronie stoimy.

 Mam nadzieje że teraz rozumiesz istotę upadłych aniołów oraz skąd wzięły się demony… oraz FAKT że jeśli stoisz po stronie Boga, to demony nie są dużym zagrożeniem.

Jednak pamiętaj że wróg nigdy nie śpi i zawsze będą chciały się do Ciebie dobrać i wciągnąć w grzech i oddalić od Ojca.

Kompendium wiedzy o demonach & upadłycj & nefilms 

Upadli aniołowie 

Imię Diabła, Lucyfer? Wielkie kłamstwo Szatana.

Świątynie- stołówki dla demonów

OPĘTANIE: OBJAWY I PRZYKŁADY

 Jak zwalczyć opętanie ? 

Dlaczego Bóg dopuszcza na ziemi tyle zła?

Władza Szatana

Największe kłamstwa Szatana


powrót do strony głównej :

https://liksar.wordpress.com/

Reklamy

13 komentarzy

 1. Cześć! Czytam często forum zbawienie, stamtąd trafiłam też na Twojego bloga 🙂 wpadła mi dziś w ręce taka gazetka „21 wiek ekstra” i było tam sporo tematów, jakie poruszane są na forum, m.in o mumiach białych ludzi w Chinach, było też o masonach i iluminatach (oczywiście w gazecie pisano o masonach w poprawny politycznie sposób, heh, ale zawsze lepsze to, niż nic 😀 )

  ale w kontekście Twojej notki… bardzo ciekawy cytat o wyprawie Magellana, który opisywał, że u brzegów Ameryki Południowej spotkał OLBRZYMA: „Pewnego dnia zobaczyliśmy ogromnego mężczyznę, jak śpiewa i tańczy. Olbrzym był bardzo przyjacielski i podniesionym palcem wskazywał, czy przybyliśmy z nieba. Był tak wysoki, że sięgaliśmy mu tylko do pasa”…

  Polubienie

 2. Skoro synowie Boży byli aniołami to nie mogli mieć ciała – w jaki sposób dochodziło do zapłodnienia? Jeśli mieli ciała to nie byli aniołami – nie mogli też byc ludźmi bo nie rodzili by się giganci. Nie pojmuje tego – coś tu nie gra.

  Polubienie

  • Aniołowie to istoty duchowe które mogą się materializować ( czyli przybierać postać zbudowaną z ciała ) , i tak tych 200 pierwszych zrobiło i
   doszło do normalnego zapłodnienia 🙂

   Polubienie

   • A jak rodzą się współcześni giganci? Czy oni też po śmierci stają się złymi duchami? Coś mi tu nie pasuje… I Bóg jest idealny, przecież nie może uczynić błędu. Bóg nie może uznać kogoś za błąd, Bóg kocha wszystko co stworzył… To wszystko jest zbyt trudnee… :////

    Polubienie

   • według Ciebie kocha demony? To czemu w Apokalipsie opisane jest co ich czeka? czyli jezioro ognia.. Bóg jest doskonały i to co stwarza, ale nefilms to potomkowie upadłych a nie Boga. Poza tym to nie jest tak że kazdy wysoki człowiek to nefilms, tak jak jest powiedziane. Z czasem przybrali normalny wzrost. Bóg nie stworzył demonów 😉

    Polubienie

 3. Oczywiście, ludzie, to są tylko subtelne rozważania tego osobnika. Dla kogoś kto jest katolikiem znajdzie sporo błędów. Zresztą, nie tylko.
  Polecam wizje powstanie nieba, aniołów, nifelim itd. bł. Katarzyny Anny Emmerich oraz wzmiankach na ich temat w objawieniach dot. tajemnicy biblii – Marii Valtorty.

  Polubienie

 4. Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć skąd pochodzi źródło fragmentów „grzech aniołów” oraz „wstawiennictwo archaniołów na rzecz ludzi”. w Biblii tego nie ma.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s